Dr. Barótfi Szabolcs: HEAL Diagram használata az életmód és a vezetői működés kapcsolatának vizsgálatára

Peter Druckertől, a híres amerikai menedzsment tanácsadótól, származó  egyik kevésbé ismert idézet szerint a vezető első és legfontosabb feladata, hogy gondoskodjon a saját energiasztintjéről, majd ezután biztosítsa, hogy a körülötte lévők is gondoskodjanak a sajátjukról. (“Your first and foremost job as a leader is to take charge of your own energy and then help to orchestrate the energy of those around you.” Peter Drucker). Ez a mondat jól tükrözi azt a vezetőkkel szembeni elvárást, hogy kipihenve, energiával feltöltődve, szellemileg és testileg frissen kell végezniük a munkájukat, mert ennek hiányában nem csak a saját, de az általuk vezetettek vagy akár egy egész vállalat hatékonysága is hanyatlásba fordulhat. A vezető működése tehát a jóllétének, egészségének és életmódjának függvénye, ugyanakkor hatása bőven túlmutat magán a vezetőn.

Mindezek ellenére  – tapasztalatom szerint – a vezetői támogató programok igen csekély része fókuszál a vezető életmódjára, sokkal inkább új készségek és technikák elsajátítása vagy a meglévők fejlesztése van központban. Felsővezetőként és coachként egyaránt azt érzékelem, hogy gyakran a hozzám forduló vezetők elakadásának vagy problémájának hátterében nem egy vagy több készség hiánya húzódik meg, hanem az életmódjuk egyensúlyának felborulása. Az életmód ilyesféle egyensúlytalanságát ráadásul olyan – évek, vagy akár évtizedek óta berögzült – viselkedésminták okozzák, melyek megváltoztatása külső támogatás nélkül sokaknak igen komoly kihívást jelent. A coaching fontos szerepet játszhat a vezetők életmódbeli változtatásának támogatásában, ami aztán hozzájárulhat a vezető, illetve az általa irányított csapat, valamint az egész szervezet teljesítményének javulásához.

Az utóbbi időben egyre több ilyen megkeresést kaptam, ezért szétnéztem az elérhető eszközök között azzal a szemmel, hogy melyek használhatók a diagnózis fázisban az ügyfél életmódjának struktúrált feltárása, illetve az életmód és a vezetői működés kapcsolatának vizsgálatára. Nem igazán találtam számomra megfelelőt, így nekiláttam kifejleszteni egyet saját magam számára. 

Az “egészséges életmód – vezetés háló” (Healthy LifEstyle And Leadership Diagram – HEAL Diagram) lényegében a coachingban széles körben alkalmazott élet- vagy egészségkerék kifejezetten erre a célra adaptált változata. A háló segítségével az ügyfél egy tízes skálán önmaga értékeli egyrészről az elégedettségét az életmód tíz összetevőjének mindegyikén, másrészt az egyes területek saját vezetői működésére gyakorolt hatását. Az önértékelés eredménye egy, az alábbi ábrához hasonló dupla pókháló diagram, amely megkönnyíti az ügyfél számára a célmeghatározást.

HEAL Diagram (© Dr Barótfi Szabolcs, 2021)

Mivel az egészség, és különösen az életmód fogalmak, tág értelmezést tesznek lehetővé, az eszköz kialakításánál az egészség azon dimenziói kerültek megjelenítésre, amelyek a leginkább lefedik – a WHO megközelítésének megfelelően – a biológiai egészségen túl az élet számos egyéb dimenzióját. A különböző területekhez az alábbi meghatározások tartoznak, amelyek segítik az ügyfelet, illetve a coachot az eszköz használatában: 

