JasperGábor.jpg

A fiatal vállalkozók leggyakoribb coaching témái

Egy friss felmérésben az Y generáció vállalkozóinak leggyakoribb coaching specifikus témáit vizsgálták. Napjainkban egyre több fiatal dönt úgy, hogy önálló vállalkozásba kezd. Az internet segítségével elérhető határtalan mennyiségű tudásanyag új dimenziókat nyitott az oktatásban.

Egy friss felmérésben az Y generáció vállalkozóinak leggyakoribb coaching specifikus témáit vizsgálták. Napjainkban egyre több fiatal dönt úgy, hogy önálló vállalkozásba kezd. Az internet segítségével elérhető határtalan mennyiségű tudásanyag új dimenziókat nyitott az oktatásban.

Az Y generáció vállalkozói már sokkal inkább az interneten, autodidakta módon, mint az iskolapadban tankönyvekből tanulják meg a vállalkozás elindításához szükséges tudásanyagot. Továbbá az internet adta kommunikációs szabadság az üzletfelek könnyebb egymásra találásában, a tapasztalatok megosztásában, és a vállalkozások hatékonyabbá tételében is jelentős szerepet játszik. Ezekkel a lehetőségekkel többségében az Y generáció tagjai élnek. Az első digitális bennszülött generáció készségszinten, a mindennapok részeként kezelik a különböző infokommunikációs eszközöket ezáltal felkutatják és magukévá teszik az interneten fellelhető tudásanyagot, valamint képesek hatékonyabbá tenni saját munkájukat és vállalkozásuk működését is. Ebből az információs szabadságból adódóan az Y generációra egy nagyfokú tudatosság jellemző. Ez az attitűd megfigyelhető a karrierépítésük során is: számukra sokkal hangsúlyosabb, hogy olyan munkát végezzenek melyben önmagukat is meg tudják valósítani. Ebből adódóan egyre népszerűbb a fiatalok körében a saját vállalkozás indítása.

A közelmúltban készült egy kutatás mely a hazai fiatal vállalkozók coaching specifikus témáit volt hivatott feltérképezni. A kutatás a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, üzleti edző – coach szak keretein belül valósult meg, mint szakdolgozati kutatási anyag. A nem reprezentatív felmérésben 28 fiatal vállalkozó vett részt, akik a 18-35 éves korosztályba tartoznak. A résztvevők többsége a technológiai iparágban vállalkozik, de egyebek mellett voltak válaszadók a kis- és nagykereskedelmi szektorból, a kreatív iparból, és a pénzügyi szférából is. A felmérés két fő részből tevődött össze: kérdőíves kérdésekből, melynek keretében coaching specifikus kérdésre kellett válaszolniuk a résztvevőknek, valamint a személyes interjúk, melynek révén mélyebb betekintést is nyertünk a fiatal vállalkozók coaching témáiba.

A résztvevők életkori összetételét illetően, többségük a 25 és 30 éves kor közötti intervallumba tartoztak, és kiderült az is, hogy meglepően pontosan határozták meg a coaching fogalmát, azonban többségük még nem tapasztalt meg coaching folyamatot. A felmérés során a résztvevőknek önbizalmukat és vezetői készségüket is értékelniük kellett, melyet mindkét témában a többség átlagon felülinek értékelt. A vállalkozóvá válás motivációja döntő többségüknél az önmegvalósítás, melyet a szabadságigény kielégítése követ. A válaszadók több mint háromnegyede saját bevallása szerint megalapozott pénzügyi ismeretekkel vág bele új vállalkozásában – mely eredmény igazolja az Y generációra jellemző nagyfokú tudatosságot is.  A vállalkozás indítás során a legnagyobb nehézségként a kezdeti bizonytalanság érzés feldolgozását valamint a megfelelő üzlettárs megtalálását jelölték a válaszadók.  A kérdőíves felmérés során a résztvevőknek értékelniük kellett egyes állításokat is aszerint, hogy mennyire igazak rájuk nézve. Például karriertervezésük rendkívül tudatos: jövőbeli szakmai céljaik elérését 70 százalékban saját vállalkozásuk révén tartják megvalósíthatónak. A legmegosztóbb eredményt az időgazdálkodási témával kapcsolatban tapasztaltuk. Itt a válaszadók fele úgy tartja, hogy időbeosztása jól működik, a válaszolók másik fele viszont kifejezetten problémának éli meg, hogy elcsúszik a kitűzött határidőkkel. Ezt a fajta kettősséget egyébként a személyes mélyinterjúk során is tapasztaltuk. A szakdolgozati kutatásból egyebek mellett kiderült a két leghangsúlyosabb coaching téma is: mely a fiatal vállalkozók körében a stresszkezelés és a magabiztos prezentálás volt. Utóbbi egyébként a tech-iparban kiemelten fontos készség, melyre a start up vállalkozók többsége tudatosan készül.

Ahogy a mostani kutatásban és korábbi – reprezentatív – felmérésekből is kiderült, a mai fiatal generáció számára a vállalkozással járó bizonytalanság az, ami erősen demoralizálóan hat a vállalkozói kedvükre. Az tisztán látszik már, hogy a jelenlegi kormányzatnak vannak pozitív lépései, hogy vonzóbbá tegyék a fiatalok számára a vállalkozói létformát. A pozitív és vonzó vállalkozói jövőkép kialakításában jócskán közrejátszik a jól menő hazai tech-iparbeli startup cégek közreműködése is, ugyanis ezen vállalkozások sikerein felbuzdulva sok tehetséges fiatal dönt az önálló tevékenység elkezdése mellett.
A felek egymásra találása nagyon fontos fejlődési indikátor lehet ebben a szegmensben. A felmérésben résztvevő fiatal vállalkozók egy részének a megfelelő és megbízható üzlettárs megtalálása okozza a legnagyobb nehézséget egy vállalkozás indításánál. Ez egy kardinális kérdés, és erre kizárólag szakmai fórumok, szakkollégiumok, tehetségműhelyek megszervezésével lehet megoldást találni.

Konklúzióként megfogalmazható az oktatás fontossága is. A pénzügyi, gazdasági és adózással kapcsolatos oktatási tantárgyak teljes körű középiskolai integrálása nagymértékben elősegítheti, hogy a későbbiek során, akár diploma nélkül, szaktudással is magabiztosabban vágjanak a fiatalok vállalkozói tevékenységbe.

A coachok számára mindenképpen fontos szem előtt tartani a legújabb online kommunikációs csatornák használatát, melyek segítségével hatékonyabban képesek megszólítani ezt a speciális célközönséget. A fiatalok tudatossága és tudás vágya új elvárásokat támasztanak, melynek keretében egyre nagyobb jelentőséggel bír a coach online jelenléte, webes tartalom-szolgáltatása.

Jasper Gábor

JasperGábor.jpgJasper Gábor vagyok a Budapesti Kommunikációs Főiskolán végzett diplomás coach. Tapasztalatom szerint az üzleti élet azt az üzenetet sulykolja az emberekbe, hogy „légy egyedi, légy más”. Ezzel szemben én azt vallom, hogy nem feltétlenül kell kitűnni, elég, ha az ember azt csinálja, amit igazán szeret. Ügyfeleimet az önmegvalósításban és a munkában rejlő boldogság megtalálásában segítem.

Lépj velünk kapcsolatba!