Szakmai szervezetek példátlan összefogása

Coachok, trénerek, szupervizorok, facilitátorok, mediátorok, szervezetfejlesztők együtt foglaltak állást a KATA törvény módosítása kapcsán

Példátlan összefogásnak voltunk tanúi az elmúlt napokban. Tíz szakmai szervezet fogalmazott meg egymást kiegészítve, egymás javaslatait elfogadva, továbbépítve közös állásfoglalást a KATA törvény módosításával kapcsolatban.

A projektek, a hullámzó megrendelési ritmus, és az atipikus munkavégzési formák jellemzőek a szervezetek által képviselt szakmákban, amit a kata adózási forma megfelelően támogatott eddig. Valamint ezen foglalkozásokban magas arányt képviselnek a nők, akik számára a katás vállalkozási forma lehetőséget teremtett a gyermekvállalás mellett a szakmai kiteljesedésre, olyan munkaidőt vállalva, ami összeegyeztethető a családi feladataikkal is.

A coachok, facilitátorok, mediátorok, szupervizorok, szervezetfejlesztők, trénerek magyarországi szakmai szervezetei elnökségeinek állásfoglalása a 2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról (KATA) szóló törvény kapcsán:

A fent említett magyarországi szakmai szervezetek által képviselt coachok, facilitátorok, mediátorok, szervezetfejlesztők, trénerek, szupervizorok jelentős hányada dolgozik a KATA hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozási formában. Munkájukat jobbára jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, szervezetek, illetve más egyéni vállalkozók számára végzik, tipikusan egyedi megrendelések alapján, időszakos projektek keretében, a leginkább a szellemi szabadfoglalkozású tevékenységekre jellemző alacsony költségszint mellett.

Megértjük és elfogadjuk, hogy a KATA konstrukciójában szükség van a változtatásra, a visszaélések megszüntetésére és az adó mértékének bevételtől függő sávos emelésére. Ugyanakkor a 2022. július 12-én a Parlament által elfogadott XIII. törvény a szakmánk képviselői számára nehézséget jelent, különösen, hogy az adóév utolsó harmadában teremt sokak esetében olyan helyzetet, amely már aláírt szerződések felülvizsgálatát és módosítását igényli. Ráadásul ellentétes a kormányzat korábbi szándékával, ami az egyszerűsített adózás célját tűzte ki, hiszen jelentős adminisztrációs terheket ró a vállalkozókra a KATA-s vállalkozások megszüntetése és az áttérés az új vállalkozási formára. 

Javaslatok

Nem vitatva a Parlament és a Kormány jogalkotási legitimációját, javasoljuk megfontolásra az elfogadott törvény módosítását, illetve új jogszabály megalkotását a következők szerint:

1. Az évközi adóváltozás szakmánk képviselői számára, nem szolgálja a kiszámíthatóságot, a biztos működést. Ennek alapján javasoljuk, hogy a módosítások hatályba lépése 2023. januárjától történjen, így időt adva az érintettek számára, hogy felkészüljenek az új jogszabályoknak megfelelő működésre.

2. Javasoljuk, hogy a jogi személyeknek KATA-sként jogszerűen számlát benyújtó szakmacsoportok körét bővítsék ki a coach, facilitátor, mediátor szervezetfejlesztő, tréner szakmákra is, amelyek összefoglaló ÖVTJ-kódja 7022.

3. Amennyiben nem lehetséges a törvény módosítása, úgy javasoljuk a KATA adminisztrációjához hasonlóan egyszerű, átlátható, akár sávos adózási konstrukció kidolgozását, amelynek keretében a mellékfoglalkozású és nyugdíjas trénerek is jogszerűen dolgozhatnak.

4. Amennyiben a már elfogadott KATA törvény módosítására nem kerül sor, kérjük, hogy az eddig KATA adózási formában működő társas vállalkozások (Bt., Kkt.) számára is tegyék lehetővé az átalányadózásra való áttérést, megadott bevételi összeghatárig.

Indoklás

Javaslatainkat az alábbi indokokkal támasztjuk alá:

1. Felmérést végeztünk a Tréneri Edzőtábor Egyesület és a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége tagjai között, és ennek eredménye szerint: 

a. a felmérésben résztvevő 825 fő mintegy 90 százaléka érintett a KATA szabályok változásában

b. a trénerek körében végzett felmérés kitöltőinek több mint kétharmada a bevételek legalább 80 százalékát ART szerinti kifizetőtől szerzi.

2. Az értékrendünk része a méltányosság és az igazságosság. Az új KATA törvény ennek nem felel meg, hiszen lesznek, akik havi 1,5M Ft után 50.000 Ft (3,33%) adót fizetnek majd.

3. Egy ilyen nagy horderejű törvényi változás, mindenképpen társadalmi egyeztetést és konzultációt igényel.

4. Az adózási forma változása miatt megnövekedő adóteher életviteli nehézségeket fog okozni szakmánk képviselőinek, és a társadalmi hatása különösen nagy az alacsony jövedelmű vállalkozóknál. A nehézségek miatt megszűnő vállalkozások tevékenységének hiánya más iparágakban is problémákat okozhat a fejlesztések elmaradása miatt.

5. A szakmánkra jellemző szezonalitás és projekt-jelleg kedvez az atipikus munkavégzési formáknak, amit a KATA adózási forma megfelelően támogatott eddig. 

6. Szakmánkban nagy arányt képviselnek a nők, akik számára a KATA-s vállalkozási forma lehetőséget teremtett a gyermekvállalás mellett a szakmai kiteljesedésre, olyan munkaidőt vállalva, ami összeegyeztethető a családi feladataikkal is.

7. A KATA keretrendszer egyszerű, átlátható, törvényes működésre adott lehetőséget. Az egyszerű adminisztráció, ami megfelelt a kormányzati szándékoknak („söralátétnyi adóbevallás”), a vállalkozók számára is nagyon kedvező volt – az alkotó energiákat nem kötötte le a túlzott adminisztráció.

Összefoglalásképpen, az egyszerűsített adminisztrációjú adózási lehetőségnek, a KATA-nak a szakmánk számára való megszüntetését aggályosnak tartjuk. Javasoljuk a törvény módosítását a fent leírtak szerint. Szívesen működünk közre a törvénymódosítás irányaira és részleteire vonatkozó előkészítő társadalmi konzultációban. A mediátor szakma képviselői pedig készek közvetítőként részt venni a konzultációk sikeres megvalósításában.

Az állásfoglalásban részt vevő szakmai szervezetek: 

  • Közép-Európai Mediációs Intézet Egyesület elnöksége
  • Magyar Coaching-Pszichológiai Egyesület elnöksége
  • Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége elnöksége
  • Magyarországi Facilitátorok Egyesülete elnöksége
  • Magyar Pszichológus Trénerek Egyesülete elnöksége
  • Nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) Magyar Tagozatának elnöksége
  • Országos Mediációs Egyesület elnöksége
  • Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága elnöksége
  • Tréneri Edzőtábor Egyesület elnöksége
  • Tréning Kerekasztal Egyesület elnöksége

Lépj velünk kapcsolatba!