Bennünk élő istennők

Férfiak – görög istenek!

„Isten ez a férfi!” – hangzik el időnként barátnői csevegések közepette, és sokan nincsenek tudatában annak, hogy nőként tulajdonképpen mindannyian görög istenekkel élünk, dolgozunk, őket szeretjük, velük vitázunk, lélegzünk. Minden férfi és fiú pszichéje hordozza a görög istenek archetípusát, de míg egy, vagy akár több görög isten archetípusa aktívabb bizonyos emberekben, addig más férfiakban más istenek kérnek markánsabban szót és megjelenést. Melyek ezek az archetípusok és mai életünkben hogyan látjuk hasznát ezeknek az ismereteknek?

Érdekesnek tartom a Jean Shinoda Bolen San-Franciscóban élő jungiánus pszichoanalitikus könyvében fellelhető alapgondolatot, melyben a görög mitológiából ismert isteneket, mint jól elkülöníthető archetípusokat veszi sorra és mutatja meg, hogy ezek az archetípusok napjainkban is jól felismerhetően itt élnek közöttünk, együtt ülünk velük  a családi asztalnál , az iskolában, a szomszéd irodában,  vagy találkozunk velük a sarki hentesboltban, és kicsi vagy kamasz görög isteneket nevelünk otthon, hogy majd egyszer találkozzanak – szerencsés esetben – éppen az ő archetípusokhoz jól illeszkedő istennőikkel.  

Egy rövid kitekintés – vagy ismétlés – erejéig: Mit is értünk archetípus alatt?  

Ez a C.G. Jung által bevezetett fogalom, már korábban is létezett, belsőleg meghatározott viselkedés-, érzékelés- és reakciómintákat jelent, az emberiség történetében régóta létező, alapvető emberi mintákat. Egy emberben mélyen benne élő alapvető lehetőség, terv, ami, ha a növényvilággal hasonlítjuk össze, benne van például minden magban. Hogy aztán a mag kihajt-e és milyen növény lesz belőle, számtalan más tényező fogja befolyásolni. (a klíma, a kertész, a talaj minősége stb.) Így élnek bennünk az archetípusok születésünktől fogva, kifejlődésüket vagy elnyomásukat pedig sokféle környezeti tényező befolyásolja.  

Jean Shinoda Bolen nyolc istent, nyolc alapvető archetípust sorakoztat fel könyvében: az apák generációját képviselő Zeuszt, Poszeidónt és Hádészt, valamint a fiúk generációját képviselő Apollónt,Hermészt, Árészt, Héphaisztoszt és Dionüszoszt.  

Egy rövid utazással tekintsünk rá röviden az egyes típusok jellemzőire. A férfi, akiben Zeusz archetípusa dominál, igen elismert nyugati kultúránkban, és a vállalatok világában. Jellemzően nagy stratéga, igen tudatos, jellemző rá az értelem és akarat. Komoly hajtóerőt jelent számára saját birodalma kiépítése, mely a konkrét ember élethelyzetétől függően lehet egy nagyvállalat vagy kisebb méretű vállalat vezetése, esetleg családi vállalkozás felépítése. A Zeusz típusú férfi hajtóereje a hatalom és a tekintély, nem riad vissza a kockázatvállalástól sem, ellenfeleire könyörtelenül lesújt. Sokkal inkább vezető szeret lenni, mintsem beosztott.  

Kitűnően tud együtt dolgozni viszont más, tekintéllyel rendelkező, erős férfiakkal. Gyakran előfordul, hogy birodalmának kiépítéséhez házassága is egy eszköz. Hódításai mellett vagy ellenére házasságpárti, de a tisztán Zeusz archetípussal rendelkező férfi nem feltétlenül lelki társat keres házastársában, hanem olyan társat, aki akár családi szövetségek révén hozzájárul birodalma kiépítéséhez, aki Zeusz szája íze szerint neveli a gyerekeket, vezeti a háztartást, melyekből Zeusz nem igazán veszi ki a részét.  Zeusz nagy vágya, hogy gyermekei legyenek, ezzel is alátámasztva dinasztia-alapító elképzeléseit. Gyerekeire többnyire saját maga ismételt megvalósításaként tekint. Igazi mentora gyermekeinek, pénzügyi háttere, kapcsolatrendszere által kiválóan egyengeti gyermekei útját, amennyiben ők is azt az utat akarják járni, amit apjuk kijelöl számukra. Amennyiben a gyermeknek más elképzelései vannak saját életére vonatkozóan, úgy komoly konfliktusba kerül apjával.  

