Pályázat frissen végzett coachoknak

A jövő vezetőjének kompetenciái coach szemmel

Miről lehet felismerni a jövő vezetőjét? A kiszámíthatatlan jövő milyen kompetenciákat vár el? 

2020 tavaszán azt gondoltuk, néhány hónap és fellélegezhetünk, hogy hamarosan minden a régi lesz. Senki sem hitte volna, hogy még így két évvel később is benne vagyunk valamiben, ami ennyire kiszámíthatatlanná, bizonytalanná teszi a mindennapjainkat. A COVID rávilágított arra, hogy az emberi tényező a legfontosabb , hiszen a munkafolyamatok átszervezésén túl, a munkavállalók bizalmát és együttműködését kellett megerősíteni, folyamatosan fenntartva a motivációt a közös cél, produktivitás érdekében.

Az embereket vezetni, támogatni, ma egészen mást jelent, mint amikor még termelőeszközökként tekintettek rájuk, s az a tény, hogy a cégek, vállalatok túlélik-e a következő évtizedet leginkább a vezetőik képességein áll vagy bukik. De miről lehet felismerni a jövő vezetőjét? A kiszámíthatatlan jövő milyen kompetenciákat vár el tőlük? Milyen coaching eszközökkel válhat azzá? A jövő vezetője a coaching szemlélettel működő vezető? Változott a vezetőfejlesztés a COVID-nak köszönhetően Magyarországon? Ezek a kérdések foglalkoztattak kutatásom során.

Ray Kurzweil szerint a következő száz évben kétszer akkora utat fogunk megtenni, mint amekkorát az emberiség a mezőgazdaság születésétől az internet kialakulásáig megtett. Ez azt jelenti, hogy a paradigmaváltások, a mindent megváltoztató, mindent újraíró áttörések mindennaposak lesznek. Nemcsak a munkába járás, de a munka fogalma is átalakul. (Diamandis & Kotler, 2020)

Kihívások a vezetésben

A vezetői kihívások tétje immár a civilizáció fennmaradásáról szól, a vezetők szerepe és felelőssége ennek következtében hatalmas. A kulcs pedig nem más, mint az együttműködés, a partnerség vezető és nem vezető között. A krízis, mely immár életünket is fenyegeti, csakis együttműködve, egymást támogatva vészelhető át.

A vezetőt sok mindennek nevezte már a szakirodalom – harcos, gazda, szülő, tréner, serkentő, kertész, karmester -, de ezek egyike sem képes kifejezni a vezetés sokoldalúságát. (Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2003)

„Vezetőnek lenni olyan, mint szülőnek: el kell köteleződnünk azok jólléte iránt, akikről gondoskodnunk kell, és áldozatokat kell tudnunk hozni az érdekeik érvényesüléséért, hogy akkor is vigyék a zászlónkat, amikor mi már rég nem leszünk itt.” (Sinek, 2017., old.: 322.)

Egy érdekes tanulmány, melyet a WIFI Hungária Oktató és Továbbképző Intézet készített, A jövő vezetője – megküzdéseink COVID idején címmel, éppen azt vizsgálta, hogy a COVID időszakból vezetőként mit lehet tanulni. A felmérésben közel 150 közép- és felsővezető vett részt. A tanulmány szerint a COVID alatt a legfontosabb vezetői kompetencia a rugalmas problémamegoldás, a változáskezelés és a kommunikációs képesség. Kulcs Motívumként felmerül az empátia kérdése is, vagyis vezetőként arra is figyelni és reagálni kell tudni, hogy a bizonytalanság, fenyegetettség érzése, stressz hogyan csapódik le a munkatársakban, hogyan hat a szervezeti kultúrára, a teljesítményekre. (Boldis, Földváry , & Engyel-Székely, 2020)

Új kompetenciák

Kutatásom során három hazai piaci szereplő – a 108 év tapasztalatára építő Dale Carnegie csoport, a több mint 20 évnyi vezetőfejlesztési ismerettel rendelkező Grow Csoport és a 2012 óta fennálló Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Közigazgatási Továbbképzési Intézet – vezetőképzési portfólióját elemeztem.  

