Női vezetői lét, női szerepek, VUCA világ / AVICA vezetők

Bácskai Andreával női vezetői létről, női szerepekről, változó világ kihívásairól, önfejlesztésről, jövőről beszélgettem. Andrea pénzügyi szektorban dolgozik közel 40 fős csapat vezetőjeként. Szívesen alkalmazza a coaching szemléletű vezetés eszközeit, coaching folyamatban már részt vett, változásokhoz alkalmazkodni, munkatársait támogatni képes vezető. Munkastílusában AVICA vezetői tulajdonságok is megjelennek.

Cikkemben az interjú témájához kapcsolódó szakmai tartalmat is megjelenítettem, így érzékeltetve az elmélet gyakorlatban való alkalmazási lehetőségét. Az interjún keresztül bemutatom a VUCA világ és a coaching szemléletű vezetés kapcsolatát.

Interjúalanyként azért Andreát választottam, mert coachként és coaching szemléletű vezetés iránt nyitott vezetőként is hasznos lehet megismerni vezetővé válásának útját. Meglátása szerint ez az utazás még tart. Múltbeli tapasztalataiból töltekezve, figyelve önmagát és a külvilág reakcióit, változásait, készülve a jövőre, önmagát is folyamatosan fejleszti.

Coaching szemléletű vezető

A coaching szemléletű vezető, mint módszer alkalmazása során a vezető nem kerül coaching kapcsolatba beosztottjával, nem tölt be coach szerepet, de vezetői stílusa, készségei a coaching eszköztárával gazdagodnak, melyeket a vezető azért használ, hogy hatékonyságát növelje. A coaching szemléletet akkor alkalmazza a vezető, ha az adott helyzet megkívánja, amikor leghasznosabbnak ítéli a coach készségek használatát. Eszköztára magában foglalja az összhang kialakítását, az értő figyelmet, a kérdezéstechnikát és a visszajelzést. Ösztönözni képes munkatársait arra, hogy a problémákat önállóan gondolják végig és a megoldás lépéseit tegyék meg. Hozzáállását jellemzi, hogy erősíti munkatársai belső motivációját, önmegvalósításuk természetes húzóerejére építkezik. Az alkotás, gondolkodás, döntés és felelősségviselés nagy szeletét meghagyja munkatársainál. Az egyéni ego szempontjait háttérbe szorítva igyekszik megvalósítani, hogy a közös munka érdekei kerüljenek előtérbe.

Vezetőként törekednie kell arra, hogy támogassa munkatársait a megoldás megtalálásában. Tehát nem dönt olyasmiben, amit munkatársai saját tapasztalatuk alapján is meg tudnak oldani. Nem ad kész megoldást olyankor, amikor az érintettek rendelkeznek a megfelelő képességekkel. Nem vállal olyan dologért felelősséget, amiben nem ő dönt. Nem képvisel másokat, ha van joguk önmagukat képviselni. A megvalósítás nehézségekbe ütközhet, hiszen a vezetőnek tudnia kell elfogadni, hogy nem mindig ő adja meg a választ, nem ő dönt. Egyúttal meg kell tanulnia azt is, hogy emiatt nem veszít presztízséből. Bíznia kell a beosztottakban, hogy képesek ők is gondolkodni, maguktól megtalálni a megoldást, ami persze elképzelhető, hogy nem lesz pont olyan, amit ő gondolt volna. A problémamegoldás ebben a formában lassabb, mint ahogy a vezető döntött volna. A beosztott, vezető által feltett kérdéseire adott válaszai segítenek jobban átlátni a feladatot és a lehetőségeket a megoldásra. Ennek az lehet a következménye, hogy egy idő után az alkalmazott egyre többször úgy megy vezetőjéhez, hogy felkészül, átgondolja saját véleményét és rendelkezik javaslatokkal, hiszen számít arra, hogy vezetője coachként reagál majd.