Érzelmeinek kimutatása azonban nem jellemző a Zeusz típusú férfira. Többnyire távol van saját érzéseitől és szeretteitől, sok esetben egy krízis döbbenti rá arra, hogy a kedvező változás érdekében saját maga, illetve mások érzéseire nyitottá kell válnia.  Élesen él emlékezetemben egy Zeusz volt kollégám, aki már húszas éveiben komoly pozíciókban csillogtatta tehetségét, és folyamatosan, gondosan kimunkált tervek alapján tört még magasabb csúcsok meghódítására. Jó anyagi körülmények közé született, így célja az volt, hogy az öröklött birodalom határait tovább terjessze és saját apjának bizonyítsa, méltó utód. Már huszonévesen megfogalmazta dinasztia-alapító terveit, sok fiúutódról álmodott. Feleségének elsődleges feladata az volt, hogy a családi hátteret biztosítsa Zeusz számára és gyerekeit kiegyensúlyozott emberekké nevelje.  

Ötvenes évei elejére végül hat fiúgyermeke született, igaz három feleségtől, mert akik valamilyen módon „árulást” követtek el ellene, és nem teljesítették maradéktalanul a Zeusz- feleség kötelességeit, azokra lesújtott Zeusz nyila. Persze nem mitológiai brutalitással, de a Zeusz-birodalomból könyörtelenül távozniuk kellett.  Nagyobb gyerekei apjuk pénzügyi és kapcsolati tőkéjének köszönhetően neves külföldi iskolákban tanulnak, olyanokban, melyeket apjuk már gyermekei születése előtt megálmodott számukra.  

A történetemben szereplő Zeusz azonban már harmincas évei közepén rádöbbent arra, hogy egészségével is törődnie kell, így a feladatokra való céltartás mellett az egészségtudatosság is felkerült a listájára, persze ugyanolyan elszántsággal, konkrét terv és napirend szerint, mint ahogyan a birodalomépítést is művelte. Negyvenes éveiben talán megérezte, hogy valami még mindig hiányzik, így az addig elhanyagolt spirituális-érzelmi élet felé fordult és  kisebb gyerekeivel sok, minőségi időt tölt.  Azt gondolom, ő jó példája annak, hogy hogyan tudott archetípusával harmóniában élni. Élvezi a kilátást a tetőről, melyre felkapaszkodott, de az archetípusából hiányzó szálakat is megerősítette, így téve kerekké történetét.   

Poszeidón archetípusa annak a férfinak, aki – Zeusszal ellentétben – vállalja az érzelmek mélységébe való lemerülést, heves érzelmi intenzitás jellemzi. A tisztán Poszeidón archetípusú férfi vágyik arra, hogy „fontos” ember legyen, ugyanakkor nincs meg benne a személytelenség, a stratégiai gondolkodásmód és az akaraterő, amely szükséges lenne egy Zeusz-típusú birodalom megalapításához.  Poszeidón azonban nem kifejezetten jó vesztes. A tengert felkorbácsoló mitológiai Poszeidónhoz hasonlóan ennek a típusú férfinak a pszichéjét elárasztják az erős érzések, ezek utat is törnek maguknak, akár őrjöngésre képes, és ilyenkor a racionalitás megfullad.   Ösztönösen működik, haragját dédelgeti, nem felejt, jellemző rá a bosszúállás. Mindenre emocionálisan reagál, nem tanulta meg érzelmeit palástolni, ezt pedig a nyugati kultúra nem jutalmazza.  Ezen tulajdonságai miatt nehezen illeszkedik a munka világába. A fiatal városi üzletember szerepében nem működik igazán jól.  Természetéből adódóan azonban kiválóan alkalmas arra, hogy ráhangolódjon más emberek érzelmeire, jól érzi magát a természetben, növények, állatok között. Gyakran zenei vagy művészi hajlammal. 

Poszeidón, Zeuszhoz hasonlóan általában házasságpárti. Emocionális intenzitása és erőteljes ösztönössége miatt a nők esetében nem válogatós, de ha egyszer megtalálta párját, akár egy életen keresztül társa marad. Ez a típusú férfi, ha nem sikeres a külvilágban, egyedül a családjában lehet király.  Régi Poszeidón ügyfelem jut eszembe, aki hosszú évekig próbált vezető pozíciókra pályázni, tehetsége, kiváló meglátásai, jó szándéka, kitartása és több más tulajdonsága alkalmassá tették volna rá, de állandó dühkitörései, vaskos, válogatás nélküli oda-odaszólogatásai, jól fejlett igazságérzetének lépten-nyomon történő hangoztatása és diplomáciai érzékének teljes hiánya miatt szakmája egy idő után gyakorlatilag teljesen kivetette magából. Időszakosan még az alkohollal is barátságot kötött, de negyvenes éveire egy tiszteletre méltó fordulattal új életet épített fel magának.  Igen hosszas és változatos keresgélés és kitérők után megtalálta élete társát, aki egyébként erősíti benne a körülmények érzelemmentes, objektív elemzésére való képességét. A férfi csodálatra méltó családi mintagazdaságot alakított ki maguknak. Mindemellett rendkívül egészségtudatos háztartást vezet egyszemélyben, miközben társa rengeteget dolgozik munkahelyén. Érdekes, hogy ebben az esetben a társadalmunkban fordítottnak tűnő felállás ellenére történetem Poszeidónja abszolút férfias jelenség, otthoni birodalmának valóban királyi figurája.  