Mindhárom képző használja a coaching eszközeit, hiszen minden módszer, eszköz, mellyel a résztvevők felé fordul arra hivatott, hogy támogassa az elérni kívánt cél felé, hogy facilitálja a fejlődését. Összességében a vezetőképzésért felelős vezetőkkel folytatott mélyinterjúk és a vezetőképzésben nagy tapasztalattal rendelkező coach/trénerekkel folytatott mélyinterjúk alapján arra jutottam, hogy eredményt csak akkor lehet elérni, ha a vezető 100 százalékban beleteszi magát a folyamatba, kíváncsisággal és nyitottsággal fogadja az új tapasztalásokat, szembe mer nézni a hiányosságaival, fel meri vállalni a nem tudást is, s elismeri, ha hibázott. Ezekkel az alapbeállításokkal képes lesz ezen képzések során a fejlődésre, önmaga megismerésére, környezete vezetésére.

Következtetésem tehát, hogy új kompetenciákra nincs szükség, hiszen egy ideális vezető rendelkezik a legalapvetőbb vezetői kompetenciákkal. A hangsúly az arányokon lesz és egyik vagy másik tulajdonság fókuszba kerülését az adott helyzet fogja előhívni. Véleményem szerint egy vezető rugalmasságának, gyors problémamegoldásának és alkalmazkodó képességének köszönhetően, illetve önismeretére támaszkodva gyorsan meg tudja magában erősíteni a szükséges új kompetenciát is. A vezetői önreflexió a kulcs, amikor fel merünk tenni magunknak támogató, inspiráló, kizökkentő kérdéseket, amikor új nézőpontból közelítve nézünk rá az adott helyzetre. Ezeknek a kérdéseknek a megszületéséhez azonban meg kell állnunk, s ki kell lépnünk a pillanatból, a helyzetből, külső szemlélőként, nagyfokú tudatossággal végignézni a folyamatot. Mi az, ami megváltozott? Hol vagyok én a változásban? Hogyan hat rám? Hol van ez az érzés bennem? Mi az én szerepem? Mi a célom, küldetésem? Mit tegyek a jövőképemért? Kik támogatnak ebben? Hogyan valósíthatom meg? Mire van szükségem hozzá? Mi az első lépés?   

Az önismeret és a bizalom alapkövek ahhoz, hogy a hullámzó eseményekben vezető tudj maradni. A bizonytalan időkben pedig az emberek olyan vezetőket ismernek el, akikre fel tudnak nézni, aki inspirálja, ösztönzi őket. (Sanjay, 2018)

A coaching szemlélettel működő vezető 

Az új környezet hatékony vezetője kertész, aki annyit tehet, hogy biztosítja a növények számára a megfelelő törődést, környezetet. A szó és a tett elválaszthatatlan, s a támogatása a termés megerősödését szolgálja. A vezető elsődleges felelőssége a nagy egész, széles látókörét megőrizve, elkerülve a mikromenedzselés útvesztőit. A világ megváltozott, s a vezetők többsége még mindig egy elavult modellt és fejlesztési folyamatot követ. A kertész típusú vezető egyáltalán nem passzív, hiszen ő az, aki nyitott szemmel, támogató hozzáállással létrehozza és fenntartja azt az ökoszisztémát, amelyben a szervezet működhet, fejlődhet, rugalmasan reagálhat a külső változásokra. (McChrystal, Collins, Silverman, & Fussell, 2016)

Nagyon inspiráló és támogató tud lenni, hiszen alapvető értéke a nyitottságra, elfogadásra, empátiára, bizalomra, tiszteletre, partnerségre épül. Hátránya ennek a típusú vezetésnek, hogy lassan érzékelhető a haladás, s amikor tűzoltásra van szükség, a gyors döntések hoznak sikert. A szervezeti kultúra – mely erős hierarchiához, irányításhoz szokott – is derékba törheti az ilyen típusú vezetői attitűdöt. Következtetésként elmondható, hogy a jövő vezetőjének rendelkeznie kell coaching szemlélettel ahhoz, hogy a válságot menedzselni tudja, akár a Kotter által javasolt irányító csapat létrehozásával.

Következtetések

A mélyinterjúk elemzése során arra jutottam, hogy alapvetően nem változott a vezetőfejlesztés Magyarországon. Az alapok és a filozófia ugyanaz maradt, viszont az elmúlt két évben jobban fókuszba kerültek az emberi értékek, az online világ, s ezzel kapcsolatban a bizalom, motiváció kérdése. A COVID-nak köszönhetően a home office intézménye, a folyamatok digitális irányba terelése kapott nagy hangsúlyt, de a vezetőfejlesztés alapjai nem változtak. 