  • Fizikai aktivitás – a végzett testmozgás jellege, mennyisége és rendszeressége. 
  • Pihenés – alvás mennyisége és minősége, valamint a hétvégén és szabadság alatti feltöltődés. 
  • Társas kapcsolatok –  szeretteinkkel és családdal töltött idő, szakmai kapcsolatok ápolása.
  • Táplálkozás – az elfogyasztott ételek mennyisége és minősége, folyadékfogyasztás és testsúlykontroll.
  • Érzelmi jóllét – stressz szint, hangulatingadozások, negatív érzelmek kezelése.
  • Önkontroll – káros szenvedélyekkel (cigaretta, alkohol, koffein, stb) kapcsolatos önfegyelem.
  • Spiritualitás – szellemi gyakorlat, befelé figyelés, vallási gyakorlatok végzése.
  • Szellemi jóllét – intellektuális feltöltődést okozó tevékenységek, új dolgok tanulása.
  • Életcél – haladás a hosszabb távú személyes célok irányába.

A HEAL Diagram kitöltése után az első teendő, hogy a coach rákérdezzen az ügyfél által adott pontszámok eredményeképp kirajzolódott dupla pókhálóval kapcsolatos első benyomásra, véleményre, illetve érzésekre. Könnyen azonosíthatók azok a területek, ahol a két görbe távol fut egymástól. Ezek közül – business coaching szempontjából – talán a legérdekesebb az, amikor egy egészség dimenziót illetően alacsony az ügyfél elégedettsége, de nagy a vezetésre gyakorolt hatása. Az ilyen felismerések jó kiindulópontként szolgálhatnak akár a behozott probléma pontosabb feltárásához, vagy egy későbbi fázisban az iránykijelöléshez. A széttartó vonalak mellett nem szabad átsiklani azon dimenziókon sem, ahol mind az elégedettség szintje, mind pedig a vezetésre gyakorolt hatás magas pontszámot kapott. Ezek a területen olyan erőforrásokra mutathatnak rá, amelyek egy potenciális változtatási folyamat során növelhetik az ügyfél énhatékonyságát.

Az eszköz kialakítása óta jó néhány olyan ügyfélnél alkalmaztam a HEAL Diagramot, akiknél korai fázisban kiderült, hogy maguk is egyetértenek azzal, hogy az egészséges életmódnak jelentős hatás lehet a vezetői működésre. Emiatt természetes volt számukra, hogy a probléma feltárását az életmód irányából közelítettük meg. A HEAL Diagram így természetesen merült fel, mint eszköz, az egészséges életmód és a vezetés kapcsolatának strukturált vizsgálatára. A visszajelzéseik is azt támasztották alá, hogy hasznosnak tartják, hogy nem csupán általánosságban, hanem egy szisztéma szerint haladunk végig az egészséges életmód egyes területein. Az értékelés eredményeként kijött hálóábrát könnyen áttekinthetőnek és a célmeghatározás szempontjából praktikusnak találták. Coachként az eszköz használatával kapcsolatban fontos azonban fejben tartani, hogy egy ügyfél nem feltétlenül fedezi fel rögtön az életmódjának és vezetői problémájának esetleges kapcsolatát. Ilyen esetben egyrészt a diagnózis fázisban türelmesen körbe kell járni ezt a területet, másrészt pedig csak akkor tanácsos elővenni az életmód-vezetés hálót, ha az ügyfélnél érezhető az igény a holisztikus és életmód felől történő megközelítésre.

A fizikailag és mentálisan egyaránt egészséges, illetve boldog munkaerő a vállalatok számára verseny előnynek számít, mert elősegíti az optimális vállalati teljesítményt. Vezetői szempontból nézve, a jó személyes egészségi állapot, a magas fokú reziliencia, illetve az általános jóllét amellett, hogy mind hozzájárulnak a vezető optimális működéséhez, modellként szolgálnak olyan viselkedésminták tekintetében, amit a vezetők széleskörűen szeretnének látni a munkavállalók körében is. A coaching fontos eszköz lehet a vezetői működésben jelentkező zavarok hátterében esetleg meghúzódó életmódbeli egyensúly hiány feltérképezésére és a megfelelő változtatási folyamat elindítására és támogatására. Ehhez szolgálhat hasznos eszközként a cikkben bemutatott HEAL Diagram.

Lépj velünk kapcsolatba!