Előd Zoltán – Kovács Gabriella: Régi eszköz új köntösben: lehetőségek a nyelvtanulás és kommunikáció fejlesztésében

A jelenlegi globális helyzetben sokak számára fontos lehet, hogy nyelvi, illetve kommunikációs készségüket fejlesszék, amelyet sok külső tényező is akadályozhat. Meggyőződésünk azonban, hogy a belső tényezők tudnak a leginkább gátat szabni az ügyfelek számára abban, hogy előrébb tudjanak lépni, képesek legyenek fejlődni ebben az összetett, de nagyon fontos készségben. Szeretnénk most egy olyan eszközt bemutatni, amely a nyelvi készségeken kívül az ügyfelek munkahelyi tanulási folyamatát, soft skilljeit és egyéb készségeit is fejleszti, viszonylag egyszerű módon alkalmazható és ami talán a legfontosabb, pozitív fókuszú, motiváló hatással bír. Olyan eszközt mutatunk be, mellyel mindketten dolgoztunk az évek során, és az ügyfelek visszajelzései alapján továbbfejlesztettük. 

Egy hagyományos, valószínűleg az olvasók többsége számára ismerős és használt coaching eszközt írunk le, melynek alkalmazási területe lehet újszerű, illetve a tovább gondolt verzió kínálhat izgalmas alternatívát, és melyet a saját ízlésnek, céloknak megfelelő átalakítási lehetőséggel ajánlunk az olvasó figyelmébe akár az általunk használt nyelvi coaching területén, vagy más, általános területeken történő alkalmazáshoz is.

Dióhéjban ismertetnénk a SWOT analízist, amit sok gyakorló coach használ munkája során. Feltárhatók vele az ügyfelek erősségei, gyengeségei, lehetőségei és félelmei (a betűszó angol megfelelői után: Strengths, Weaknesses, Opportunities és Threats (magyarul jobb verziónak tűnik a Félelmek kifejezés).

Tapasztalataink alapján (és sok nyelvi coach ezt megerősíti), az ügyfelek rendszerint a gyengeségeket és félelmeket sorolják, és az erősségek, lehetőségek előtt tanácstalanul töprengve fordulnak a coach felé, hogy mi is kerüljön oda. Az eszköz tehát a coaching mindset szerint pont, hogy nem teljesíti ’küldetését’, nem támogatja az ügyfél nyitottságát, fejlődési lehetőségeit, vagy csupán rengeteg kérdezéssel és blokkokba ütközve. Nem beszélve arról, hogy a „gyengeségekre” általában interjúk, vizsgák, éves értékelések során szoktak rákérdezni munkahelyi környezetben, mindezt rendszerint a felettesük, HR-esek vagy vezetők intézik hozzájuk. Mi azonban trénerként, coachként a fejlődésüket vagyunk hivatottak elősegíteni, az erőforrásaikra koncentrálva.

Diagram Description automatically generated with medium confidence

 1. ábra SWOT elemzés

Forrás: Kovács, G. (2022). A Comprehensive Language Coaching Handbook. Pavilion Publishing and Media, Chapter 11

Segíthetjük ugyan a folyamatot azzal, hogy kérdéseink – miképpen az ábrán a nyilak is jelzik – arra irányulnak, mit kell az ügyfélnek tennie ahhoz, hogy a gyengeségből erősséget kovácsoljon, vagy egy számára félelmetes helyzetből lehetőség váljon, mégis, meggyőződésünk, hogy ez sok coach-és ügyfélenergiát vesz igénybe, és ezáltal sok időt elvesz a folyamatból.

Mi több, az eszközzel való munka során az ügyfél talán először szembesül azzal, mennyi nemkívánatos eleme van az adott témának, amit a folyamatba hozott. Továbbá, az eszköz nem segít a célok meghatározásában, blokkok, gátlások stb. okainak feltárásában, nem kínál alternatív megközelítést azoknak, akik amúgy is frusztráltak, leterheltek, kevésbé fogékonyak a nyitott szemléletmódra saját fejlődésüket illetően.  

Az újragondolt verzió megszabadítja az ügyfelet a negatív sémák felidézésétől és előre tekintő, pozitív keretek közé tereli a gondolkodásfolyamot. Ezenkívül a tanulás, fejlődés lehetőségeit helyezi középpontba. Alkalmazható általános kép alkotására, illetve konkrét, pl. nyelvi/kommunikációs helyzetekhez, készségek feltárásához. Nem választja szét a külső és belső tényezőket, ezáltal könnyebb átjárással dolgozhat az ügyfél ezekkel.