Az alapvető kompetenciák tehát rendelkezésre állnak, helyzetfüggő, hogy melyik lesz domináns. Az érzelmi intelligencia szerepe kétszer olyan fontos lett, mint az IQ vagy szakmai tudás. S hogy a vezető önismerete, önmaga vezetésének képessége a gyökere, alapja minden további szerepnek, kompetenciának. Coaching szemléletben – értő figyelemmel, hatékony kérdezéssel, konstruktív visszajelzéssel – hatékonyabban tud a vezető megoldásokat találni a csapatával a kihívásokra. 

Mégis miről lehet felismerni a jövő vezetőjét?

A jövő vezetője karizmatikus, lelkesítő, inspiráló személy, agilis gondolkodású, igazi csapatjátékos, aki elismer és konstruktív visszajelzést ad, aki cselekszik, s jó példával jár elöl. Nincs olyan képlet, amellyel valaki a jövő vezetője lesz, mert az ember, egy olyan lény, akit sosem lehet „készre programozni”, folyamatosan tanul, változik, fejlődik. 

Erikson szerint a személyiségfejlődés minden szakasza krízishelyzettel kezdődik, s a válsággal történő megküzdés új képességekkel ruházza fel az egyént. A szenvedés és a küzdés tehát a fejlődés feltétele. A fejlett személyiség pedig majdnem minden jelenséggel szeretetteljes kapcsolatban áll, képes létezni majdnem minden életfeltétel között, s egyben integritását is meg tudja őrizni. A szenvedés és a krízisek fejlődést kiváltó hatása nemcsak az egyén, hanem a közösség fejlődését is jelentik. (Kopp & Skrabski, 2020) Így amelyik vezető vállalja a megküzdés folyamatát, a Kübler-Ross-féle változási görbe szakaszait végigjárja, már egészen más  készségekkel érkezik meg a túlsó partra. S mindenki, aki átjutott, s a csapatát is átsegítette ezen a folyamaton, bátran nevezheti magát a jövő vezetőjének.

Lehet, hogy te leszel a jövő vezetője

Talán még meg sem születtél. Egy biztos, a gyermekkorod nehézségekkel lesz teli, melyet túlélsz majd. Menet közben egy-egy kompetenciádat te magad is felismered, s büszke leszel arra, hogy a különböző helyzetekre ilyen tudatosan, bölcsen és higgadtan reagálsz vagy épp arra, hogy keményen, határozottan, kitartóan fogsz küzdeni azért, amit elhatároztál. 

Képességeid már születésedkor rendelkezésre állnak, a többi készséget fejlődésed során szerzed meg. A körülmények, összefüggések már mátrixban értelmezendők, nincs linearitás, ok-okozat, csak következmények. Az ember és a robot partnerségéről van immár szó, ahol az együttműködés elengedhetetlen. Szembe kerülsz már egészen korán olyan kérdésekkel, melyek az identitásról, az „új én”-ről szólnak: Mi az ember?  Hol az ember helye ebben a világban? Mit képvisel? Mi a szerepe, feladata, küldetése? A gyökerektől alakul át minden, már nem az ember irányítja a folyamatokat, már csak archívumokban elérhető a régi világ emberközpontú ideológiája. Új Világ van, a folyamatosan változó VUCA világ következménye. Az alkalmazkodás, a rugalmasság közös kompetencilesz a mesterséges intelligenciával (a továbbiakban MI), s az emberi értékeid emelnek csupán ki a környezetedből, mint az empátia, együttérzés, megértés, ítélkezésmentesség, EQ. Olyan megfoghatatlan kompetenciák. 

Mi történik, ha a gépek ezeket az értékeket is eltanulják tőled? Hogyan hat ez a gondolat rád? Mit érzel? Ezt hol érzed? Egy 10-es skálán milyen erős ez az érzés benned? Azt látom rajtad, ha megengeded, hogy visszatükrözzem, hogy felgyorsult a légzésed, miközben az érzéseidről beszéltél. Jól látom? Mi van e mögött emögött? Tedd a kezed a szívedre, hunyd le a szemed, s figyelj befelé! Hogyan vagy te más?   Mi a különbség közted és a robotok között?  Mitől vagy te értékesebb? Milyen erőforrásaidra támaszkodhatsz? 

Karizmatikus és lelkesítő vagy, aki a csapatát összetartja, s inspirálja az új megoldások felé. Példát mutatsz magatartásoddal, agilisan gondolkodsz és cselekszel. Őszinte vagy és elismered, megdicséred környezeted. Meg mered mutatni a gyengeségeid is, érzelmeidet is. Vannak érzelmeid, igen, sőt érzelmi intelligenciád.  

