A coach-képzésekről szóló kutatás eredményeinek bemutatása

Ma délután Kurtán Klára és Szabó Tibor mutatta be az általuk végzett, coach-képzéseket górcsó alá vevő kutatás eredményeit. Az eseményen Szerkesztőségünk is részt vett.

Magyarországon először készült kutatás a hazai coach-képzésekről a hallgatók, résztvevők szemszögéből. A kérdőíves megkérdezést személyes interjúk egészítették ki. A kutatás igényét a képzési piacon megjelent nagy számú képzés indokolta. A kutatás célja az volt, hogy összefoglalja a minőségi coach-képzés kritériumait.

A kutatási eredmények minősítés nélküli, tárgyilagos bemutatását időnként a személyes érzelmek, tapasztalatok és meglátások színesítették.

Demográfia és kutatási háttér

2021. április és június között állt rendelkezésre a kérdőív, az eredmények 152 kitöltött kérdőíven alapul. A szervezők nem tekintik reprezentatívnak a kutatást, ám a válaszadók aránya közelíti a coachok reprezentatív mintáját. A kitöltők 80%-a nő, a válaszadók 30%-a 50 év feletti, 60%-uk a fővárosban él és dolgozik. A válaszadók fele rendelkezik coach, illetve business coach végzettséggel. A kérdőív kitöltőinek 70%-a az első képzést értékelte.

A válaszadók 35%-a szerzett felsőoktatási oklevelet, míg 60%-a tanfolyami tanusítvánnyal rendelkezik.

Eredmények

A coachképzések átlagos óraszáma 162, a 100 óra alatti képzések aránya csupán 12%. Az átlagos csoportlétszám 15,7 fő, a képzések 42%-a 8-12 fős csoportban képződik, de vannak 30-60 fős csoportlétszámok is. A válaszadók többésge elégedett volt a képzés nyomtatott tananyagaival.

A válaszadók fele, 51% coachként dolgozik, s csupán 2%-uk nyilatkozott úgy, hogy semmit sem hasznosított belőle.

A válaszadók közel harmada a diploma, a nemzetközi akkreditáció, illetve mások ajánlása miatt választotta a képzést, s csupán a válaszadók ötöde döntött az ár alapján, s csak 7%-ukat befolyásolta a kedvezmény.

A képzésekkel szembeni elvárásokat tekintve a válaszadók fele az oktatás minőségét és az oktatók szakmai hitelességét és felkészültségét várták el. Legtöbben a gyakorlatias képzést és a hasznosíthatágot emelték ki.

A válaszadók 54%-a teljesen, 34%-uk többnyire elégedett volt a választott képzéssel. A képzések szolgáltatásaival a teljes elégedett választ adók többsége az oktatók minőségét, a hasznosítható, új tudást emelték ki. A gyakorlatiasság, a segédanyagok és a képzés utáni támogatás elégedettsége hagy kívánni valót maga után.

Az összesített eredmények alapján a válaszadók 60%-a nagyon elégedett, 27% inkább elégedett, míg a fennmaradó 13% nem vagy alig volt elégedett.

Ma Magyarországon 42 coach-képzésre lehet jelentkezni. A legtöbb képzés 100 és150 óra között vagy e feletti óraszámban tanít. Meglepő eredmény, hogy akár kontakt-óra nélküli képzések is léteznek.

A képzési árak szórása nagyon nagy, sajnos az ár és a képzés minősége között nincs kimutatható összefüggés. A nem egyetemi képzések átlagos óradíja 3000 – 6000 Ft között mozog.

A kutatás alapján a coach-képzés minőségi jellemzői a kutatás alapján:

  • Gyakorlatorientált
  • Szükséges elmélet
  • Önismeret és önreflexió
  • Felkészült oktatók
  • Gyakorlati lehetőségek
  • Etikusság

A prezentációt a coach-képzést keresők számára megfogalmazott önreflexiós kérdések zárták.

A képzésről készült tanulmány és a bemutatón készülő videó hamarosan ingyenesen elérhető és hozzáférhető lesz. Cikkünket a link-kel frissítjük.

Lépj velünk kapcsolatba!