Nyelvi coaching a gyakorlatban – esettanulmány

Mind nyelvtanári körökben, mind coach közegben érdeklődve és sok kérdéssel fogadnak minket, nyelvi coachokat, a kollégák. Mi is az a nyelvi coaching? Miben különbözik a nyelvtanítástól? És miben más, mint a life coaching/business coaching? Milyen alkalmazási területei lehetnek?

A nyelvi coachingról dióhéjban

Bár nem célom, hogy a nyelvi coaching fogalmát újra meghatározzam, mégis fontosnak tartom, hogy pár mondatban bemutassam ezt az új és fejlődő coaching műfajt.
A nyelvi coachok általában nagy tapasztalattal rendelkező, az üzleti idegen nyelvet jól ismerő nyelvtanár alapvégzettségű coachok, akik a coaching ülések alkalmával igény szerint idegennyelvi és kommunikációs készségek fejlesztésével, esetleges gátlások oldásával is foglalkoznak. Gyakran különböző konkrét kommunikációs helyzetekre (pl.: prezentáció, cégbemutatás, állásinterjú, tárgyalás, konferencia, nyelvvizsga) megoldásközpontú módon, gyakorlatorientáltan készítik fel ügyfeleiket. A nyelvi coachokra jellemző, hogy a nyelv iránti tudatosságuknak köszönhetően érzékenyebbek a coaching ülés alkalmával elhangzó nyelvi jelekre, megfogalmazásokra, árnyalatokra, ismétlésekre stb. A nyelvi coaching során alkalmazott nyelvi fejlesztés illetve life vagy business coaching aránya az ügyfél igényétől függ, és akár ülésről-ülésre változhat.

A fenti meghatározás mellett a tágabb értelemben vett nyelvi coaching műfajába sorolhatjuk az idegen nyelven végzett coachingot is (pl. egy hazánkban élő külföldi ügyfél esetén). A nyelvi coaching hatékonysága egy nyelvi coaching esettanulmánnyal szemléltetve:

Az ügyfél és a feladat

Nyelviskolánkban egy fiatal hölgy (nevezzük Andreának) jelentkezett azzal az igénnyel, hogy angol nyelvi felkészítést kérjen egy felvételi interjúra neves külföldi ösztöndíj elnyerése céljából. Egyedi igényei miatt speciális jellegű felkészítésre volt szükség, ezért a nyelvi coachingot javasoltuk a hatékonyság és teljesítményközpontú cél elérése érdekében, és Andrea lelkesen fogadta a lehetőséget.

Andrea a húszas éveiben járó, PhD hallgató, aki éppen új munkahelyen kezdett dolgozni a felkészülés időpontjában. Rendkívül kifinomult és kellemes személyiségről van szó, aki kreatív és kissé művészi beállítottságú, idealizmusa azonban szaktudásának kifejezését és a tárgyilagos érvelést nem feltétlenül támogatja. Ez a kommunikációjában időnként csapongásként, bizonytalanságként nyilvánult meg. Úgy tűnt, hogy saját magasröptű pályázati témáját nem támasztotta alá elegendő konkrétummal.

Andrea nyelvi coachaként kettős feladatom volt: a nyelvi fejlesztés az angol nyelvű interjúhoz, és az Andrea által vágyott sikerhez szükséges magabiztosság előtérbe hozása. Mivel a nyelvi coachingban a nyelvi fejlesztés is helyet kap az ügyfél elvárásainak és igényeinek megfelelően, először is fel kellett készülnöm a pályázathoz szükséges anyagokból: Andrea önéletrajzából, motivációs leveléből, kutatási témáiból, a pályázati kiírásból. Mivel ezek angol nyelvű anyagok voltak, nyelvi fejlesztőként (miközben ezeket átbeszéltük) coaching stílusú visszajelzések által Andrea “önállóan” javította ki az általa írt szövegek nyelvi pontatlanságait, korrigálta a tévesen használt szavakat és nyelvtani elemeket.

A coaching folyamat az interjút megelőzően

Leginkább a GROW-modell alapján haladtunk, így a következő lépés a cél feltárása volt: sikeresen teljesített felvételi beszélgetés volt a teljesítménycél, amely Andrea mélyebb céljaival (vég- és álomcéljával) is összhangban volt. Andrea egy nagyon értékes pályázati témát választott, ami az emberi jogokkal és a diszkrimináció kevésbé ismert megnyilvánulásával volt kapcsolatos, és saját személyes küzdelmét és a mások felé irányuló segítői szándékát is magában foglalta. Úgy érezte, hogy a külföldi pályázat elnyerése lehetővé tenné számára, hogy ezt kérdést más kultúrában is vizsgálhassa, és hasznos ötleteket hozzon haza Magyarországra. A téma iránt érzett elhivatottsága tovább táplálta a teljesítménycél iránti elkötelezettségét.