Ez a vezetési stílus is használja a megfelelő időben és helyen alkalmazott utasításokat, döntéshozatalt (pl.  egész szerveztere kiterjedő szabály vagy döntés végrehajtását) és teljesítményfüggő jutalmazást. Vezető és alkalmazott együttműködése partneri viszonyt feltételez, hiszen a beosztottak a feladatot és a megoldást saját magukénak érzik, eközben az ellenőrzés szintjét alacsonyabbnak érzékelik, hiszen nem mindig utasítást hajtanak végre, hanem saját megoldásukat is használhatják a munkában. A coaching szemléletű vezető saját feladatának tartja azt is, hogy munkatársai fejlődését biztosítja, sikereikhez megteremtse a megfelelő erőforrásokat, tudást.

Szigetváry Orsolya: Hogy látod magad, mint vezető?

Bácskai Andrea: Érdekes kérdés, mert tudatosan sosem készültem erre a vezető szerepre. Korábban nem is gondoltam, hogy szeretnék vezető lenni, a vezetői képességet sosem fedeztem fel magamban. Nagyon szeretek excel táblákkal bűvészkedni, meg bonyolult számítási feladatokat megoldani. Régen nagyon szerettem – amikor ide kerültem az egyetem után – hogy itt nagy táblákkal kell dolgozni. Utána a sors alakította úgy az életemet, hogy elment szülni az osztályvezető és engem gondoltak helyette a legalkalmasabbnak. Utána a főosztályvezetőnk is terhes lett és így kerültem a helyére. Sohasem volt bennem ambíció a vezetésre, de az, hogy voltam beosztott, sokat segített abban, hogy lássam egy vezetőnek milyen hibákat nem szabad elkövetnie, mi az a vezetői stílus, ami biztos, hogy nem jó.

Okos ember más kárán tanul a mondás szerint, és ez tényleg így van, csak nem mindig tudatosul bennünk. Például hogyan nem szabad viselkedni. Az embert a személyisége nagyban befolyásolja, hogyan gondol vezetni másokat. Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy határozott vagyok, ezért ha van véleményem, akkor ahhoz tudok ragaszkodni, de az is fontos, hogy az embernek legyen megértése a többi emberrel szemben. Fontos, hogy tudd meghallgatni őket, és ha meggyőző érveket mondanak, akkor tudj változtatni az álláspontodon. Az sem jó vezetőként, ha mindig megmásítod a véleményedet, de azért ha meg tudnak győzni ész érvekkel, akkor engedni kell. Kicsit más a szerepem most főosztályvezetőként, mint osztályvezetőként, mert amikor az embernek van egy saját osztálya, ahol vannak konkrét feladatok, akkor jobban bele kell abba folyni. Én már egy magasabb szintről tekintek a feladatokra, alapvetően akkor jönnek hozzám a kollégák, amikor problémáik vannak és amúgy ezt szeretem is.

Amit megfigyeltem még, hogy nagyon fontos, hogy rendszeresen megdicsérd a kollégákat, ha egy konkrét feladatot jól elvégeznek, akkor azt megköszönd. A COVID sok változást hozott. Úgy gondolom fontosak az emberi kapcsolatok, ezért igyekszem amikor bent vagyok az irodában körbejárni a kollégáknál, köszönök nekik, megkérdezem hogy vannak. Ezzel bizalmat erősítek bennük, hogyha baj van, nyugodtan szóljanak.

Sz.O: Mi és kik segítenek az egyre jobb vezetésben?