Figyelemre méltó, ahogyan a szakmai életében ki nem élt tehetséget és energiáját saját otthoni birodalmának építő medrébe terelte. Szabadidejében, feltöltődésképpen (Poszeidón archetípusára jellemzően) gyakran tartózkodik a természetben és kiéli művészi hajlamait. 

A patriarchális istenek felsorolása Hádésszal teljesedik ki. Míg Zeuszra az objektivitás, Poszeidónra az emocionális fogékonyság, addig Hádészra a szubjektív érzékelés jellemző. Nyugati társadalmunk nem igazán értékeli és támogatja a Hádész típusú férfit sem.  Ez a férfitípus igazán mély érzelmeket tud megélni, és nagyon introvertált.  Nem lényegesek számára sem a külsőségek, sem a hatalom, kissé talán különcnek tűnik. Munkájában nem a karrier, a csúcsok meghódítása fontos számára, hanem olyan hivatás megtalálása, amelyhez belső késztetése van, és amelynek ő maga értelmét látja. Képes az elmélyülésre, az igazán odaadó munkavégzésre, hajlamos az egyedüllétre, de ugyanakkor erőt sugároz. Éppen ezért bár különc és gyakran magányos farkas, de sugárzó ereje megvédi attól, hogy áldozattá, csoportok piszkálódásainak célpontjává váljon.  Szélsőséges esetben bizalmatlan és gyanakvó lehet a külvilággal szemben. Ismeretségi körömben van olyan férfi, akiben Hádész archetípusából sok jellemző vonás megtalálható.  

Nagy odafigyelést igényel a vele való kommunikáció. Érdekes a Hádész férfi introvertált érzékelése, melyet szubjektív reakcókkal színez ki. Rendkívül gazdag belső világgal rendelkezik, és emlékei felidézésekor az objektív tényezőket nagyon háttérbe szorítja a szubjektív lenyomat. Egy Hádésszal való kommunikációban ennek érdemes tudatában lennünk, ha valamit mondunk neki, érdemes nagyon odafigyelve, pontosan és megfontoltan kommunikálni, nehogy félreértésből a lelkére vegyen valamit, amit mi egyáltalán nem is úgy gondoltunk, és amelyre komoly sértődéssel reagál. Bármit is csinál, komolyan veszi, és képes monotonitást tűrő munkát is végezni, mivel az élet a lelkében zajlik. Amennyiben a Hádész típusú férfi kultúránkban, a munka világában eredményesebb szeretne lenni, érdemes kimunkálnia magában más archetípusokat, például Hermész beszédképességét, más archetípusok ugyanakkor számára nagyon hasznos lehet a Hádészra jellemző ösztönösség, gazdag belső világ fejlesztése.  

A fiúistenek sorát nyissuk Apollónnal, Zeusz kedvenc fiával.  Az Apollón tulajdonságokkal rendelkező férfiakat társadalmunk – Zeuszhoz hasonlóan – nagyra értékeli már iskolás koruktól kezdve. Mintatanulók az iskolában, többnyire még sportolnak és zenélnek is, részt vesznek a közösségi életben.  A munka világában szorgalmas vezetői utánpótlások, és mint ilyen,  coaching folyamatok keretein belül is találkozom velük.  

De mi is jellemzi az  Apollón archetípust?   