A mérés során a 10-es értéken lévő sikeres felvételi azt jelentette a számára, hogy motivált és meggyőző legyen, és hogy tisztán és világosan tudja kifejezni magát az angol nyelvű interjún. Hozzátette még, hogy felkészülten szeretné várni az esetleges személyes motivációit firtató kérdéseket is, amelyeket korábban személyes érintettsége miatt kellemetlennek érzett. A cél meghatározása után a jelenlegi helyzetét az 5-ös értéknél határozta meg. A két értéket áthidaló főbb lépések pedig a következők voltak: jegyzet készítése a témáját illető lehetséges kérdésekről és válaszokról, nyelvi coaching üléseken való részvétel, több alvás/pihenés, személyes élményeiből fakadó motivációjának professzionális megfogalmazása és leírása.

Céljai elérése érdekében kihasználtam a lehetőséget, hogy nyelvi coachként házi feladatot adhattam neki, amik a következők voltak: pár perces mini prezentációk a legfontosabb témákból, továbbá megkértem, hogy az önként vállalt pár  oldalas jegyzeteit nekem is küldje át, ill. általam összeállított interjú kérdéseket kapott otthoni felkészülésre. Érdekes élmény volt, hogy Andrea a coaching ülések alkalmával nagyon nyitott volt, és gyakran kerültek egyéb személyiséggel és motivációval kapcsolatos témák is terítékre (pl. új munkahely, tanulmányok, kapcsolatok). Szívesen foglalkozott volna ezekkel a kérdésekkel is (és egyéb esetben én is szívesen elmerültem volna ezekben a témákban) de a közeli határidő miatt időnként szükséges volt a felvételi-cél irányába visszaterelnem a folyamatot.

Az üléseink végén coaching stílusú visszajelzés formájában megbeszéltük a nyelvi fejlődés eredményeit és fejlesztendő területeit. A nyelvi input az ülés során összegyűjtött nyelvi hibák korrigálására vonatkozott. De elsőként mindig Andrea kapott lehetőséget arra, hogy saját hibáit felismerje, és önállóan kijavítsa.

Az interjú

Az 5 alkalmasra tervezett felkészülésből az utolsó alkalom munkahelyi elfoglaltsága miatt meghiúsult, ezért ezt áttettük egy interjú utáni időpontra. Andrea négy nyelvi coaching ülés után lépett a nyolc felvételiztető professzor „színe elé”. Az interjú után felhívott, és elmesélte, hogy sikerült elérnie saját célját (amit korábban a 10-es érték jelentett a számára) motiváltan, tisztán és világosan fejezte ki magát, ami elégedettséggel töltötte el annak ellenére, hogy ekkor még nem tudta az eredményt.

Nagy örömömre szolgált, hogy a kezdetben pillangóként egyik témáról a másikra repkedő fiatal hölgy képessé vált céltudatos, meggyőző és professzionális módon nyilatkozni kutatási terveiről és saját indíttatásairól – mindezt idegen nyelven.

Másnap ismét hívott Andrea, hogy elújságolja, hogy a bizottság egyöntetűen őt választotta a külföldi ösztöndíjra.

Az interjú után

Az 5. befejező coaching ülésünkre az interjú után nem sokkal került sor. Ezt az az alkalmat részben a siker elemzésével töltöttük, részben pedig az új lehetőség által felmerülő célok feltárásával.

Andrea először nekem tulajdonította a sikert – ami bár jól esett… – nem sokáig engedtem ezzel a kognitív torzítással azonosulni. Egy torta diagram segítségével kielemezte sikeres szereplésének összetevőit, hogy mik és milyen százalékban járultak hozzá sikeréhez. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy a jövőbeli megmérettetések esetén tudatosan építhessen erőforrásaira.

A nyelvi coaching üléseink eredménye a pályázat megnyerése kapcsán sikertörténetként zárult. De coaching szempontból a valódi siker az, hogy Andrea el tudta érni a saját 10-es értékkel meghatározott célját. Az ösztöndíj elnyerése csupán hab a tortán.

