Nem pusztán az a fontos, hogy tudd ki vagy…

Nem pusztán az a fontos, hogy tudd, ki vagy hanem hogy meg is bízz önmagadban és másokban…

Richard Bents PhD az ARPe ©kérdőív megalkotójával beszélgettünk.

Rich, hogyan fogalmaznád meg az ARPe © lényegét, mi ez tulajdonképpen?

Az ARPe © kérdőív azt mutatja meg, hogy mennyire ismered önmagad és mennyire tudsz együttműködni másokkal. Méri az autoritást, ami alatt azt értjük, hogy „mennyire bízom magamban és abban, amit csinálok” és méri a felelősség szintjét is a „hogyan tudok másokkal együttműködni és hogyan kapcsolódom hozzájuk” értelmezésében. Az autoritásban ott van az önbizalom, a felelősségben a „hogyan cselekszem”, az önmagunk és mások iránti bizalom pedig előfeltétele e kettőnek, vagyis az autoritásnak és a felelősségnek. Lényegileg, az ARPe © a hatóerő meghatározására alkalmas eszköz. A hatóerő pedig mindig valamilyen interakció, azaz kapcsolódás során értelmezhető.

Hogyan jön létre a hatóerő és miért fontos ez?

Évtizedek óta tapasztaljuk, hogy a magas autoritással és magas felelősség vállalással bíró vezetőt könnyen és természetesen követik, azaz hatóereje van. Ha egy csoportban magas az autoritás és a felelősség, akkor ott a kapcsolódások során erő jön létre, és ez az erő változtatásra képes, vagyis hatóerővel bír. Tapasztaljuk ezt az egyén, tehát a vezető és a csoport szintjén egyaránt. Az egyik legkiugróbb hatása éppen az együttműködés fejlesztésben látható.

Felmerül bennem a kérdés, hogy mégis hogyan kezdődött, hogyan jött létre ez a kérdőív?

Az 1980-as években számos vezetőfejlesztéssel foglalkozó workshopot tartottunk ahol a változás kiemelt szerepet kapott. Abban az időben sok hasonló folyamatot vezettünk és azt figyeltük meg, hogy a csoport folyamatok és a résztvevőkre gyakorolt hatás nagyon eltérő. Egyik csoportnál erős folyamatokat és nagy változásokat tapasztaltunk, míg más esetekben alig volt érzékelhető az elmozdulás. Nem értettük az okát, ezért elkezdtük megvizsgálni a csoportok összetételét és az egyének motivációit, viszonyulásait. Arra a következtetésre jutottuk, hogy azoknál a csoportoknál ahol a tagok magas autoritással voltak jelen, hittek önmagukban és vállalták a felelősséget ott létrejött az átalakító erő, megtörtént a változás.

Eddig szó esett a vezető – és együttműködés fejlesztésben betöltött szerepéről; van még más felhasználási területe is?

Igen. Hatékony segítség a szervezetfejlesztési folyamatokban ahol hiteles térképet, azaz profilt kapunk általa és így meghatározható a pontos fejlesztési irány. Erősen hat továbbá az önismeretre és az egyéni és csoportos fejlesztési folyamatokra. Mindig lenyűgöz, ahogy a kérdőív kitöltésével új rétegek és új aspektusok mutatkoznak meg. Nem pusztán az a fontos, hogy tudd, ki vagy hanem hogy meg is bízz önmagadban és másokban. Ez egy nagyon fontos alkotóelem.

Kiknek ajánlod, és hogyan használhatják?

Szervezeti tanácsadóknak, coachoknak, HR szakembereknek és vezetőknek is, akik szeretnének pontos és távlatokat mutató képet kapni vezetői működésükről. Az ARPe© által tiszta és világos képet kaphatsz a szervezetről . Az igazán értékteremtő, ha feltárjuk, ahogyan a szervezet tagjai a saját magukba vetett bizalomhoz, az általuk képviselt tudáshoz és tapasztalathoz viszonyulnak. Amikor arról kérdezed őket, hogy mekkora felelősséggel vannak jelen a folyamatokban, a munkájuk és környezetük felé, mekkora a magukba és másokba vetett bizalom, akkor tapasztalatunk szerint ezek a csoportos vagy egyéni beszélgetések olyan felismeréseket hozhatnak, amelyek korábban nem várt és nem tervezett változást és fejlődést indítanak el.

Magyarországon mióta használják és mennyire elterjedt?

A magyarországi bevezetés Dr. Erős Ila nevéhez fűződik, aki a magyar változat kidolgozója. A kérdőív 2001 óta érhető el magyarul ARP© néven, a bizalommal kibővített változata, az ARPe © pedig 2013 óta. Eddig közel 9 nemzetközi minősítő tréninget tartottunk, használatának előfeltétele a nemzetközi akkreditáció.

Sarkadi Tünde coach

2014. november. 

 

A következő képzés ez év decemberében lesz.

Lépj velünk kapcsolatba!