Az ügyfél teste

Szeizmográf – mikroállítások a brief coachingban – Interjú Tegyi Enikővel

Tegyi Enikő idehaza a brief coaching megkerülhetetlen alakja. Számtalan szakmai rendezvényen mutatta be szerethetően a megoldásközpontú módszertan működését és hatékonyságát. Egy ideje a brief coaching hangsúlyosan kognitív kereteit megtartva, tapintatosan fel is állítja az ügyfelét, ha a helyzet úgy kívánja: cselekvésre, mozgásra ösztönző eszközöket is becsempész az ülésekre. Nem csoda, első szakmájában színikritikus volt: a drámai interakciók mindig vonzották. Erről faggattam.

Hozzányúlni a brief coachinghoz?

VA: Honnan jött az ötlet, hogy „hozzányúlj” a brief coaching jól bevált, jól működő módszertanához?

TE: Mindig szerettem az integrált megoldásokat: amikor egymást építik, gazdagítják különböző személetek, iskolák, eszközök, hogy létrejöjjön valami még erőteljesebb. Orosz-angol szakos voltam, korán megtanultam „közlekedni” a keleti és a nyugati kultúrkör között. Amikor kineziológiát tanultam, élveztem a nyugati pszichológia és a keleti mentális eljárások „házasságát”. Első szakmámban színházzal foglalkoztam, vonzottak a drámai interakciók – a másodikban nyelvekkel: érdekelt a tudatos, pontos nyelvhasználat. A brief coachingban mindez egymásra talál: nyugati terápiás gyökerek és a buddhista filozófia, érzelmi interakciók és pontos nyelvhasználat. Tíz éve élvezem a brief coaching erejét, szellemiségét, finomságait, etikáját. Sok körülötte a félreértés: kevesen ismerik épp a komplexitása, a szépsége oldaláról a sok szempontból egyszerűnek látható megoldásközpontú coachingot, számomra a brief coaching az ügyfél szabadságának, belső erejének tapintatos, finom megnyitásáról szól. Ami azonban kezdettől némi nehézséget jelentett nekem: a megoldásközpontú brief coaching eredendően erősen kognitív módszer. Fő ereje a nyelv fókuszált, végtelenül tudatos használata azért, hogy az ügyfél egy számára vonzóbb jövő lehetőségét alkothassa meg a beszélgetésben, a maga világában. Ha brief coachingról olvasunk, majd minden publikáció a nyelv hasznos, és még hasznosabb, tudatos használatáról szól – és ez fontos. Évek óta igyekszem magam számára, a képzéseimre járók számára egyaránt átadhatóvá tenni, hogyan dolgozunk a brief coachingban az érzelmekkel – másképp. Brief beszélgetésben nem beszélünk az érzelmekről, hanem a nyelv tudatos művészetével segítjük megteremteni az új valóságokban keletkező új érzelmeket – és beforgatni energiájukat a további valóságteremtésbe.


Némi keresgélés után izgalmas felfedezéseket tettem e téren az elmúlt években: találtam módot, remek eszközöket arra, hogy a beszélgetés, a nyelv szokásos és számomra nagyon fontos brief kereteit megtartsuk, mégis lehetőséget adunk az ügyfélnek arra, hogy fölálljon, megmozduljon, elkezdje használni a testét és érzelmeit az ülésen, belelépjen különféle pozíciókba, fizikailag is érzékeljen különböző lehetőségeket – és ne csak beszéljen róluk. Mindez még inkább felgyorsítja, lerövidíti az ülést, a munkát. Inspiráció volt Szabó Gabi cselekvésorientált coaching munkája, számomra a megoldást két német megoldásközpontú kolléga, Dr. Petra Müller-Demary és Rita Klemmayer új fejlesztései hozták, melyeket Belgiumban láttam tőlük: Matthias Varga von Kibed „systemic constellation” néven ismert rendszerállítási módszertanából emelnek át lenyűgöző erejű eszközöket a személyes coachingba – én úgy látom, munkájukkal megújítják, továbbfejlesztik a megoldásközpontú coaching módszerét.

Új nyelv a brief coachingban

VA: Miben segít ez az új „nyelv”?
TE: Tapasztalataim szerint a coaching üléseken rendre eljön egy pont, amikor számomra egyszerűen nehéz továbbvinni a témát pusztán úgy, hogy csak beszélünk róla. Az ügyfélen látom, jár a keze-lába, miközben arról mesél, mi lesz majd másképpen, így, vagy úgy…. Már-már kipattan a székből. Örülök, hogy lettek jól kidolgozott, konkrét eszközeim arra, mit tegyek azt követően, hogy tapintatosan megkérem az ügyfelet: ha nem bánja, álljon fel. Van jól működő mikroállítás, mikrokonstelláció, ha pl. konfliktushelyzetben van az ügyfél; ha valami miatt nehezen mozdul előre, bár pontosan tudja, látja, mit szeretne; ha le szeretne tenni olyan felelősséget, ami valójában nem hozzá tartozik, vagy épp visszavenné a saját felelősségét valamilyen téren, tehát tisztázná a határait – tipikus coaching témák, helyzetek ezek. Azzal, hogy az ügyfél kijelöl bizonyos, számára releváns, fontos pozíciókat, lehetőségeket, melyeket a térben mozogva, fizikailag is bejár, megtapasztal, testi érzeteivel is tapasztalatot gyűjt, érzékeli a különbségeket: teste egyfajta szeizmográfként működik. A beszélgetés szintjén végig megoldásfókuszú folyamatot vezetünk. Kicsit talán nehéz lehet így elképzelni…

