Magyar Coachszemle

A cégalapításról

cégalapításMikor megszületik bennünk az igény, hogy álmunkat vállalkozóként váltsuk valóra, gyakran már a megvalósítás útjának legelején elakadunk a különböző társasági formák, a jogszabályok, a benyújtandó iratok, az előre nem látható többletköltségek rengetegében. Jelen cikkben egy összefoglalót állítottam össze, hogy átláthatóbbá váljék a cégalapítás, különös tekintettel a ma Magyarországon leggyakoribb vállalkozási formákra, úgymint az egyéni vállalkozás, betéti társaság (továbbiakban: bt.), korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: kft.), egyszemélyes kft., közkereseti társaság (továbbiakban: kkt.).

cégalapításMikor megszületik bennünk az igény, hogy álmunkat vállalkozóként váltsuk valóra, gyakran már a megvalósítás útjának legelején elakadunk a különböző társasági formák, a jogszabályok, a benyújtandó iratok, az előre nem látható többletköltségek rengetegében. Jelen cikkben egy összefoglalót állítottam össze, hogy átláthatóbbá váljék a cégalapítás, különös tekintettel a ma Magyarországon leggyakoribb vállalkozási formákra, úgymint az egyéni vállalkozás, betéti társaság (továbbiakban: bt.), korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: kft.), egyszemélyes kft., közkereseti társaság (továbbiakban: kkt.).

A cégnév

A legfontosabb lépés a cégnév megalkotása, melynek során be kell tartanunk pár szabályt: A cégnév a vezérszóból és a társasági forma megjelöléséből áll (pl.: Cukorka Kft.), utalhat továbbá a tevékenységre is (Cukorka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.). Nem választhatunk már meglevő cégnevet. Előzetesen leellenőrizhető, hogy foglalt-e már a kiválasztott név (www.e-cegjegyzek.hu).

A létesítő okirat

A cégalapítás elengedhetetlen feltétele a létesítő okirat megalkotása. Betéti társaságnál, korlátolt felelősségű társaságnál és közkereseti társaságnál társasági szerződésről, míg egyszemélyes kft. esetében alapító okiratról beszélünk.
Szerződésminta a http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/szerzodesmintak oldalról is letölthető. Vigyázzunk, a társasági szerződések ügyvédi ellenjegyzéssel kell, hogy készüljenek.

A leggyakoribb vállalkozási formák

Egyéni vállalkozás

Előny: Ha kevés pénzből szeretne vállalkozni, akkor ez a megfelelő forma erre. A tevékenység bejelentése díj- és illetékmentes.

Hátránya: Fontos megjegyezni, hogy az egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás tartozásaiért TELJES VAGYONÁVAL felel. Meg kell jegyezni továbbá, hogy az üzleti életben nagyobb respektje van a társas vállalkozási formáknak, hiszen ezeket tőkeerősebbnek gondolják.

A vállalkozói igazolvány kiállítása opcionális, illetéke: 10 000 FtHa egyéni céget szeretne valaki alapítani, ezt akkor teheti meg, ha egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói névjegyzékbe bejegyeztette a vállalkozását.

Betéti társaság

Előnye: Nincs előírva, hogy a társaság alapításakor mekkora összeget kell rendelkezésre bocsátani, tehát az alaptőke akár 1000 Ft is lehet. Általában családi vállalkozások esetében választják ezt a formát.

Hátránya: A betéti társaságot legalább egy beltag és egy kültag kell, hogy alapítsa. Tehát nem létezik egy fős betéti társaság. A beltag az, aki saját vagyonával teljes mértékben felel a társaság tartozásaiért, a kültag pedig a vállalkozásba befektetett vagyona erejéig. A kültag nem lehet a betéti társaság vezető tisztségviselője. A betéti társaság és az egyéni vállalkozás esetében is elmondható, hogy ezek a vállalkozási formák tagjai lehetnek más gazdasági társaságnak, azonban nem lehetnek korlátlanul felelős tagok.