B.A: Szerintem az, hogy jobb vezető lettem, abban sokat segítettek a kollégák, akikkel korábban is együtt dolgoztam. Vezetőként kiemelésre kerültem közülük, és ez nyilván mindig egy nehéz szituáció. Az elején nehéz volt őket irányítani, ezen dolgozni kellett. Nem tudom, hogy tudatosan dolgoztam-e rajta vagy ösztönösen, hogy elfogadjanak. Az az érdekes, amikor az ember vezető lesz máshonnan kezd el szemlélni egy problémát. Nagyon fontos dolog a vezetői létben, hogy tudd látni, hogy mi az, ami fontos és mi az, ami kevésbé fontos. Tudni kell priorizálni, mert a mai világban jönnek az újabb és újabb problémák és ha az ember nem tud priorizálni, akkor elveszik. Fontos, hogy az embereket tudd támogatni nem feltétlenül abban, hogy megoldod helyettük a problémát csak hogy ne essenek kétségbe, nyugodtan jöhetnek segítséget kérni, hogy melyik problémával kell foglalkozni.

Néha gondolkozom ezen, hogy szeretem a problémamegoldást és szerencse, hogy a munkában ki tudom élni, mert amúgy a magánéletben is keresem azokat a problémákat, amiket meg lehet oldani, pedig nem kell mindenkinek a problémáját megoldani, sokan lehet nem is tekintenek erre pozitívan.

SZ.O: Mire gondolsz pontosan?

B.A: Bárki mondd nekem valamit, akkor én úgy gondolom, hogy abban segítenem kell megoldani. Pedig nem kell mindenki problémáját megoldani. Támogatni és segíteni kell, de nem kell helyettük gondolkozni. Úgyis mindenki maga tudja, hogy mi a legjobb neki. Ebben fejlődnöm kell, hogy ne akarjak mindig mindenkinek tanácsokat osztogatni. Sokszor negatív is lehet. Van, aki ezt jól viseli, van, aki kevésbé.

SZ.O: Mit ajánlanál egy újonnan kinevezett vezetőnek, mire figyeljen?

B.A: Fontos, hogy odafigyeljen másokra. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell oldani a problémáját, mert az egy végtelen halmaz. Sokszor vannak olyan problémák, amik nem reálisak, de az egyén szempontjából az mégis fontos. Nem biztos, hogy megnyugtató választ tudsz rá adni, de legalább el tudod magyarázni, hogy az a megoldás, amit szeretne az ember, az miért nem működik.

AVICA vezetők

Mai gyorsan változó világunk – közismerten VUCA világ magával hozza az AVICA-vezetők megjelenését.
Az AVICA-vezetőknek az alábbi tulajdonságokkal szükséges rendelkezniük:

Agile – agilis
Value-oriented – értékvezérelt
Inspiring – inspiráló
Collaborative – együttműködő
Appreciative – elismerő

A VUCA által előidézett problémák kezelhetővé válhatnak a kreatív problémamegoldó technikák által. A kreatív teljesítményre való képesség legjobban a divergens gondolkodásba való bekapcsolódási képesség, amely tanulható. A kreativitás az munkatársak elkötelezettségét növeli, elősegíti a jólétet és boldogságot. Azoknak az embereknek, akiknek van lehetőségük kifejezni a kreativitásukat, rugalmasabbak a változásokkal szemben és elégedettebbek mindennapi életükben. Ez magával hozza a fizikai egészséget is.

TIPP a kreativitás fejlesztésére:
Kreativitás fejlesztésében segíthet az önismeret fejlesztése. Egyéni coaching keretében feltárni mik voltak gyermekkorban azok a tevékenységek, amikben teljesen kikapcsolódva, flow állapotban érezted magad, ezt erőforrásként felhasználva átforgatod egy jelenlegi tevékenységbe, majd rutinná alakítod.

A coaching szemléletű vezető eszköztára és AVICA vezetői tulajdonságok hasonlóságokat mutatnak:
Ø  összhang kialakítása – együttműködő (Collaborative)
Ø  nem tölt be coach szerepet, de vezetői stílusa, készségei a coaching eszköztárával gazdagodnak, melyeket a vezető azért használ, hogy hatékonyságát növelje – értékvezérelt (Value-oriented)
Ø   értő figyelem – meghallgató, elismerő (Appreciative)
Ø  képesség, hogy ösztönözze munkatársait arra, hogy a problémákat önállóan gondolják végig és a megoldás lépéseit tegyék meg – inspiráló (Inspiring)
Ø  erősíti munkatársai belső motivációját, önmegvalósításuk természetes húzóerejére építkezik – inspiráló (Inspiring)

SZ.O: Van bármilyen új erőforrásod, amihez ebben a gyorsan változó – VUCA – világban tudsz nyúlni?