Elmélkedéseit előnyben részesíti az érzelmekkel szemben. Értékeli az objektív, logikus gondolkodást, a távolságot. Nem haragtartó, ígéretét megtartja, kellemes társaság, kiváló tárgyalópartner. A dolgokat racionálisan, saját érzelmi történéseit távolságtartóan közelíti meg. Szereti a rendet, a harmóniát. Tudja, mit akar, van jövőképe, realisztikus, és céljáért hajlandó tenni. Általában jó csapatjátékos, könnyen beilleszkedik a vállalati struktúrába. Jó időbeosztó. Apollónról eszembe jut egy ügyfelem, aki szinte tankönyvi példája volt ennek a kiváló mitológiai fiúnak, igen fiatal kora ellenére méltán került vezetői pozícióba. Problémája az volt, hogy az idősebb beosztottjai nem ismerték el. A coaching munka során is nagyon együttműködő, céltudatos, rendre, rendszerre törekvő volt. A coaching folyamatban nyílegyenesen haladt célja felé, kerülte a mély, terjengős beszélgetéseket. Kifejezetten célratörő, jó helyzetelemző képességével egyből rájött, mi a hiányzó láncszem.  Felismerte, hogy akkori, adott helyzetében az egyik szükséges lépés, amely közelebb vitte beosztottjaihoz, éppen a távolságtartásának lazítása volt. Ezzel időlegesen el is érte célját, és tudomásom szerint ma is a vállalatnál van, megelégedéssel tölti el pozíciója, és általában jól szervezi életét.  

Az Apollón archetípus a csúcsra tart ugyan, de ez a tiszta archetípus megmarad a másodhegedűs szerepében, mert túlzottan óvatos, nem elég határozott, nincs meg benne a Zeusz férfi kegyetlensége, ha éppen arra van szükség hatalma megszilárdításához. Egy bizonyos szint fölött már nem kellően nehéz súlyú ellenfél.  

Ügyfelemnek hosszútávra is bevallottan nagyratörő ambíciói voltak. Meggyőződésem, hogy képességei, kitartása képessé is teszi majd egyszer a csúcs elérésére, melyet célul tűzött ki. Fiatal életkorára tekintettel sok lehetősége van még a fejlődésre, de úgy látom, addig „az aranyos fiúnak” még valóban ki kell magában munkálnia néhányat Zeusz jellemvonásaiból, hogy ha olyan ellenféllel kerül szembe ahol szükséges, akár villámjaival is le tudjon súlytani vagy legalábbis megvédje magát.  

Zeusz másik szeretett fia Hermész, amely archetípusra jellemző a jó kommunikációs készség, a meggyőző erő, a gyors észjárás és cselekvés, a találékonyság.  A Hermész archetípusú férfit sokféle terület érdekli, nem feltétlenül ragaszkodik a szabályoshoz, nem kedveli a beskatulyázást. Nagyon jó társalgó, gyorsan felismeri valaminek a jelentőségét és megragadja a pillanat kínálta lehetőséget. Néha az ösztönei irányítják. Jellemzően spontán és barátságos.  Sokat van úton, jó az üzleti kapcsolatok felmelegítésében. Jól kijön azokkal, akiknek nincsenek irreális elvárásaik vele szemben, beszédével a sok mindenkit levesz a lábáról.  Azonban szélsőséges esetben megbízhatatlan, nem szereti a kötöttségeket, nem bírja a monotonitást, nem rendszerezett és van egy kizsákmányoló hajlama is.   

Nehézséget jelenthet ennél az archetípusnál, hogy lehet bár kiváló szakember eredeti ötletekkel, gyakran mégsem veszik komolyan, mert rásütik a mókamester és a szélhámos szerepét, és ebbe be is skatulyázzák.  Szintén egy ügyfelem jut eszembe Hermészről, akit kiváló beszédkészséggel áldott meg a sors, én magam is élveztem a módot, a képi világot, ahogyan történeteit előadta a coaching folyamat során. Ki nem fogyott a mesélésből. Nehézséget jelentett viszont a coaching folyamatban is az időkeretek tartása.  Hiába volt felkészült a saját területén, a problémát számára is az jelentette, hogy voltak felettesei, akik nem vették komolyan ötleteit, már az is nehézséget jelentett, hogy őt magát egyáltalán komolyan végig hallgassák. Áttörést jelentett számára annak a felismerése és megtapasztalása, hogy prezentációjában a részletekbe menő, szerteágazó sztorizás helyett a célra összpontosító, lineáris gondolkodás- és előadásmóddal felettesei végre érdemben odafigyeltek javaslataira. 

Árész archetípusával rendelkező férfi határozott, aktív, impulzív, harcias, szenvedélyes, hirtelen haragú, ösztönös érzelmi reakciói vannak, ugyanakkor Poszeidónnal ellentétben nem haragtartó, természetéből fakadóan nagylelkű. Vonzza a pörgős élet. Szereti a kockázatos és határozottságot igénylő helyzeteket.  Hacsak lehet, szembehelyezkedik a hatalommal, ez az impulzív természet viszont munkahelyi bizonytalanságokat eredményezhet számára.  Ismét felidézem egy régi Árész kollégám képét, aki valóban szorgalmas, tehetséges fiatal srác volt, de impulzív természetével szinte kereste a konfliktusok lehetőségét. Amíg felettese tisztában volt a fiatalember értékeivel, addig próbálta nevelni, ész érvekkel hatni rá, visszafogni a felesleges bajkeveréstől, a csak a hecc kedvéért történő beszólogatásoktól. Amikor azonban másik felettese lett, szaktudása, odaadó munkavégzése ellenére másik munkahely után kellett néznie.  Az ő esetében az életkorral egyfajta bölcsesség és lehiggadás is együtt járt.  

