Dr. Keresnyei Krisztina: Hogyan segítsük a perspektívaváltást időgazdálkodási elakadásoknál?

Rohanó életünkben számos szerepben kell helyt állnunk nap mint nap, rengeteg inger ér minket folyamatosan, munkahelyi és magánéleti kötelező feladatainkon túl végtelenszámú programlehetőség is tarkíthatja akár a legszürkébb hétköznapot is. Ez persze alapvetően pozitív dolog is lehetne, ugyanakkor óhatatlanul  magával hozza azt, hogy egyre nehezebbé válik az időnkkel való gazdálkodás a sok szerep, feladat és persze lehetőség Bermuda-háromszögében.

Munkám során gyakran futok bele az ügyfeleknél az időgazdálkodás kérdéskörébe. Talán másnak is ismerősnek cseng, ha azt mondom, a nálam megforduló kliensek egy része egy „varázspálcát”, egy tökéletes módszert vár tőlem, amivel aztán rendbe szedheti életét, és időt „szerezhet” magának. 

Mit tehetünk a siker érdekében?

Simon Sinek Arany kör (Golden Circle) elmélete arra épül, hogy segítse megfordítani a cégek gondolkodását, ha termékek vagy szolgáltatások értékesítéséről van szó. Azt tapasztalta a különböző szervezetek vizsgálatakor, hogy bár arra a kérdésre mindenki könnyen tud válaszolni, hogy MIT is akar eladni, egy jól kidolgozott stratégia esetén talán még arra is van terv, hogy mindezt HOGYAN akarja véghezvinni, ám az igazán sikeres cégek arra összpontosítanak a brandjük építése során, hogy MIÉRT is akarják azt csinálni, amit csinálnak. Hogyan kapcsolódhat mindez az általam felvetett időgazdálkodási kihívásokhoz?

Úgy gondolom, hogy coachként az egyik fontosabb feladatunk az ügyfelek látásmódjának feltérképezése és visszatükrözése számukra, hogy a maguk által feltárt értelmezésekből egy tudatosabb én, -és szükség esetén- valami újragondolt, újraértelmezett gondolkodásmód születhessen. 

Ha időgazdálkodási elakadással van dolgunk, gyakran előfordul, hogy az ügyfelek elsősorban a MIT kérdésre keresik a választ: Mit használjak? Mi az a módszer, amivel változást tudok elérni? Ez a hozzáállás azonban kétségkívül csak felszínes sikereket hozhat, hiszen nem enged hozzáférést az ügyfél életének mélyebb rétegeibe, a problémakör gyökerébe.

Az Aranykör elméletének célja ebben a kontextusban, hogy elősegítse a perspektíva váltást, melynek keretében először a MIÉRT aspektusait elemezzük.

Diagram Description automatically generated


Simon Sinek, Golden Circle (Kezdj a miért-tel) újraértelmezése (saját szerkesztés)

Miért így? 

A Golden Circle módszere szerint a KERETEK megvizsgálása lesz időben az első lépés, azon kereteké melyek  szerint az életemet élem.

Kérdések, gondolatindítók a Keretek átbeszéléséhez:

 • Mi írná le legjobban a jelenlegi életstílusod?
 • Hogyan gondolkodsz az időről?
 • Vannak-e konkrét céljaid a jelenre, jövőre nézve?
 • Milyen időtávban gondolkodsz? (rövid, közép, hosszú?)
 • Hogyan tekintesz a feladataidra: Probléma – Kihívás – Megoldandó feladat?
 • Mennyire van jelen az életedben az ismétlődés, a rendszeresség/rutin vagy éppen a flexibilitás, újdonság iránti igény?

A kérdések mentén fontos témákat tárhatunk fel az ügyfél időhöz kapcsolódó attitűdjét illetően, például, hogy milyen a kapcsolata az idővel, milyen időperspektíva jellemzi, milyen mintázatokat – jókat és rosszakat – sikerült kialakítania élete során, vagy éppen mik azok a korábban jól működő elvek és megoldások, melyek a jelenlegi élethelyzetben inkább hátráltatják, mint támogatják a változást. Feltárhatjuk azt is, hogy mennyire van az életében saját magán-vagy éppen másokon (és azok elvárásain) a fókusz, és ez milyen hatással van az idő kihasználására. 

A HOGYAN kérdésnél erre keressük a választ: Hogyan csináljam? KÉSZSÉGEK, KOMPETENCIÁK, melyeket jobban kell használnom ahhoz, hogy tovább tudjak lépni a fejlődésben. 

Kérdések, gondolatindítók a Képességek, készségek átbeszéléséhez:

 • Hogyan priorizálsz a feladataid között?
 • Milyen gyakran éled meg azt, hogy zavarnak munka közben?
 • Mennyi ideig tudsz megszakítás nélkül egy feladatra koncentrálni?
 • Szoktad-e utólag értékelni a már megtörtént eseményeket?
 • Hogyan szoktál feltöltődni és milyen gyakran szakítasz erre időt?
 • Milyen a viszonyod a határidőkkel?
 • Milyen gyakran vagyok képes nemet mondani?

Amikor ezeket a kérdéseket rágjuk át, alkalmunk van ránézni arra, hogy az ügyfél hol áll egy-egy kompetencia skálán. Mennyire tudatos, reziliens, mekkora önkontrollal rendelkezik és mik az esetleges gyenge pontjai, melyek akadályozzák a sikeres időgazdálkodás kialakításában.

A MIT használjak kérdésnél pedig eljuthatunk a nekünk megfelelő MÓDSZER(ek) kiválasztásához. 

Kérdések, gondolatindítók a Módszerek átbeszéléséhez:

 • Milyen időgazdálkodási módszereket használsz?
 • Persze ezekből rengeteg van, ha szeretnénk bővíteni ügyfelünk -és akár saját – módszerhalmazunkat, az egyik kedvenc gyűjteményem itt érthető el.

Rengeteg módszer áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy az ügyfelünkkel közösen az ő habitusának, személyiségének és életstílusának legmegfelelőbbet ki tudjuk választani. Ne féljünk kísérletezni, és levonni a tapasztalásainkat egy-egy módszer alkalmazásából. A  kudarcból legalább olyan jól lehet tanulni, mint a sikerekből.

Ha megfordítjuk a folyamatot, és először a nehezebben megválaszolható kérdésekkel, a keretekkel, majd a kompetenciákkal foglalkozunk, és csak ezután térünk rá a módszerekre, képessé válunk arra, hogy egy más nézőpontból láttassuk kliensünkkel az időgazdálkodási elakadását és annak megoldását is.

Lépj velünk kapcsolatba!