B.A: Én csak pozitívan tudok tekinteni ezekre a változásokra, mert a mi munkánkat tudja támogatni. Elsősorban IT fejlesztésekre gondolok. A kollégáknál nehéz ezeket átvezetni, hogy ők is magukénak érezzék és tudjanak gondolkozni. Néha egy feladatot, amit régóta végeznek, azt jobb nulláról végiggondolni, mert ha a meglévő folyamatot akarod átültetni egy új rendszerbe, az nem feltétlenül lesz hatékonyabb. De ha a feladatra úgy tekintesz, mint egy teljesen új feladatra, és az egész folyamatot is újra akarod építeni, akkor sokkal gyorsabban lehet egy megoldást megtalálni, mint régebben. Amit nem szeretek hallani: „Azért csináltam így, mert régen is így szoktuk.” Szerintem ez az, ami minden változást megöl. Nehéz az embereket kibillenteni ebből, hogy valamit megszoktak.

Sz.O: Mit gondolsz, változó munkafolyamatoknál érdemes a munkavállalók készségeit fejleszteni?

B.A: Nagyon fontos, hogy felismerd, hogy kinek milyen képessége van, ki miben jó, ki milyen feladatot visel jól vagy rosszabbul. Használni kell minden ember képességét. Ha valaki kevésbé jó gondolkodós feladatokban, akkor neki nem kell olyan feladatot kapni, hanem standardizáltat, amit hatékonyan el tud végezni. A feladat kiosztásánál a készségeket is figyelembe kell venni. Az embereket ismerni kell, hogy ki mire képes és olyan feladatokat kell adni. Ezért nem mindenki van ugyanabban a pozícióban.

Nehéz mérlegelni, hogy mi a fontosabb, hogy valakinek legyen nagy tapasztalata, vagy viszonylag könnyen tudjon egy excel táblában boldogulni. Sokféle tudásra van szükség, és nem biztos, hogy probléma, ha nem egy embernél van meg a sokféle tudás, hanem több embernél oszlik el.

2025-ben várható 10 legjobb munkakészség

A Világgazdasági Fórum jelentése szerint 2025-re várhatóan az összes munkavállaló 50%-ának szükséges átképeznie magát, mert technológia gyors ütemben fejlődik. Az alkalmazottak 40%-ának szüksége lesz hat hónapos vagy rövidebb átképzésre.

1. Analitikus gondolkodás és innováció
2. Aktív tanulás és tanulási stratégiák
3. Komplex problémamegoldás
4. Kritikai gondolkodás és elemzés
5. Kreativitás, eredetiség és kezdeményezőkészség
6. Vezetés és társadalmi befolyás
7. Technológiahasználat, felügyelet és ellenőrzés
8. Technológiai tervezés és programozás
9. Rugalmasság, stressztűrés
10. Érvelés, problémamegoldás és ötletelés

Sz.O: Milyen szerepeket élsz meg a mindennapokban?