Az Apollónra jellemző önuralom és érzelmi távolságtartás tudatos kimunkálása, a konfliktusok Hermészre jellemző szellemesebb megoldásának, tompításának elsajátítása hozott számára eredményt.  

Héphaisztosz archetípusával jellemezhető férfi introvertált, ugyanakkor igen intenzív belső életet él, de ez a külvilág felé a rendkívül termékeny alkotó munkában, gyakran kétkezi alkotó munkában ölt testet. Vonzalma a szépséghez a munka révén kézzelfogható formában nyilvánul meg. Ez a típusú férfi az őt ért érzelmi sérüléseket is gyakran gyógyulást előmozdító kétkezi alkotó munkában dolgozza fel.  Héphaisztosz archetípusát hordozhatják jellemzően kétkezi művészi alkotók, tudósok vagy emberfeletti fizikai és pszichikai állóképességet igénylő, egy-egy speciális területre szakosodott sebészek, akiknek munkájuk egyben meghatározza teljes életmódjukat.  A Héphaisztosz archetípusú férfi a rá érzelmi befolyással bíró emberek iránt nagyon mélyen érez, érzéseit azonban nehezen mutatja ki. Jól érzi magát akár hosszú időt töltve egyedül, saját alkotóműhelyében. Magas fokú a munka iránti szenvedélye, lételeme az alkotás.  Héphaisztosz társának hozzá kell szoknia ahhoz, hogy sokat van egyedül. Meg kell találnia saját elfoglaltságát, értékelnie az így felszabadult időt. Mielőtt a hozzá tartozó nő ezt túlzottan magára venné, tudnia kell, hogy Héphaisztosz nem feledkezik meg róla, lelkében magával viszi a nő képét, ott van vele alkotás közben is.  

Egyik ügyfelemben felismerhetőek voltak Héphaisztosz archetípusának tipikus vonásai. Az átlagnál magasabb intelligenciával, szakmájában és a kapcsolódó szakterületeken is kimagasló ismeretekkel rendelkezett, miközben bámulatra méltó manualitással bírt, büszkén mutatta a házába saját kezűleg készített bútorokat, épületasztalos munkákat, melyek bármely asztalos munkájával felvették a versenyt.  Ha feszült volt, ha túlzott volt rajta a nyomás, egyszerűen annyit mondott: Alkotnom kell megint valamit! Olyankor bezárkózott csendes magányába és ha elkészült a mű, egy más ember jött ki onnan.  Munkahelyén elért egy középvezetői pozíciót, de sok szakmai irigységből eredő rosszindulattal kellett szembenéznie, melyekkel nem igazán tudott mit kezdeni, és amelyek gyakran megakadályozták, hogy igazán kibontakoztathassa tehetségét.  

Héphaisztosz archetípusára ugyanis egyáltalán nem jellemző a versenyszellem, távol áll tőle az önérvényesítés művészete. Nem túl kommunikatív, nem szereti az üzleti érdekből fenntartott kapcsolatokat, nem is igazán képes eladni munkájának eredményét. A szakmai kapcsolatrendszerre fordított időt sajnálja, azt mondja, helyette inkább alkot valami értelmeset.  Mivel zárkózottsága mellett befelé igen élénk lelki életet él, gyakran előfordul, hogy emlékezetében a tények szubjektív lenyomata teljesen elferdíti mások tetteinek valóságát.  Ezért vele is igen körültekintően kell kommunikálni, minden, másnak jelentéktelennek tűnő dolgot nagyon a szívére vesz, nagy energiákat fektet vélt vagy valós sérelmeinek – leginkább – önálló feldolgozására.  Gyakran előfordul az is, hogy a Hádész férfihez hasonlóan Héphaisztosznak sincsenek gyerekei, az alkotásnak szenteli életét.   Alkotását azonban nem igazán tudja eladni, kell mellé egy társ vagy barát, aki ezt megteszi helyette, illetve áttörés érhető el nála, amennyiben megérti a kapcsoltarendszer és a diplomácia szükségességét a munka világában, ha azt szeretné, hogy munkahelyi környezete támogassa vagy legalább ne akadályozza tehetségének kibontakoztatását, és amennyiben elsajátítja, erősíti magában Hermész kommunikációs képességét.  

