Az önmegvalósításnak több szintje létezik – szerkesztői bevezető

Végrehajtunk, megvalósítunk, önmegvalósítunk – végezzük a dolgunkat, műveljük a tevékenységeinket, de időnként megállunk, és ránézünk a dolgainkra.  Coachként pedig éppen erre sarkalljuk, bátorítjuk ügyfeleinket, és támogatást nyújtunk nekik abban, hogy összegezzék az eddig megtett lépéseket, nézzenek vissza a megtett úton, és tudatosítsák magunkban hol tartanak, mi vár rájuk még. És legfőképpen: lássák a különbséget a tudatosságuk különböző szintjei, vagy éppen a fent említett fogalmak között. Számomra nagyon hasonlóan érett be a coach szakma művelése is, a tanulástól, az elindulástól, szárnypróbálgatástól az egyre hatékonyabb és stabilabb működésen át addig, míg fő működési formává vált a coaching.

Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy a legtöbb coach esetében maga a tény, hogy erre a pályára lépett, már önmagában is egyfajta önmegvalósítás, hiszen sokféle tapasztalattal, tapasztalással rendelkezve, a megszerzett tudást, látásmódot egy új eszmeiségben, identitásban összegezve végzünk valami mást, mint amit a többi segítő, támogató, tanácsadó kolléga.

Véleményem szerint az önmegvalósításnak is több állomása, szintje létezik, és coachként, vagy trénerként működve fontosnak tartom azt is, hogy a szakmáért is tevékenykedjem, hozzájárulva ahhoz a közös tudáshoz, szakmaisághoz, amitől oly sok támogatást, segítséget kaptam már. Megtiszteltetés, hogy a Magyar Coachszemle szerkesztősége felkért, hogy dolgozzam velük a szakmai folyóirat színvonalának nemzetközi szinten, illetve színtéren történő népszerűsítésén, így indítva el a ’Coaching Review’ nemzetközi rovatot, ahol külföldi cikkeket, tanulmányokat, idegenhoni coachokkal készült interjúkat jelentetünk meg, illetve újabb teret kívánunk adni a hazai szakembereknek, hogy írásaikat más nyelvekre lefordítva is publikálhassák, amelyek így a külföldi szakfolyóiratokkal való együttműködéseknek köszönhetően még szélesebb olvasóközönség számára válnak elérhetővé.

Szakmai folyóiratként a Magyar Coachszemle küldetése – és ezzel önmegvalósításának része – nem csak a tudásmegosztás, illetve a szakmai publikációk, illetve publikálás promóciója, hanem egy olyan háttér biztosítása is, amely stabil tudásbázist biztosít a szakmát művelők szám. Ennek a tudásnak közösen vagyunk a hordozói. A mi saját szemléletmódunk, tapasztalataink, és ezek megosztása elengedhetetlen fontossággal bír a coaching népszerűsítésében és bejegyzett szakmává emelésében. Meggyőződésem, hogy az előbbiek nem állnak meg az ország határainál, mint ahogy ügyfeleink köre, azaz a szoros értelemben vett piac sem. Számos olyan példa, törekvés, újítás létezik már, amelynek átvétele, a nemzetközi szinten létező közösből való részesedés számtalan lehetőséget rejt magában.

Munkánk során ügyfeleink működésének tudatosításán dolgozva, a folyamatos fejlődésre, fejlesztésre indítva őket lényeges szerephez jut a megvalósítás, annak hatékonysága, illetve hosszabb távon az a fajta önmegvalósítás, ami a fenntartható működés eredményeként jön majd létre életükben, karrierjükben. Sok olyan vezetővel, magas szintre eljutott szakemberrel dolgozunk, akik már ama bizonyos piramison is annak a felső szintnek az elérésében kérik támogatásunkat, vagy akár már ott is tartanak. Legtöbbjük már eleve olyan magas tudatossági szinttel rendelkezik, ahol a kiegyensúlyozott működés, a tiszta határokkal rendelkező, jól meghatározott identitás erőforrásként értelmezhető, és ezekre támaszkodva keresik önmegvalósításuk, kiteljesedésük számukra legmegfelelőbb módját.

Ezen gondolatok tükrében állítottuk össze mostani lapszámunkat, ahol azt járjuk körbe, kinek mit is jelent az önmegvalósítás, milyen formákban találkozott e kérdéskörrel munkája során, illetve ki hol látja ennek a gondolatnak a kihívásait, hozzáadott értékeit. Jó olvasást kívánok a Magyar Coachszemle szerkesztősége nevében!

Csetneki Csaba
Nemzetközi rovat vezető 

Lépj velünk kapcsolatba!