Felhívás – „Etikai dilemmáim a praxisomban”

Kedves Coach Kollégák!

Több, mint 10 éve készült el a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének Etikai Kódexe, amelyet az aláíró tagszervezetek a tagjaik számára kötelezően betartandóként vállaltak.

Az egységes etikai alapelveket a coach szakma elfogadtatásának, valamint hitelességének megteremtése és megőrzése érdekében fogalmaztuk meg akkor.

Azóta több, mint egy évtized telt el, ezért szeretnénk egy kis időre megállni, visszatekinteni, és előre is tekinteni, ünnepelni. Ennek a közös megállásnak lenne az egyik eleme azoknak a tapasztalatoknak, élményeknek az írásba foglalása, amelyeket a praxisotokban átéltetek, és etikai érzékenységeteket megérintette.

Tíz év alatt nagyon sokat változott körülöttünk a világ, sok új coach kollégánk is megkezdte működését. Elképzelhető, hogy a coach és ügyfele, a coach és a megbízó, valamint a coachok egymás közötti kapcsolata újabb nehéz helyzeteket teremtett, amelyekre annak idején az Etikai Kódex megalkotásakor még nem gondolhattunk. Például a technikai lehetőségek is bővültek, ami rengeteg újdonságot hozott magával.

Szeretnénk feltérképezni azokat a szituációkat, helyzeteket, amelyek kezelése kételyeket, dilemmákat okoz a coach számára, ugyanakkor megismerésükkel, megvitatásukkal mindannyian tanulhatunk belőle.

Azt tervezzük, hogy a megismert eseteket online vagy személyes találkozások alkalmával diskurzus tárgyává tesszük.

Az Etikai Tanácsadó Testület – az anonimitás tiszteletbe tartása mellett – várja tehát azokat a problémás helyzeteket, amelyeken közösen is elgondolkodhatunk, és  megoldásukhoz egyértelmű etikai iránymutatással egészíthetnénk ki a most is érvényben lévő Etikai Kódexünket.

Az írásokat 2023. június 15-ig várjuk elektronikusan a coachetika@gmail.com címre

Terjedelem: max. 3 oldal 12-es betűmérettel.

Közreműködéseteket előre is köszöni a

Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége Etikai Tanácsadó Testülete:

dr. Bártfai Edit, Csanádi Péter, Horváth Márta, Szabó Gyula, Vizsolyi Ákos

Lépj velünk kapcsolatba!