B. A: Elsősorban anya vagyok, amióta megszületett a kislányom, 6 éves most. Viszonylag későn szültem, így nagy várakozás volt bennem az anyaszerepre. Mivel sok próbálkozás után jött össze a baba, nálam ez azt hangsúlyozza, hogy az anyaság a legfontosabb az életemben, mivel sokat kellett érte küzdeni. A cégnek az életemben betöltött szerepe is nagyon fontos, hiszen majdnem 20 évet töltöttem itt, amikor végre anya lettem. Kötődőm azokhoz az emberekhez, akikkel együtt dolgozom. Szerencsére olyan területen vagyok, ahol a személyi változások kevésbé jellemzőek, mint más területeken. A legtöbb kollégámmal együtt kezdtem a munkát még gyakornokként, onnan vezetett az út abba a pozícióba, ahol most vagyok. A területem is egyre színesebb lett, egyre bővülő feladatok és több kolléga menedzselése tartozik hozzám. Elmondhatom, hogy szerencsés vagyok, mert sosem unatkoztam a munkám során. Az, hogy egy munkahelyen vagyok már 20 éve, nem jelenti azt, hogy nincsenek folyamatos kihívások az életemben.

A két szerep együtt, hogy vezető és anyuka is vagyok nagyjából minden energiámat leköti, és persze még ott van a feleség szerep is. Ez az én esetemben külön kihívást jelent, mivel a férjem is vezető beosztású, így plusz nehézséget okoz, hogy bár mindenben támogat, de az elfoglaltságai miatt kevésbé számíthatok rá a gyerek körüli feladatok elvégzésében. Hiába vagyok én is vezető, az ő munkája fontosabb, és jellemzően nekem kell feladnom dolgokat. De szerencsére mindig olyan emberek vesznek körül, akik segítenek, támogatnak, így minden nehézséget könnyen meg lehet oldani.

Női szerepek

A mindennapi életben más-más szerepekben vagy, az adott élethelyzetnek, körülménynek megfelelően, egyszerre akár többen is: anya, feleség, munkavállaló, sportoló, pénzügyes, logisztikus vagy akár szakácsnő. Egy családi rendezvényen, egy adott kommunikációs helyzetben is több szerepben lehetsz, például amikor együtt van a nagymama, a lánya – aki már nő és anya – és az unoka. A nő egyszerre gyermek is és szülő is, mindkét szerepben egyszerre aktívan létezik.

Egy vezetőnek is eltérő szerepeknek kell megfelelnie éppen az adott körülményekhez kapcsolódva. Döntéseket kell hozni, utasításokat adni és mellette motiválni. Beszédeket tartani, vagy épp hallgatni egy megbeszélésen. Középvezetőként feladatokat vállalni a felsővezetéstől majd delegálni néhányat a végrehajtó munkavállalónak.

Fontos, hogy a vezető hogyan hat a munkatársakra, hogyan éri el a kitűzött célt, hogyan képes összehangolni az egyéni és a szervezeti célokat. Hogyan kommunikál? Milyen eszközöket használ? Milyenek a személyiségjegyei? A személyes tulajdonságok mellett az értékrend, a vezetési készségek és a szervezeti kultúra is befolyásolja a vezető stílusát. Fő szerepe, hogy jó munkahelyet alakítson ki, hiszen a munkahely légkörét meghatározza a munkatárs és a vezető közti kapcsolat.

Sz.O: Említetted, hogy a lányod a legfontosabb az életedben. Mit adott neked ő a vezetői léthez?

B. A: Érdekes kérdés, mert két szempontból is segített. Viszonylag rövid ideig voltam otthon, gyorsan visszajöttem a munkába dolgozni. Először fél munkaidős állásba, majd hosszabb időre. Abban segített, hogy megtanuljam az időmet hatékonyan menedzselni, mert mindkét szerepet 100 %-osan ellátni csak úgy lehet, ha az idejét az ember nagyon jól beosztja. Ebben úgy érzem rengeteget fejlődtem.

Úgy érzem, hogy gyermekem születése sokat segített, hogy jobb vezető legyek, mert végülis egy kisgyereket nevelni, az pont ugyanolyan, mint amikor a beosztottaidért felelősséggel tartozol, neked kell vezetni, támogatni őket. Ha van egy kisgyereked, ezek a képességek jobban előjönnek.