A maszkulin archetípusok sorában Dionüszoszban feszülnek a legnagyobb ellentétek. A tisztán Dionüszosz archetípussal rendelkező férfi személyiségjegyeit a többi férfi nem feltétlenül veszi jó néven. Gyakran tartják túl femininnek vagy misztikusnak.  A Dionüszosz férfinek nincsenek személyes ambíciói karrierépítés tekintetében, a hatalom, a presztízs nem jelentenek számára értéket. Többnyire két végén égeti a gyertyát, szeret elmerülni az érzéki élvezetekben, és általában elutasítja a tradicionális életmódot.  Nagyon gyakran valamilyen kreatív területen nyújt kiemelkedőt, szép számmal vannak közöttük színészek, drámaírók, rocksztárok. Nem hajtja a versenyszellem, jellemzően nem is csapatjátékos. Nagyon jellemző rá érzékisége. Ő maga is nagy gyerek, ezért jól kijön a gyerekekkel, de nem jellemző rá a tradicionális apaszerep.  

Életmódjának köszönhetően sokszor nem túl hosszú életű a Dionüszosz archetípusú férfi, de amennyiben mégis eléri az idősebb kort, gyakran benne ragadhat az örökifjú szerepben. Ha életével megcsömörlött, érdemes erősítenie magában néhány más archetípusra jellemző tulajdonságot.  

Más férfi archetípusok esetében ugyanakkor gyakran jelent problémát az érzelmi sivárság, a saját érzelmektől való elszigetelődés. Kultúránk sem támogatja a fiúgyermekek túlzott érzelmességre nevelését. Kollégáimmal közös tapasztalatom, hogy tréningjeinken gyakori problémát jelent, ha érzelmeket kell a tudatosság szintjére emelni, pláne megnevezni azokat.  Ezekben az esetekben kifejezetten pozitív változást hozhat a Dionüszoszra jellemző érzéki oldal kimunkálása, erősítése a más archetípusokkal rendelkező férfiakban. 

Shinoda Bolen végül említést tesz egy hiányzó istenről, akinek erős, de szerető szívvel uralkodó apja és feminin bölcsességgel megáldott anyja van. Jelezve ezzel, hogy a patriarchális társadalomban elfogadott férfikép nagyon változóban van.  A Monarchia korának irodalma már rendszeresen ír az akkor elfogadott családmodell széthullásának kezdeteiről, míg röpke száz év alatt eljutottunk oda, – és a skandináv országok élen járnak ebben, –  hogy sok családban az apa marad otthon a csecsemőt gondozni, az anya válik ez idő alatt családfenntartóvá. Számtalan családmodell elfogadott már ezekben az országokban.  

A manapság oly népszerű skandináv krimik egyik szerzője, Camilla Läckberg a rendkívül izgalmas kriminológiai szál mellett például igyekszik hiteles társadalmi korrajzot is adni regényeiben, és rendkívül színes palettáját vonultatja fel annak, hogy hányféle családmodell is létezik manapság a svéd társadalomban, gyökeresen felforgatva ezzel a családról és a hagyományos férfi-női szerepekről kialakult szokásokat. A változás lassan nálunk is érzékelhető. 

Persze ez sem arat osztatlan sikert társadalmunkban, jómagam is végighallgattam  női-férfi csoportokban heves vitákat arról, hogy míg a nők nagy része panaszkodik, mert mindenhol helyt kell állnia, a férfiak nem segítenek a háztartásban, addig több nő szinte felháborodva mondta, hogy ő nem tudná a férfit többet férfinak tekinteni, ha az egy csecsemővel és a háztartással foglalatoskodna otthon… Mindenesetre a parázs viták nem akadályozzák meg azt, hogy változzanak az emberek, velük együtt a társadalmi elvárások, melyekhez aztán az egyének újra próbálnak alkalmazkodni a maguk módján.  A változást én is tapasztalom. Az összes férfi ügyfelemtől a coaching folyamatokban azt hallom, hogy a munka és a magánélet egyensúlya fontos számukra, és szeretnének személyesen is részt venni gyerekeik felnevelésében. Ez a felállás megint újfajta férfiszerepeket fog kialakítani.  

De amíg próbáljuk megfejteni, hogy mitől is férfi a férfi, melyek az elfogadott férfiszerepek, addig Shinoda Bolen könyve élesen szembesített azzal, hogy már az ókori mitológiában mennyi különböző férfi archetípus létezett, és létezik a mai napig.   

