Felhasználási feltételek

Kiadó:
Magyar Coach Egyesület
7636 Pécs, Szentegyház utca 34.
Nyilvántartási szám: 14441
Cégjegyzékszám: 00 18 218295
Nyilvántartásba vette: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 18218295-1-02
Statisztikai számjel: 18218295-949952901
A kiadásért felel: Dobos Elvira (alapító, a Kiadó vezetője) dobos.elvira@coachszemle.hu

Honlapunk használatakor Ön elfogadja a következőkben felsorolt feltételeket, melyeket rendszeres időközönként felülvizsgálunk és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatunk. A felhasználási feltételekben leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A felhasználási feltételekben szereplő fogalmakat (például link, website, weboldal, honlap, mail stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az Internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

A webhely tartalma ellenkező megjelölés (a publikáció alatt a szerző nevének megadása, illetve más hivatkozás) hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona. A webhely felhasználói a webhely anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A webhelyen közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A webhely forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltető külön írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltető fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogait és szerzői jogait.

A Magyar Coachszemle Magyarországon, Pécsen és Budapesten működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogathatók, ezért alapvetőnek tekintjük, hogy oldalaink meglátogatásával felhasználóink egyben kifejezik egyetértésüket a Magyarországon érvényes előírásokkal. Az oldalainkon látható adatokról, információkról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el oldalainkat, és úgy használja fel a nálunk talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

Jogi felelősség és annak kizárása

A webhelyen közölt hirdetési információ a megadott formájában érvényes, mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül, beleértve, de arra nem korlátozva a forgalomképességet, az adott célra történő felhasználást, vagy a jogsértések elkerülését.

A webhelyen közölt adatok esetleg tartalmi pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak. A Magyar Coachszemle nem vállal garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára, illetve a webhelyen vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. Ön felhasználóként tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel ezeket a véleményeket, tanácsokat, nyilatkozatokat, feljegyzéseket vagy információkat. A Magyar Coachszemle fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kijavítsa a webhely bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat, kivéve a szerzői jog által védett publikációkat.

A Magyar Coachszemle – a publikációkon kívül – az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti vagy módosíthatja. A Magyar Coachszemle ezenkívül értesítés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a weblapokon ismertetett saját anyagokat, programokat vagy szolgáltatásokat. A webhelyen közölt információk nem minősülnek ajánlattételnek, a bármely formában feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A webhely területén található bizonyos hivatkozásokra kattintással Ön kiléphet a Magyar Coachszemle webhelyéről (www.coachszemle.hu). A kapcsolódó webhelyek nem tartoznak a Magyar Coachszemle hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen webhelyek és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván továbblépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított adatkezelési és felhasználási szabályok lesznek érvényesek. Adott hivatkozás szerepeltetése nem jelenti egyben azt is, hogy a Magyar Coachszemle azt megfelelőnek találja.

Lépj velünk kapcsolatba!