Korlátolt felelősségű társaság

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:159. §-a határozza meg e társasági forma fogalmát: „A korlátolt felelősségű társaság, olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a tag nem köteles helytállni.”

Tehát adott a kft. törzstőkéje, amely: legalább 3 millió Ft. Mi is az a törzstőke és törzsbetét? A törzstőke: a tagok által a társaság részére bocsátott törzsbetétek összessége. A törzsbetét: minden tagnak egy törzsbetétje lehet, amely értéke: minimum 100 ezer Ft. A törzsbetét lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli (vagyoni értékkel bíró dolog, szellemi alkotáshoz fűződő, vagy egyéb vagyoni értékű jog) hozzájárulás.

Előnye: Ez a vállalkozási forma már nem családi, hanem inkább üzleti jellegű. A tag felelőssége korlátozott, csak a rendelkezésre bocsátott törzsbetét erejéig felel a társaság kötelezettségeiért.

Hátránya: A magas törzstőke összege.

Egyszemélyes kft. 

„Ha egy személy alapít korlátolt felelősségű társaságot, az alapító köteles a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátani.” Eszerint egyedül is alapíthatunk kft-t. Egyszemélyes kft. esetén az alapító azonban csak akkor lehet a vállalkozással munkaviszonyban, ha ezt az alapító okirat megengedi. Egyszemélyes kft. esetében sem korlátlan a tag felelőssége a társaság tartozásaiért.

Közkereseti társaság

Közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak. A közkereseti társaság tagjai egyetemlegesen kötelesek helytállni a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért.

Előnye: Nincs alapítási minimum összeg, azonban minden tagnak hozzá kell járulnia az alaptőkéhez.

Hátránya: Az alapításhoz legalább két tag szükséges, tehát egyszemélyes kkt. nem alapítható. A tagok felelőssége itt is KORLÁTLAN, a társaság tartozásaiért tehát saját vagyonukkal felelnek, ha a cég vagyona nem elegendő. A közkereseti társaság általában családi jellegű vállalkozások kedvelt társasági formája. A betéti társaságnál, illetve egyéni vállalkozásnál már megjegyeztük, hogy ezek a vállalkozási formák más gazdasági társaság tagjai is lehetnek. Ez a közkereseti társasági formában is megengedett, azonban ez esetben sem lehet a kkt. korlátlanul felelős tag.

Plusz költségek

Az alapításhoz szükséges hozzájáruláson túl:

  • Ügyvédi munkadíj
  • Könyvelő
  • Bélyegző, céges névtábla, számlatömb
  • Illetékek (ha nem elektronikus a cégbejegyzés: még közzétételi díj)

A felmerülő költségek átlátása végett az üzleti terv készítése rendkívül hasznos.

Menetrend

Amikor az ügyvéd 30 napon belül megszerkeszti a társasági okiratot a székhely szerint illetékes cégbíróságnál be kell jelenteni.

  1. A cégbejegyző végzés rövid időn belül, elektronikus úton megérkezik a cég adataival.
  2. 8 napon belül bankszámlát kell nyitniamihez szükséges: létesítő okirat, aláírás minta, cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítvány vagy bejegyző végzés,
  3. és be kell fizetni a társasági szerződésben foglalt jegyzett tőkét.
  4. A tényleges indulást követően, 15 napon belül be kell adni az adóbejelentkező nyomtatványokat a megfelelő hatóságokhoz.

Láthatjuk, hogy a cégalapítás nem olyan nehéz. Megfelelő körültekintés mellett, nem ütközhetünk, olyan akadályba, amelyre nem számítottunk volna. Javasolt mindenekelőtt felmérnünk a piacot, hogy mekkora igény is lenne az általunk nyújtott termékre/szolgáltatásra. Ha úgy látjuk, hogy érdemes vállalkoznunk, ne féljünk belevágni.

Kocsis Bernadett
A szerző végzős joghallgató, leendő párkapcsolati coach, blogger.

Felhasznált irodalom:

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv

Lépj velünk kapcsolatba!