Női vállalkozók támogatása az Európai Unióban

A nők motivációja egy vállalkozás beindítására általában jelentősen eltér a férfiakétól. A kutatások szerint a női vállalkozók számára nem a pénz az elsődleges szempont, sokkal inkább valamilyen segítő szándék, valamint az, hogy így megpróbálhatják munkaidejüket a családi élettel összhangban beosztani. Egy uniós dokumentum szerint a női vállalkozói szellem biztosítja az üzleti dinamizmust és az innovációt, ez a potenciál pedig messze nincs kiaknázva az Európai Unióban. 

A nők motivációja egy vállalkozás beindítására általában jelentősen eltér a férfiakétól. A kutatások szerint a női vállalkozók számára nem a pénz az elsődleges szempont, sokkal inkább valamilyen segítő szándék, valamint az, hogy így megpróbálhatják munkaidejüket a családi élettel összhangban beosztani. Egy uniós dokumentum szerint a női vállalkozói szellem biztosítja az üzleti dinamizmust és az innovációt, ez a potenciál pedig messze nincs kiaknázva az Európai Unióban. 

A nők precizitása, hosszú távú gondolkodása, együttműködési hajlandósága, a barátságos légkör megteremtésének képessége, és az úgynevezett „női megérzés” mind olyan jellemzők, amelyeket sikerrel lehet kamatoztatni az üzleti életben. Tanulmányok szerint a női vállalkozók a férfiaknál óvatosabbak a gazdasági és pénzügyi kockázatvállalás területén, és kisebb méretű, ugyanakkor hosszútávon fennmaradó vállalkozásokat hoznak létre. A tapasztalatok szerint a női vállalkozások tevékenysége jellemzően nagyobb társadalmi megtérüléssel kecsegtet.

Az európai uniós felmérések szerint ugyanakkor a férfiakhoz képest jóval kevesebb nő tekinti a vállalkozást életképes karrierlehetőségnek. Bár az elmúlt években növekedett a női vállalkozók száma, az Unióban tíz nőre csak egyetlen női vállalkozó jut, míg ez az arány a férfiaknál négy az egyhez. Ezek az arányok a gazdasági csúcspozíciókban még szerényebbek: Európa legnagyobb vállalatainak vezetőtestületeiben a tagoknak csak 12 %-a nő. A nők számára több tényező is visszatartó erőt jelenthet egy vállalkozás beindításában: a tájékoztatáshoz, technológiai és pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés, megfelelő társadalombiztosítási jogok hiánya, negatív nemi sztereotípiák, a nők és férfiak közötti egyenlőtlen gazdasági függetlenség, valamint a munka, a magán- és a családi élet nehéz összeegyeztethetősége.

A nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentése és a női vállalkozások ösztönzése érdekében az Európai Bizottság számos szakpolitikai kezdeményezésen és programon keresztül támogatja a női vállalkozókat.

2011-ben indult az Európai Bizottság „Női mentori hálózata”. A program célja, hogy az önkéntes alapon jelentkező vállalkozói mentorok gyakorlati támogatást nyújtsanak a vállalkozást indítani kívánó nők számára. Mentorok azok a női (vagy férfi) vállalkozók lehetnek, akik egy kis- vagy középvállalkozás tulajdonosaként és vezetőjeként legalább ötéves személyes tapasztalattal rendelkeznek. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a mentorok nem rendelkezhetnek gazdasági érdekeltséggel a mentoráltjaik által vezetett vállalkozásokban. A hálózatban 17 uniós tagállam – köztük Magyarország – 170 mentora vesz részt.

A női vállalkozók sajátosságai

A nők által indított vállalkozások tőkeigénye alacsonyabb szintű és kevesebb saját tőkével rendelkeznek, mint a férfiak által indított vállalkozások.

A nők vállalkozásai esetében alacsonyabb, de kiegyensúlyozottabb mértékű növekedés figyelhető meg, mint a férfiak által vezetetteknél. Ez gyakran jelenti azt, hogy a kudarc esélye is kisebb.

A nők a férfiakhoz viszonyítva hosszabb próbaidőszak után vesznek át már működő vállalkozásokat, miután megismerkedtek a vállalkozás tevékenységével.

Új vállalkozás indításakor a nők legtöbb esetben megtartják korábbi állásukat egy ideig, és párhuzamosan folytatják a két tevékenységet. A tehát nők elővigyázatosabbnak a férfiaknál és jobban fel vannak készülve a kudarc lehetőségére is.