Ha valaki, hát te nem adod fel. Te egyáltalán nem az a típus vagy. Minél nagyobb a kihívás és minél zordabbak a körülmények, te annál lendületesebben veted bele magad a folyamatokba. Együttműködsz másokkal, s csapatoddal együtt te is fejlődsz, haladsz utadon.

Képzésed, támogatásod egy MI segítségével képzelem el, aki beszélget veled, tesztel, felmér időről időre, riportot készít a fejlődésedről neked. Nem kategorizál, nem terhel adatokkal, hanem biztosítja a fejlődésedhez a megfelelő impulzusokat. Ő lesz az asszisztensed, pszichológusod, a coachod, trénered, tanácsadód, edződ, kiképződ, a tanárod és a barátod is egyben. Személyre szabottan, virtuális tartalmakat állít össze, melyek a kiválóság eléréséhez leginkább szükségesek. A kiválóság azonban akkor már mást fog jelenteni, leginkább a túlélésről, a sikeres megküzdésekről szól majd.Ez a mesterséges intelligencia  folyamatosan szemléli, vizsgálja, így fel tud készíteni a legváratlanabb helyzetekre is. Döntésedhez minden információt biztosítani tud számodra, de a döntés a tiéd lesz, annak minden felelősségével. Mit nyersz a döntéseid által? Hova vezetnek ezek a döntések? 

Egy biztos, hosszú út áll még előtted. 

Mire van szükséged ahhoz, hogy elindulj? Ki tudja megtenni az első lépést?

Irodalomjegyzék:

  1. Boldis, I., Földváry , B., és Engyel-Székely, M. Forrás: www.wtraining.hu  WIFI Hungária Letöltés dátuma: 2021. 09.11.
  2. Diamandis, P., és Kotler, S. (2020). A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk – Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Budapest: HVG Könyvek
  3. Goleman, D., Boyatzis, R., & Mckee, A. (2003). A természetes vezető – Az érzelmi intelligencia hatalma. Budapest: Vince Kiadó.
  4. Kopp M. – Skrabski Á.: A boldogságkeresés útjai és útvesztői. Budapest, L’ Harmattan Kiadó, 2020.
  5. McChrystal, S., Collins, T., Silverman, D., & Fussell, C. (2016). Csapatok csapata – Szervezeti együttműködés és elköteleződés felsőfokon. Budapest: HVG Kiadó Zrt.
  6. Sanjay Gupta (2018): A VUCA-világnak AVICA-vezetőkre van szüksége

Forrás: https://forbes.hu/tamogatoitartalom/a-vuca-vilagnak-avica-vezetokre-van-szuksege/ Letöltés időpontja: 2021. 07.29.

  • Sinek, S. (2017.). A jó vezetők esznek utolsónak. Budapest: HVG Kiadó Zrt.

Bemutatkozás – Podruzsik Zsuzsanna

Magyar-történelem szakon végeztem az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, ezt követően pedig igazgatásszervező szakon a Budapesti Corvinus Egyetemen (Államigazgatási Főiskola). Több év tanári és közigazgatásban eltöltött tapasztalattal a hátam mögött vágtam bele újabb tanulmányokba. A rendezvények világa, a szervezés, koordináció, az emberek fejlődésének kérdése mindig is közel állt hozzám, így 2018-ban a Metropolitan Egyetemen a kreatív event menedzser szakot, 2022-ben pedig a business és team coach képzést is sikeresen teljesítettem. Szeretek olyan eseményeket szervezni, ahol az emberek közösséggé formálódhatnak. Hiszem azt, hogy minden ilyen közösségben, csapatban nagy erő rejlik. A coachingban pedig megtaláltam azt a szemléletet, melyet az élet bármely területén alkalmazhatok. Hiszek abban, hogy az ember folyamatosan fejlődik, tanul, egész élete során. 

Munkásságom alatt mindig emberekkel, csoportokkal foglalkoztam, különböző korosztályokkal, különböző pozícióban. Egy célom volt, támogatni őket abban, hogy önmaguk legjobb formáját tudják hozni, hogy felfedezzék saját képességeiket. A hétköznapokban az emberi kapcsolatokon túl a természet, a futás, a tánc, a kreativitás inspirál.

Lépj velünk kapcsolatba!