2. ábra SLO nyelvi coaching eszköz

Forrás: Kovács, G. (2022). A Comprehensive Language Coaching Handbook. Pavilion Publishing and Media, Chapter 11

Az eszközzel való munka során a múltbeli események, helyzetek, tanulási folyamatok csak annyiban lesznek megemlítve, amennyiben az a jövőbeni tanulási lehetőségeket támogathatja, mint erőforrás (pl. korábban így és így tanultam. Sikeres volt?  a. Igen. Akkor miként alkalmazható a jövőben? / b. Nem?  Mit lehetne helyette? …) Fontos kiemelni, hogy ezzel a módszerrel leginkább a jelen helyzetet támogatjuk, és nem annyira egy hosszabbtávú, nagyobb szabású, mert az szintén visszaüthet. 

Alkalmazható egyéni és csoportos folyamatokban egyaránt, illetve remek teambuilding lehetőség, hiszen egymást is jobban megismerhetik a résztvevők. 

A három terület a Strengths, Learning és Options, vagyis az erősségek, tanulás és opciók, melyek előremutatóak, pozitívak, és fejlődésfókuszú megközelítést biztosítanak. Nincs negatív ellenpontozás, lezárjuk ennek kifejtését, terelünk előre a megszokott coaching kereteken belül.

 Az eszköz nem csupán a megoldásfókusz és a pozitív pszichológia szempontjából hasznos (hiszen kerüli az olyan negatív szavakat, mint „félelem”, „fenyegetettség”, gyengeség”), hanem lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a folyamat elején fel tudják sorolni azon saját erőforrásaikat, amelyek segíthetik őket a fejlődésben. Egyszerűbb számukra, ha csak egy dologra kell ilyenkor koncentrálniuk. A coach számára is egyszerűsíti a fejlesztést, mert sokkal könnyebben tud az erősségekre fókuszálni. 

Az SLO tulajdonképpen nagy segítséget nyújthat abban, hogy az ügyfél különböző készségeit fejlessze, munkahelyi tanulását is elősegítse, legyen szó betanulásról, bizonyos projektekre, előadásokra, tárgyalásokra való felkészülésről vagy vállalaton belüli kommunikáció fejlesztéséről. Amennyiben a fókusz az ügyfél jelenlegi lehetőségeire és erőforrásaira irányul, rengeteg különböző alkalmazási területen használható mind karrier, life és business coaching keretein belül is.

Néhány kérdés a három kategóriában: 

Erősségek:

 • Hol vannak konkrét erősségeid?  
 • Milyen pozitív visszajelzést kaptál/kaphatnál, ha kérnél?
 • Amikor alkalmazod, használod az adott készséget/tudást, mit teszel, hogy sikeres legyél az adott helyzetben?
 • Mesélj egy szituációt, amikor használtad ezen készségeid és sikerrel jártál!

Tanulás:

 • Mely területekre hatott leginkább tanulásod, fejlődésed a munkádhoz kapcsolódva?
 • Hol érzed a tanulás hiányát leginkább?
 • Milyen jellegű fejlődésre lehetsz leginkább büszke?
 • Mi hat rád leginkább?
 • Ki támogat(hat)tja fejlődésed a legjobban?
 • Ha bármilyen módon, bármikor tanulhatnál, azt milyennek írnád le?
 • Milyen tanulási technikák, stratégiák támogattak eddig leginkább? Hogyan tudod a későbbiekben ezeket használni?

Opciók:

 • Merre haladsz a fejlődéseddel?  Mi az irány?
 • Milyen az ideális tanulási helyszín/légkör?
 • Honnan merítesz erőt, energiát elindulni?
 • Hogyan tudod áthidalni azt, ami utadban állhat?
 • Hogyan priorizálnád az opciókat, amelyek előtted állnak? 
 • Mi lehetne az első lépés, pl. a következő néhány napban?
 • Kinek kéne számon kérnie/ki tudja ezt számon kérni tőled?

Egy nyelvi coaching folyamatban nem konkretizálunk célokat vagy konkrét kimeneteleket, hiszen ez az eszköz az én, mint nyelvtanuló/nyelvhasználó szerepet tekinti át, tisztázza, vagyis a célállítási fázis előtt, akár a jégtörő gyakorlatot követően alkalmazható egyén vagy csoport/csapat, illetve vállalati/szervezeti szinten is, természetesen a kérdéseket a helyzethez igazított módon tesszük fel.

Eredményes, mivel irányt mutat, saját tanulási pályára állítja a résztvevőt és feltáró jellege biztosítja arról, hogy nincs jó vagy rossz válasz, nem százalékban, pontokban mérhető a „jó/sikeres” nyelvtanuló/nyelvhasználó. Másik előnye, hogy iteratív, azaz rendszeresen ismétlődő ciklusokban is alkalmazható, pl. folyamat elején, majd pl. félidőben, záráskor a reflektálást megerősítve.

Irodalom: 

https://www.researchgate.net/publication/319367788_SWOT_ANALYSIS_A_THEORETICAL_REVIEW

Kovács, G. (2022). A Comprehensive Language Coaching Handbook. Pavilion Publishing and Media, https://www.pavpub.com/pavilion-elt/a-comprehensive-language-coaching-handbook

Lépj velünk kapcsolatba!