4D-vel a sikeres jövőbe

A 4D betűszó, azt a modellt jelöli, amellyel Stefan Cantore, az Appreciative Inquiry (AI) szellemében foglalkozik világcégek és intézmények gondjainak megoldásával. A Coaching Határok Nélkül programsorozat angol előadója a beszélgetésen alapuló vezetést nemcsak alkalmazza, hanem kutatja is.

A Coaching Határok Nélkül első évének záró előadásán Stefan Cantore mutatta be az egyre szélesebb körben terjedő Appreciative Inquiry, az erősség alapú megközelítéssel ható módszer elméletét és gyakorlatát.

A 4D betűszó, azt a modellt jelöli, amellyel Stefan Cantore, az Appreciative Inquiry (AI) szellemében foglalkozik világcégek és intézmények gondjainak megoldásával. A Coaching Határok Nélkül programsorozat angol előadója a beszélgetésen alapuló vezetést nemcsak alkalmazza, hanem kutatja is.

A Coaching Határok Nélkül első évének záró előadásán Stefan Cantore mutatta be az egyre szélesebb körben terjedő Appreciative Inquiry, az erősség alapú megközelítéssel ható módszer elméletét és gyakorlatát.

Az AI abból indul ki, hogy a múlt és a jelen erősségei olyan értékek, amelyekre a jövő építését lehet alapozni. Stefan Cantore a módszer kezdeteit felidézve beszélt arról, hogy 1980-ban Cleveland egyik klinikáján David Cooperrider gyakorló hallgatóként azt tapasztalta, hogy minden nagyon lehangoló. A hely is, az emberek is. De ha nem a bajokat firtatta, hanem azt kérdezte, ki, mivel elégedett, akkor megváltozott a légkör. Érdekelte a jelenség, kereste a magyarázatát, és 1985-ben megírta doktori disszertációját, amely az erősségeken alapuló megközelítés első tudományos feldolgozása volt.  

A Stefan Cantore által használt 4D modell a Discovery (a felfedezés), a Dream (az álom), a Design (a terv) és a Destiny (sorsszerűség) szavait jelöli. Azt a nagyon logikus folyamatot, ahogy egy megvitatandó, megoldandó jelenség megváltoztatását végig lehet vinni. Vagyis azokat a lépéseket, amelynek középpontjában a megváltoztatandó helyzet áll. S a változás érdekében annak a beszélgetéssel való végiggondolása, hogy milyen erősségeket sikerült már eddig felmutatni, mit lehetne még elérni, milyen lépéseket célszerű megtenni, és mi történik, ha mindezt sikerül megvalósítani.

Ezek a lépések – a gyakorlott coachok számára nem meglepőek. Újdonságot az a szemlélet hozhat – azoknak, akik még nem ezt követik -, hogy az erényeket, eredményeket és nem a hibákat, gyengeségeket veszik sorra a beszélgetések során. Ezzel olyan sikeresen javítják a légkört, teszik harmonikusabbá az embereket, jobbá a közérzetüket, és nyitottabbá a gondolkodásukat, hogy javul az együttműködésük és nő az alkotókedvük.

Ebben a szellemben folyó beszélgetéseket lehet nyomon követni például a www.theworldcafe.com vagy a www.openspaceworld.orgoldalakon, ahogy Stefan Cantore a hallgatóság figyelmébe ajánlotta.

A brit coach magát a beszélgetést is rendkívül fontosnak tartja. Munkásságának és kutatásainak is középpontjában áll a beszélgetésen alapuló vezetés, amelyet olyan nagy cégeknél, mint a Shell vagy a BP, és olyan fontos rendszereknél, mint a brit egészségügy is sikerrel alkalmaz. A beszélgetéssel a cél a közös tudás felszínre hozása a szervezet jobb működése érdekében. Stefan Cantore úgy tapasztalta: a vezetők sokat beszélnek, de keveset beszélgetnek. Holott a gondolatok, érzések, vélemények cseréjével új gondolatok, érzések, megoldások születhetnek. A beszélgetés segítheti egymás megértését, az emberek, munkatársak közötti bizalom erősödését, és ezek révén a szervezet eredményesebb működését.

Peredi Ágnes

 

 

Peredi Ágnes másfél évtizedes gazdasági újságírói működése alatt nagyon sok üzletember és vezető gondolkodásmódját, dilemmáit és konfliktushelyzeteit ismerte meg, s beszélgetéseik során már akkor is coacholta őket, amikor még ennek a szakkifejezésnek nem is voltak tudatában. Időközben okleveles, kvalifikált business coach végzettséget szerzett. Speciális területei: a kommunikáció, a médiaszereplés, a karrierváltás és a munka-magánélet egyensúly megteremtése.

Lépj velünk kapcsolatba!