Vajon egyik archetípus jobban férfi a másiknál? És kinek az ízlése szerint?  

Azon kívül, hogy a könyv elrepített az ókori mítoszok mesevilágába, az egyes archetípusok olvasásakor AHA-élményként jelentek meg előttem családtagjaim, ismerőseim, munkatársaim, ügyfeleim archetípusai. A könyv tiszta archetípusokról szól, vannak férfiak, akikben ezek tisztán jelentkeznek, vannak viszont, akikben több archetípus egy-egy tipikus vonása keveredik. Azt gondolom, Shinoda Bolen megközelítése – más személyiség tipológiákhoz hasonlóan –  nagyban hozzájárulhat az önismerethez, tudatosítva egy férfiban, melyek az erősségei, amelyekre bátran építhet, mely vonásokat érdemes magában megszelídítenie, melyeket erősítenie egy harmonikus élet céljából, miért esik időnként mindig ugyanazokba a csapdákba, és melyek azok a vonások, melyeket nem érdemes erőltetnie, mert egyáltalán nem az ő világát jelentik.  

Önismeret és emberismeret kéz a kézben jár. Nőként is értékes lehet rádöbbenni, hogy a velünk élő férfit mely archetípus jellemzi leginkább. Érdekes, gyakran előfordul, ha egy hozzánk közel álló embert valamiért szeretünk, akkor éppen abból lesz elegünk, amikor a nagyra tartott tulajdonság túlburjánzik benne, esetleg szélsőséges formát ölt.  Büszkék vagyunk például egy Zeusz sikereire, ez az, amit társadalmunk amúgy is értékel, élvezzük, ahogy célra tör, felépíti birodalmát, melynek királynői lehetünk, de szenvedünk arroganciájától, dühkitöréseitől.  

Értékeljük egy Hermész társaságát, kiváló kommunikációs képességeit, élvezzük színes előadásmódját, de lefáraszt minket, ahogy lyukat beszél a hasunkba, nem tartja be a határidőket, kissé szélhámos, és amúgy is mindent kimagyaráz. 

Büszkék vagyunk egy Héphaisztosz által alkotott életműre, miközben szenvedünk az egyedülléttől, amikor hosszú időre elvonul alkotó magányába. 

Érdemes átgondolni, mit is szeretünk valójában, és mi az, amit ezért hajlandók vagyunk elfogadni?  

Gyakran előfordul, hogy beleszeretünk valakibe, aztán az együttélés során valami gyökeresen mást akarunk faragni belőle. Nem fog menni, és az már nem ő lesz. Viszont, ha szükségesnek ítéljük meg, elősegíthetjük szeretett istenünkben más istenekre jellemző egy-egy erőforrás előcsalogatását, kifejlődését, amennyiben az csírájában ott van benne.   

Persze igaz minden területre, a párkapcsolatira is, hogy a változást annál lehet elérni, aki önmaga is szeretné azt, ehhez pedig első lépés a belátás, amely megint visszavezet az önismerethez. Eleve a párválasztásnál érdekes lehet, hogy vajon olyan típusú férfi mellett kötünk ki, akinek archetípusa a miénkkel jó párost alkot, (mert a nőkben is élnek görög istennők archetípusai) vagy olyan mellett, akit a társadalom, kultúránk trendinek tart.  

Hasznos dolog megfigyelni fiaink bontakozó személyiségében is az erősen jelentkező archetípusokat, és neveltetésükben, pályaválasztásukban, életútjuk támogatásában azokra az erősségekre építeni, amelyek az adott gyermekben jelen vannak, a túlburjánzásokat más mederbe terelni, és a hiányzó, ám csírájukban meglévő vonásokat tudatosan odafigyelve erősíteni. Azt gondolom, a rendszer értéke az érdekes gondolati játékon és szimbólumrendszeren túl tovább mutat azzal – egyébként szintén minden más személyiségtipológiához hasonlóan, –  hogy ha elmélyülünk benne és szem előtt tartjuk a mindennapjainkban, toleránssá tesz. Megmutatja, attól, hogy valaki másképp működik, mint mi magunk vagy mint mi azt elvárnánk, még vannak értékei. Ezeket érdemes felfedezni, ezekre érdemes építeni.  Ha ismerjük az adott személyiségtípust (archetípust), megértjük működésének rendszerét, a vele való konfliktusokat is könnyebben kezelhetjük, könnyebben belehelyezkedhetünk az ő szempontjaiba.   

A munka világában is rendkívül fontos az archetípusok (személyiségtípusok) ismerete.  