Az ügyfél saját mentális terében jár-kel

VA: Mondanál példát?
TE: Eléggé ismert „mikroállítás” a tetralemma, vagy multilemma eszköz, segít talán elképzelni, mi történik. Az ügyfél dilemmával szembesül, választania kell. Megkérjük, találja meg a térben, hová tenné az A opciót: beleáll, és testi érzetei, érzései, gondolatai támadnak. Ehhez képest elhelyezi a B opciót, és ugyanúgy beleáll: mások itt az érzetek, gondolatok, cselekvések. Rövid idő alatt rengeteg információt szerez, nem is kell, hogy mindent megfogalmazzon. Elég, ha érzi. Pontosan érzékeli a különbséget, ide-oda is lépkedhet a lehetőségek között, jár-kel a térben, saját kivetített mentális terében, saját mentális valóságában és közben konkrétan megéli a választási lehetőségeit. Számtalan olyan érzés és gondolat bukkanhat felszínre, amelyekkel nem kerülne kapcsolatba, ha egy asztalnál ülve boncolgatnánk a témát. Én magam is szeretem végig csinálni a multilemmát, amikor döntés előtt állok: legutóbb, amikor beleálltam az első opcióba, éreztem, hogy korlátoz, és szorongat ez a verzió, nem lesz jó. A második alternatívában szabadabbnak éreztem magam, de rideg, magányos helynek érzékeltem ezt a helyet – világos lett, szintén nem választanám, azt is tudtam, miért. Aki ismeri az eljárást, tudja, hogy következik a „mindkettő”: lássuk, mit érzek, mi jut itt eszembe, mi lehet itt, mit hoz a konyhára ez a pozíció? És milyen az, ahol „egyik sem”? Rendszerint még az adott gondolkodási mintában mozgunk itt, csak próbálunk kilépni belőle. Az igazán izgalmas lépés most következik: milyen az a lehetőség, ami „valami egészen más”, az eddigi gondolkodási rendszeremet meghaladó megoldás, pozíció? Mit tudok érzékelni belőle itt, a tér kijelölt pontján állva? Mit érzek? Mit gondolok? Mit teszek, és nem teszek itt? A térbe kihelyezve, mozgásban, testben, tartásban, metakommunikációban is megtapasztalva a választásainkat, másképp gondolkodunk, mint egy széken ücsörögve. A bejárt – sokszor keresztül-kasul bejárt – út után leülünk az ügyféllel, megbeszéljük, összegezzük, mit élt át, mi változott – és mi következik mindebből.


VA: Szükséges-e az eszköz használatához előzetes tanulás, gyakorlás?
TE: Egy újfajta, méghozzá erőteljes nyelv a mikroállítás a coachingban, a brief coaching szokásos, amúgy is erőteljes keretein belül. Megvannak a maga szabályai, megvan a maga „nyelvtana”, sokat tanultam, gyakoroltam, gyakorolom. A brief programom ráépítő moduljába, melyet már némi tapasztalattal rendelkező coachoknak indítottam tavaly először, már beépítettem két napot, melyen a mikroállításokat, a brief coachingban lehetséges dramatikus, mozgásos elemeket tanuljuk: brief alapokon, brief keretek megtartásával – a brief szemlélet is tovább mélyül. Nagyon szerették a coachok. Az elsajátított, begyakorolt első elemek után némi gyakorlattal persze szabadabban is kombinálhatók az elemek. Egyetértek Feldmár Andrással: minél kevésbé tetten érhető egy „eszköz”, annál inkább az ügyfél saját, belülről vezérelt folyamata, ami segítő és ügyfél között zajlik.

Új dimenziók a coachingban

VA: Mit adott neked ez a módszert?
Új dimenziókat nyitott meg nekem ez a „nyelv” a coachingban, varázslatos, elmélyült jelenlétet az ügyfél és jómagam, mint coach számára. Látom és élvezem az erejét. Pontosan oda tudunk nyúlni, ahol a változás muníciója, az érzés születik, mindezt úgy, hogy közben megtartjuk a brief coachingra annyira jellemző sajátos, végtelenül tiszteletteljes teret, tiszteljük az ügyfél autonómiáját, önszervező erejét és gondoskodunk a tiszta, világos, biztonságos határokról. Mindent sikerül beépítenem a munkámba coachként, amit azért tanultam valaha, mert szenvedélyesen érdekelt.
És: egyre kevésbé tetten érhető módon.

Tegyi Enikő PCC coach, team coach, coach tréner. Egyike az elsőknek, akik brief coachinggal kezdtek dolgozni magyarországi szervezetekben. Személyes coachingon túl vezetői csoportokban és teamekben, vezető-és szervezetfejlesztő és rezilienciát erősítő programokban is használja a megoldásközpontú brief coachingot. A Magyar Pszichológiai Társasággal közösen indított “Brief coaching a vezetésben, a szervezetben” című program coachképző trénere, a megoldásközpontú brief coachingról és sokoldalú alkalmazásáról szóló cikkek szerzője.

Lépj velünk kapcsolatba!