Az ember átértékeli az életet, hogy mi fontos vagy mi nem az. Ha rájössz, hogy elveszítheted a gyerekedet, annál nincs rosszabb dolog. Ha a munkámban valami épp nem sikerül, azt nem kell tragikusan felfogni, mert nem ér annyit. Ennél sokkal rosszabb dolgok vannak az életben. Fel kell ismerni, hogy nem mindig tudok segíteni valakinek megoldani a problémáját a munkában, és vezetőként nem is ez a feladatom. Abban tudom támogatni, hogy higgadtan tudja kezelni, ne essen pánikba az adott helyzetben és a tanácsaim alapján önállóan tudjon boldogulni.

Sz.O: Mi segített, hogy fejlődj az idő menedzselésében?

B.A: A nyomás. Ha mindig időnyomás alatt vagy, akkor az emberben előjönnek olyan erők, amik segítenek, hogy jobban gazdálkodj az időddel. A másik, a fő mozgatórugóm, az a hatékonyság. Akkor tudod az idődet is jól menedzselni, ha hatékony vagy.

Sz.O: Kértél külső segítséget, vagy önmagadtól oldottad meg?

B.A: Nem kellett külső segítséget kérnem, legalábbis tudatosan nem. Amióta megszületett a kislányom, azóta több cikket olvasok, ami az emberi fejlődéssel kapcsolatos. A fejlődés pedig nem csak a gyerekekre igaz, mert mindenkinek fejlődnie kell. Valószínűleg megvolt korábban is ez a képességem, hogy hatékony legyek. Jellemző tulajdonságom, hogy a munkám során, ha sok probléma van, nagy nyomás van, akkor jobban tudok teljesíteni. Ha nincs ez a nyomás, akkor leeresztek, még az egyszerű feladatokat sem tudom hatékonyan megoldani. Néha időszakosan kell egy kis leeresztés-feltöltődés, hogy ne égjen ki az ember.

Sz.O: A leeresztést tudatosan csinálod vagy megvárod, amíg eljön az a pont?

B.A: Egy betegség biztos jó jelzés erre, például egy megfázás és akkor az ember tudja, hogy itt most egy kis pihenőt kell tartani.

Sz.O: Érdekes, hogy tudod, néha kellene egy kis leeresztés, de mégsem iktatsz be szünetet, hanem megvárod mindig azt, amikor a szervezeted azt mondja, hogy elég.

B.A: Nehezen tudnék mikor beiktatni szünetet, mivel sok szerepben vagyok, viszonylag nagy a család. Ez feltöltődést is ad, de mindig menedzselni kell ezeket a találkozásokat. Van egy magáncégünk is a férjemmel, aminek én vagyok az ügyvezetője, és mindig vannak ezzel is feladatok. Tehát sosem tudnék olyan időt szakítani, amit nyugodt szívvel csak magamra tudnék fordítani. Igyekszem a kislányommal, a családdal sok időt tölteni és ez jelenti a feltöltődést.

Sz.O: Hogy tudsz ebben a sok szerepben feltöltődni? A mikorra már válaszoltál, hogy alig van idő, de ha van egy kicsi, mégis hogyan csinálod?

B.A: Nekem a feltöltődés az, ha fél napig nem szól hozzám senki, feküdhetek az ágyban, nézhetek egy filmsorozatot. De nyilván ezt az ember nem tudja kiszakítani magának tudatosan, ezért van kialakulva, ha beteg vagyok, akkor megengedem magamnak ezt a luxust.

Még van két dolog, ami feltölt, a főzés és a kertészkedés. Minden este szeretek meleg ételt enni és elkészíteni. Kreatív tevékenység és pozitív feltöltődést ad és sikerül mindent elfelejtenem, hogyha arra figyelhetek. A kertészkedést az elmúlt években egyre többre értékelem, hiszen szabad levegőn vagy, fizikai munka és van látható eredménye.

Sz.O: Volt olyan tevékenység, amit gyerekkorodban szerettél csinálni?