Vannak olyan archetípusok, melyeket társadalmunk, kultúránk, a munkahelyek többsége értékel, másokat pedig kifejezetten nem tart kívánatosnak. Egy fiatal, vezetői pozícióban lévő férfi ügyfelem meglehetősen rosszul érezte magát az adott cég adott pozíciójában. Nem felejtem el, ahogyan a coaching folyamatban bizonygatta nekem, hogy biztosan nem hiszem el, de őt tényleg nem motiválja a hatalom és a céges autó, neki tényleg más értékek fontosak. Én elhittem, sőt tudtam, hogy ez így van, de hozzászokott, hogy szűkebb és tágabb környezetében mindenki „hülyének nézte” emiatt és magyarázkodnia kellett. El is ment egyébként az adott vállalattól és más kultúrájú munkahelyet keresett magának, miközben jó ideig kétségei voltak, hogy helyesen cselekszik-e, hiszen társadalmi téren nem ez a lépés lett volna az elfogadott.  

Vezetőként fontos felismerni a munkatársainkban rejlő archetípusokat, hogy a számukra leginkább adekvát feladatot végezzék. Lehet, hogy egy munkavállaló, akivel elégedetlenek vagyunk, csak nem a számára megfelelő feladatot végzi, de egy más feladatkörben önmagára talál. Már a munkatársak felvételénél is érdemes odafigyelni arra, hogy az adott archetípus jól illeszkedik-e az adott vállalati kultúrába. Egy manapság trendi képzettséggel és önéletrajzzal rendelkező, ambiciózus fiatal, tűnhet bármilyen vonzó munkaerőnek, lehet, hogy céges kultúránk az ő típusának nem lesz vonzó, és három hónap múlva utánpótlásáról gondoskodhatunk. A csapatok összeállításánál igen hasznos dolog odafigyelni az illesztésre, hogy a csapat tagjai hol, hogyan erősítik egymást, hol egészíthetik ki egymást, és hol jelentkezhetnek lehetséges konfliktusok, melyeket érdemes proaktívan kezelni. Fontos tehát itt is az illesztés, és ennek elengedhetetlen feltétele munkatársaink erősségeinek, fejlesztendő területeinek és a bennük szunnyadó képességeknek az ismerete, illetve annak elfogadása, hogy valaki nem bújhat ki a bőréből, hogy valami teljesen más típust alakítson.   

Coach szakmánk számára pedig abszolút elengedhetetlen az ön- és emberismeret, ráadásul munkánkban a szimbólumrendszerek használata mindig eredményre vezet. Shinoda Bolen ír a prokrusztészi ágyról, melybe az Athénba utazókat belefektették, hogy méretre szabják őket.  

Napjainkban ezek az elvárások, a sztereotípiák, melyek meghatározzák, milyennek is kell lennie egy férfinek. Nem figyelembe véve az egyéni különbségeket. Azokat a férfiak, akiknek archetípusa nem illeszkedik ezekkel az elvárásokkal, a társadalom, a család, a kultúra lelki értelemben megcsonkítja, olyan szerepekbe kényszerítve őket, melyek távol állnak a bennük élő archetípusoktól.  

Persze életünk során mindig mindannyian változunk, előfordul, hogy egy férfi életében egy-egy későbbi életszakaszában más archetípusok kerülnek előtérbe.  

Mindig hasznos és fontos azonban tudatában lenni erősségeinknek, szem előtt tartani cselekvéseink következményeit, tisztában lenni azzal, hol kell fejlődnünk és tudatában lenni annak, hogyan és hol élheti ki egy férfi az archetípusának megfelelő szálat, amennyiben azt a kultúra vagy a környezete egyébként nem támogatja.  

Megvan-e a bátorság egy férfiban, hogy a társadalmi és kulturális nyomás ellenére megtegye a szükséges lépéseket. 

Végső soron a legfontosabb, hogy az ember, akár férfi, akár nő, harmóniában élhessen önmagával, környezetével, tettei összhangban legyenek archetipikus mélységeivel. Hiteles életet éljen.  

Közben felismerted, hogy te melyik isten mellett ébredsz reggelente?  

Ha férfi vagy, melyik isten él benned leginkább?  

Mitől is férfi tehát egy férfi? Szerintem mindegyikük valami mástól.  

Hogyan kezeljük a férfiakat? Mindegyiküket úgy, ahogyan azt a bennük élő archetípus megkívánja.  

Egy izgalmas felfedező út, jelen írásom térképként hivatott segíteni az eligazodást. 

Varjaskéri Beatrix

Forrás: Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istenek, Pilis-Print Kiadó és Studium Effektive Kft., 2007 

Lépj velünk kapcsolatba!