A nyelvi coaching lehetőségei

Úgy vélem, hogy az ilyen jellegű idegen nyelvi szituációkra történő felkészülésben a nyelvi coaching lehet a legcélravezetőbb módszer. Esetleg egy coach és egy nyelvtanár nagyon összehangolt munkája hozhat hasonló eredményt. Azonban a nyelvi coach egyszerre tudja kezében tartani a két párhuzamos és egymást erősítő folyamatot. Tudatosan képes követni a coaching folyamatot és nyelvi fejlődést, felismeri, hogy mikor melyikre van igény.

Az itt ismertetett eset egy lehetséges felhasználási területe nyelvi coachingnak. Gyakorlatilag eredményes és célravezető módszer lehet bármilyen hasonló kiélezett nyelvi-kommunikációs helyzetben vagy felkészülést igénylő kommunikációs megmérettetés esetén.

Emellett azonban alkalmazható nyelvi gátlás oldására, az egyénhez illő tanulási stratégiák megtalálására, a nyelvi fejlesztéshez szükséges motiváció feltárására, erősítésére és természetesen bármilyen típusú nyelvi fejlesztésre. Mivel a coaching módszereknek köszönhetően az ügyfél megtalálja saját erőforrásait, motivációit, egyéni módszereit és el is köteleződik célja mellett, ezáltal a nyelvtanulási folyamat is sokkal gyorsabbá és eredményesebbé válik.

Epilógus

Andrea utázása előtt személyesen is elköszönt, majd negyedéves amerikai tartózkodása alatt is hallottunk róla (képeslap, facebook és Skype üzenetek által). Visszatérése után szintén ellátogatott hozzánk részben, hogy beszámoljon élményeiről, és részben hogy időpontot kérjen újabb ülésekre, mivel most a nemzetközi felsőfokú nyelvvizsgára készül.

Ekkor kértem meg, hogy töltse ki az alábbi „Feedback Form” űrlapot, hogy visszajelzéséből következtetéseket vonhassunk le. Íme:

Feedback Form

1. Miben különbözött a nyelvi coaching korábbi nyelvi élményeidtől?
Közvetlenebb, személyesebb és „pörgősebb” volt, sokkal inkább a velem kapcsolatos, esetleges élethelyzetekre koncentrált, a tényleges valós életre.

2. Befolyásolta-e a nyelvtanulással kapcsolatos rövid és hosszútávú motivációt? Hogyan?
Megszerettette az angol nyelvet velem, s rövid idő alatt sikerült elérni azt, hogy megkapjak egy ösztöndíjat, mely után itthon, még inkább motivált vagyok az angol nyelvtudásom elmélyítésének folytatásában. Így a hosszú táv, hogy már ne essek ki a gyakorlatból, s megcsináljam a felsőfokú nyelvvizsgát.

3. Hogyan hasznosítható a nyelvi coaching folyamat során szerzett tudás és felkészítés gyakorlati, munkahelyi helyzetekben?
Maximálisan. Mivel alapvetően beszédes, közvetlen vagyok, nekem ez a módszer maximálisan elnyerte a tetszésemet, és sokkal jobban reflektál a tényleges szükségleteimre, a mindennapi helyzetekre.

4. Lenne-e javaslatod a program továbbfejlesztésével kapcsolatban? Melyik részét tartod fejlesztendőnek? Milyen területen lehetne még használni? 
Nem tudom, hogy más „befogadókkal” hogy működik, én tökéletes nyelvi coachra leltem, s magamat is erre a módszerre tartom a legalkalmasabbnak. Szerintem minden területre ki lehet terjeszteni.

Foglalkozása: jogász – PhD-hallgató (Budapesti Közlekedési Központ Jogi Főosztály – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola)

Zay Melinda

A szerző angol nyelvi coach, leadership és team coach, tréner, a YES YOU CAN Training & Coaching Kft. ügyvezetője. Coach-szemléletét meghatározza sportolói múltja (maratonfutás) ill. nemzetközi programszervezői és műsorvezetői tapasztalata  Magyarországon és az USA-ban. 2012-ben nyelvi coach, majd Leadership coach képesítést szerzett. Azóta a nyelvi coaching gyakorlati előnyeit saját alapítású nyelviskolája révén a mindennapokban is aktívan kamatoztatja.

Lépj velünk kapcsolatba!