A családi körülmények mérvadóak: a nők 61 %-ával szemben a férfiaknak csak 49 %-a tartja veszélyesnek a családi megtakarítás vállalkozásindítási tőkeként való felhasználását.

A női innovátorok

Az Európai Bizottság 2016. március 10-én adta át a Női Innovátorok Európai Díját három sikeres női vállalkozónak (ír, finn és portugál), akik sikeresen piacra vitték innovatív ötleteiket. Az első díjazott 100 000 euró, a második 50 000 euró, a harmadik 30 000 euró pénzjutalomban részesül. A díjról további információkat olvashat a csatolt anyagok között.

Az „Európai Hálózat a Női Vállalkozók Támogatására (WES)” nevű programot Svédország indította el 2000-ben. A hálózatba 31 ország — 27 EU tagállam, Horvátország, Izland, Norvégia, Törökország — vállalkozókat támogató nemzeti szervezetei delegálnak tagokat. A projekt célja, hogy növelje a női vállalkozókra irányuló figyelmet, valamint további segítséget nyújtson számukra (szakmai tanácsadás, jó gyakorlatok megosztása stb.).

A Bizottság másik programja a „Női vállalkozók nagyköveteinek európai hálózata” (ENFEA), amely 2009-ben svéd uniós elnökség alatt indult el. A határokon átnyúló hálózat jelenleg 22 ország 270 női vállalkozói nagykövetéből áll. Szerepük, hogy saját sikertörténetük bemutatásán keresztül ösztönözzék a nőket a vállalkozóvá válásra, megosszák egymással tapasztalataikat és a legjobb gyakorlatokat. A hálózat többek között workshopokat és nyílt napokat szervez, kiadványokat tesz közzé, melyekről az érdeklődők a „Legyél Vállalkozónő!” honlapon tájékozódhatnak. Az európai hálózat működésének köszönhetően több száz inspiráló esemény és workshop került megrendezésre több ezer résztvevő bevonásával, valamint tagállami szinten is több új kezdeményezés jött létre (Spanyolországban és Finnországban női képzési és mentor programok, Finnországban női vállalkozóknak mikrohitel konstrukciók).

Az Európai Bizottság várhatóan 2016-ban útnak indítja a női vállalkozókat támogató Elektronikus Platformot és az Üzleti Angyalok Európai Hálózatát is.

Az Európai Kereskedelmi és Iparkamrák Szövetsége (Eurochambres) 2003 óta szintén rendelkezik egy Női Hálózattal (Eurochambres Women Network/EWN), amelynek fő célja, hogy a nemzeti kereskedelmi és iparkamarákon keresztül népszerűsítsék a nőket támogató legfontosabb programokat, jó gyakorlatokat osszanak meg egymással, és aktív szerepet vállaljanak az uniós intézményi lobbi folyamatokban. Az Eurochambres Női Hálózat elnöke Sophia Economacos, a Görög Nemzeti Női Kamarai Hálózat elnöke.

Nők képviselete a döntéshozatalban – kvóták bevezetése?

Annak ellenére, hogy az egyetemi végzettséggel rendelkezők mintegy 60 %-a nő, a tőzsdén jegyzett legfontosabb európai vállalkozások vezetőtestületeiben a tagoknak csak 13,7 %-a nő. A részvételi arány rendkívül lassan növekszik, az elmúlt években csupán 0,6 százalékpontos volt az átlagos éves növekedés. Ebben az ütemben évtizedekig is eltartana, amíg az EU-n belül megközelítenénk a nemek közötti egyensúlyt. Az Európai Bizottság 2012 novemberében jogszabályjavaslatot tett közzé a nemi egyenlőség javítása érdekében. Az irányelv-javaslat célja, hogy a nők aránya 2020-ra 40% –ra növekedjen a társaságok nem-ügyvezetői igazgatóinak körében. Az irányelv nem vonatkozna a kis- és középvállalkozásokra. Az Eurochambres 2013 júniusában ismertette állásfoglalását a fenti javaslatra vonatkozóan, és egyértelműen negatívan értékeli, hogy az Európai Bizottság a 40 %-os kvóta bevezetésével „erőszakolná ki” a női vállalkozók képviseletének növekedését az igazgatótanácsokban.

Forrás: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli EU Képviselete

Lépj velünk kapcsolatba!