Menkó Zsuzsi: A metaforák ereje a coachingban

Coach: Hogyan festenéd le azt az élethelyzetet, amiben most benne vagy?

Ügyfél: Hmm…sűrű köd van és zuhog az eső. A nyílt tengeren hánykódom egy kis hajóval. Félek! Pedig felfigyeltem a fodrozódó víz tükörre, szememmel mégis csak magam elé bámulva a reggel kitűzött célom követtem. Halat akartam fogni, de úgy látszik, ez a tervem elsüllyedni látszik. Nem tudom, mi lesz most velem, tanácstalan vagyok. 

Coach: Mi látsz még ebben a képben, amire erőforrásként tudnál támaszkodni?
Ügyfél: Nincs itt semmi, csak a köd…meg a hajóm. Hmm, a hajó is én vagyok. Talán együtt kéne működnünk! 
Coach: Hmm, ez izgalmasan hangzik. Milyen tulajdonságai vannak ennek a hajónak?
Ügyfél: Tömör fából készült, érzem a szilárdságát és kitartását. Érzem a több száz éves tölgy bölcsességét, ami azt súgja, „erős vagy, feküdj rá a hullámokra”. 
Coach: Ez bámulatos! Hogyan változtak érzéseid, miközben eggyé váltál a hajóval?
Ügyfél: Rövid időre újra uraltam a helyzetet. Stabilitást éreztem… és most mintha egy világítótorony lennék, aki stabilan a földön állva a sűrű köd felett segít irányt mutat a sötétségben. 

(Részlet egy sajátélményű coachingból.)

A metafora az én világítótornyom

Viharos időkben élünk, viszont aki halászni indul elkerülhetetlen, hogy kimerészkedjen a nyílt tengerre, ahol sokszor váratlanul előbukkanó erőkkel kell szembenézni. Prózai nyelvre lefordítva a mai társadalmi, gazdasági, politikai környezet, vagy kisebb méretekben a munkahelyi vagy szociális környezetünk is kihívásokat tartogat számunkra, amikhez ha nem tanulunk meg rugalmasan alkalmazkodni, akkor a rendszerben (köztünk és a környezetünk határán) feszültség alakul ki, amit egyénileg stressz-élményként élünk meg. 

Amikor a stressz sűrű ködként elhomályosítja tisztánlátásunkat mindenkinek szüksége van egy világítótoronyra, ami megmutatja a helyes irányt. Az én új világítótornyom a metafora, aminek az ereje képes olyan új impulzusukat adni, amivel a prózai valóság megszokott keretrendszerét többdimenzióssá tágíthatom, hogy abban felfedezhetővé váljon a számomra legoptimális irány és megoldás. 

Nemrégiben részt vettem egy, a Rogers Alapítvány szervezésében zajlott Metaforák ereje elnevezésű workshopon, ahol testközelből élhettem át a vizuális gondolkodás agyi aktivitásomra kifejtett hatását. Lakoff és Johnson (1981) kognitív metafora elmélete szerint a metaforák a gondolkodásnak és a megértésnek elengedhetetlen kellékei, továbbá értéket közvetítenek, díszítenek, magyaráznak, érzéseket ébresztenek. Metaforákat mindenki használ még akkor is, ha nem mindig vagyunk ennek tudatában. Coachoknak viszont ez egy olyan eszköz, amit ha tudatosan és fókuszáltan alkalmazunk, akkor olyan energiákat szabadíthatunk fel, amelyek képesek előre mozdítani ügyfelünk gondolkodását, ezáltal a folyamatot is. A szimbolikus tartalom ugyanis érzelmi irányulással, hőfokkal és indulati töltéssel bír. Bagdy Emőke (2013 ) Álmok, szimbólumok és terápia című könyvében kifejti, hogy a szimbolikus (jobb agyféltekés)  gondolkodás hogyan teremt hidat az érzelmi tudatosság, mélyebb testi érzetek és a racionális, absztrakt gondolkodás (bal agyféltekés) gondolkodás között. Tapasztalataim alapján a kilátástalan helyzetekben vagy túláradnak az érzelmeink és nem tudunk racionálisan gondolkodni, vagy kognitív szinten fejben ragadunk le és nincs meg az az érzelmi töltet, ami kimozdítana minket a racionális gondolkodás keretein túl. A metafora (tágabb értelmezésemben képi eszköz) az egyén saját tapasztalataira, értékeire, kollektív és egyéni szinten tapasztalt kulturális beágyazódásaira alapozva segít felszínre hozni egy mélyebb tudatosságot, ami az ügyfél számára a neki elérhető tökéletes megoldás termékeny táptalajául szolgál (Lakoff és Johnson, 1981). 

Coachként hogyan legyünk tudatosak a metaforák használatával?

  1. Először is eddzük „metafora hallásunkat”. Aki nem ösztönösen használja őket, a metaforák gyűjtését gyakorolhatja szinte bárhol. Egy könyv, egy baráti beszélgetés mind gazdag táptalaja a képes beszédnek. Azért fontos fülünket is ráállítani ez utóbbira, hogy észrevegyük az ügyféllel való munkában az ügyfél által felkínált metaforákat.  Ezek lehetőségek, hogy coachként kapcsolódni tudjunk az ő valóságához és azon belül energiákat felszabadítani a további lépésekhez. 
  2. A coaching folyamat során többféle céllal alkalmazhatjuk a metaforákat: tükrözhetjük vele megértésünket az ügyfél helyzetével kapcsolatban és  vissza tudunk jelezni az itt és mostban történteket. Használhatjuk erőforrás gyűjtésre, rendszerszintű feltérképezésre és a beszélgetés érzelmi mélyítésére is. A metaforák finoman árnyalják a racionális megértést, amire az ügyfél új perspektívaként tekinthet.
  3. Bátran kísérletezzünk, ha úgy érezzük, elakadtunk, de ne vegyük készpénznek, hogy az ügyfél kapcsolódni fog az általunk kínált metaforához. Ne ragaszkodjunk egy-egy kép általunk gondolt jelentés tartalmához, hiszen saját metaforával kapcsolatos megéléseink szubjektívek lehetnek. 
  4. Mindazonáltal sokszor a nem pontosan eltalált kép tud a legtöbb energiát felszabadítani azáltal, hogy az ügyfél elkezdi tovább formálni, kiegészíteni azt, esetleg egy teljesen új képet hoz be, ami már a számára legoptimálisabb megoldás felé fogja vezetni. Coachként nyugodtan kérdezzünk vissza, hogy ő hogyan látja magát és másokat ebben a képben, esetleg mit változtatna rajta, ha ez a folyamat nem indul magától.
  5. Végül, ha azt vesszük észre, hogy a metafora kifejtése közben érzelmi töltet szabadul fel a térben, tudatosíttassuk ezt az ügyféllel is. Kérdezzünk rá, milyen testi érzetek és érzések vannak most benne, miközben erről a képről beszél. Esetleg hogyan változtak az érzései azáltal, hogy kiegészítette, formálta ezt a képet. Egy-egy elakadt helyzetben ez a felszabadult érzelmi töltet fogja tudni tovább vinni a folyamatot mind az itt és mostban, mind az ügyfélben tartalmi szinten.

Felhasznált szakirodalom:

Bagdy Emőke: Álmok, szimbólumok és terápia. Budapest, Kulcslyuk, 2013. 41-51, 144. 

Geroge Lakoff – Mark Johnson: Metaphores we live by. Chicago, University of Chicago, 1981.

Lépj velünk kapcsolatba!