B.A: Kötögettem, ruhákat varrtam, anyukámnak segítettem a konyhában. Szeretek kertészkedni, nyáron virágokat ültetek, fűszernövényeket, szeretem néha átrendezni a kertet, a férjem nagy örömére. Remélem a kislányom is fogja szeretni, igyekszem őt is bevonni. Nekem is anyukámtól van a növények, kertgondozás iránti szeretet. Erre meleg szívvel emlékszem, hogy együtt a kertben sétálgatunk, nézzük a növényeket, szerintem ezek fontos dolgok.

Sz.O: Miben szeretnél fejlődni?

B.A: Megfigyeltem, ha jön hozzánk egy bébiszitter, aki vigyáz a kislányunkra, akkor ő csak rá koncentrál, vele foglalkozik. Ha én játszom vele, az azt jelenti, hogy közben elpakolgatok, főzök. Most abban kezdtem változtatni, ha a lányommal vagyok ne csináljak mást. Mert az is fárasztó, ha az ember nem egy dologra koncentrál. A Home Office is ilyen, gondolom minden anyuka, aki dolgozik ilyenben, megtapasztalta már. Egy nő, ha otthonról dolgozik és van 5 perc szünete berak egy mosást, közben megfőz. Ez nyilván rendkívül fárasztó. Fontos dolog az életemben az, hogy a férjem rendkívül nagy munkabírású ember, mellette nincs soha megállás. Ha egy ilyen ember van melletted te is jobban megtanulod azt, hogy maximálisan kihasználd az idődet.

Sz.O: A jövőben milyen vezetői kihívásokkal találkozhatsz, hogy látod?

B.A: Egyre nehezebb lesz új munkavállalókat bevonzani és itt tartani őket. A fiatalok már nem olyanok, mint a régi kollégák, hogy arra lehet számítani innen mennek nyugdíjba. Ami lehet nem is annyira nagy baj, mert ők pedig nehezen tudnak alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Ez egy nehéz kérdés. A munkafolyamatainkat kell átalakítani úgy, hogy bárki, akit felveszünk, az gyorsan át tudja venni a feladatokat. Ebben látok változtatási lehetőség. Nem szabad semmire sem úgy tekinteni, hogy lehetetlen, azért, mert eddig nem történt meg. Szerencsére a főnököm sokszor megértő és elfogadja véleményem.

Inspiráló irodalom:

Dévai Z., Fésüs N., Kosztolányi J., Kővári R., Nika T. (2020). Lean szolgáltatásfejlesztés 1. Kaizen Pro.
Dobák M., Antal Zs. (2010). Vezetés és szervezés. AULA.
Kelló É. (2014). Coaching alapok és irányzatok. Akadémia Kiadó.
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills
Szakdolgozat, Szigetváry Orsolya (2022): Lean menedzsment bevezetésének hatásai irodai környezetben

Szigetváry Orsolya bemutatkozás

Miért pont a coaching lett a hivatásom? Tudtam már gyerekkoromban is, hogy mindegy milyen szakmát választok, a legfontosabb hogy emberek legyenek körülöttem, emberekkel foglalkozhassam. Lehettem volna légiutaskísérő, idegenvezető. Végül egy nagy cégnél kötöttem ki, ahol számos munkatársamat támogathatom a háttérből. 

Ennek ellenére belül vágytam arra, hogy természetemből fakadó támogatási, gondoskodási igényemnek még több teret adjak. Ekkor találtam rá a coachingra.

Hálás vagyok, hogy segíthetek azoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal és azért is, hogy a coaching élethosszig tartó fejlődésre sarkall. Tanulhatok Tőletek akár beszélgetés, akár hallgatás során. Ahogy Forrest Gump mondta: „Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz belőle.”

A coaching pont ezt jelenti számomra, soha nem tudhatom, mit veszek ki belőle.

Lépj velünk kapcsolatba!