Egyensúlyban

Képességeink fejlesztése olyan folyamat, amely egyrészt változással jár, másrészt az eltervezett irányba hat. Ezt a két összetevőt együtt figyelembe véve a coaching jól hasonlítható a mozgáshoz: hely(zet)változtatás a jelenlegi állapotból a kitűzött céljainkhoz. Ahhoz, hogy mindezt könnyedén, hatékonyan, a lehető legkisebb energiaveszteséggel érjük el, célszerű szem előtt tartanunk, hogy minden mozgás alapfeltétele az egyensúly.

Életünk egyensúlya több területen is értelmezhető: személyiségünk lelki egyensúlya, munka-magánélet egyensúly, munkahelyen belüli egyensúly a leterheltségben, a feladatok delegálásában, elosztásában. Általában akkor érezzük jól magunkat, ha mindegyikkel rendben vagyunk, ugyanakkor fenntartásuk állandó odafigyelést, igazítást kíván. Ezt a dinamikus igazodást fizikai síkon jól lehet gyakorolni a sportban, ugyanakkor az így tanultakat vissza is vetíthetjük az életvezetésünk, képességeink fejlesztésének területére. Ezt szeretném bemutatni a lovaglás, a lóval való együttműködés és a coaching párhuzamba állításával.

Ha első közelítésben magát a mozgásmódot nézzük, a lovaglás nem más, mint puszta fizika. A lovas testsúly-segítségeire a ló azért reagál, mert számára is alapvető, hogy fenntartsa a saját egyensúlyát. A lovas oldaláról pedig a feladat arról szól, hogy a saját súlypontja a lehető leginkább egy egyenesbe essen a lóéval, és mindezt persze mozgás közben is tartsa fenn. Utóbbi az, ami a folyamatos együttműködés alapfeltétele, ellenkező esetben a két test útja elválik egymástól, és a lovas gyorsan földet ér. Fizikai síkon tehát a ló megtanít az odafigyelésre, a testtudatosságra, a folyamatos kapcsolattartásra, a segítségek időzítésére, és az egyensúly ösztönös összehangolására. A mozgás örömében megtalált egyensúly pedig regenerál, kikapcsol és sikerélményt ad, ezzel is hozzájárulva lelki egyensúlyunk fenntartásához.

Ugyanakkor felülés nélkül is kaphatunk tanítást a lovaktól életünk egyensúlyának kialakításához, amit most az ICF Coach kompetenciák* példáján szeretnék bemutatni.

A lovak minden tekintetben kongruens légkört várnak el: figyelik, hogy a viselkedésünk mennyire van összhangban a számunkra olykor tudattalan, de a ló számára mindig nyitott könyvként olvasható testbeszédünkkel. Lovakkal dolgozva tehát alapvető az egyenes viselkedés, a tiszta, pozitív szándék, a felelősségvállalás. Ez párhuzamba állítható a „coaching alapok megteremtése” kompetenciával.

Életünk szervezéséhez kereteket adnak: ellátásuk során megkívánják a rendszerességet, a következetességet, vállalásaink betartását, bármilyen évszakról, vagy időjárásról legyen is szó. Mindez ügyfél oldalról is igaz, hiszen a lovas coaching miatt ki kell mozdulni a városból a természetbe. Jelenlétükben életünk témái más megvilágításba kerülnek, élesebben látszik a szükséges és a szükségtelen dolgok közti különbség, ami a coaching folyamatban segíti az ügyfél által hozott téma mélyebb beazonosítását. Ha az ügyfél nyitott a lovas coaching módszerére, az így kialakult légkörben átbeszélhetők a folyamat keretei, hangsúlyai, kialakítható a coaching szerződés.

A lovak megtanítanak kapcsolódni másokhoz, átérezni az igényeiket, elvárásaikat. Abban is gyakorlati leckét adnak, hogyan tudjuk a saját szándékainkat mások számára egyértelműen közölni. Mindez a ló testméretét és erőviszonyait figyelembe véve előhívja a coacheeból a bátorságot, a magabiztosságot és az önbizalmat is. Az ügyfél önmaga is ráérez a bizalom megelőlegezésének fontosságára és mikéntjére. Ezáltal a lovak tevékenyen segítik a coachot a közvetlen kapcsolatteremtésben és a bizalmi légkör kialakításában.

A lovak mindig az adott pillanatnak élnek, ezért csak akkor kerülhetünk harmonikus közelségbe velük, ha magunk is az „itt és most” világában vagyunk jelen. Ilyenkor gyakorolhatjuk velük a megértést, odafigyelést, azt, hogy szavak nélkül is észrevegyük, ha a másik valamit nem ért, vagy nem tart kellemesnek. Ha a coaching értelemben vett jelenlét működik, akkor a földről végzett gyakorlatok során szinte együtt „táncolhatunk” a lóval, majd később, a coaching beszélgetésben ezt az élményt alaposabban is kibonthatjuk az adott élethelyzetre.

A lovak megtanítják számunkra, hogy szavak nélkül is lehet olvasni a környezetünket, a társainkat, mások visszajelzéseit, érzéseit. Megtanulhatjuk tőlük, hogyan lehet teljes odaadással, értő módon, aktív hallgatással odafigyelni. A lónak az elmúlt hatezer évben az élete múlott azon, hogy ezt a képességét az emberrel kapcsolatban mennyire fejlesztette tökélyre.

Aki idáig követte a gondolatmenetet és maga is coach, most lehet, hogy azt mondja: „jó, de a következő kompetencia a hatásos kérdezéstechnika, beszélni pedig a ló azért mégsem tud”. Nos, éppen ezért van egy „kétlábú” coach is a folyamatban, hogy ő tegye fel azokat a leginkább oda kívánkozó kérdéseket, amelyek az ügyfél és a ló együttműködése nyomán felvetődnek benne. A ló szerepe itt az, hogy tényleges felismerésekhez vezető kérdéseket inspirál a coachnak, olyanokat, amelyek igazi AHA! élményeket váltanak ki a kliensből. A coach a lóval a földről végrehajtandó feladatok eltervezésekor célirányos odafigyeléssel is segítheti az élmények köré építhető kérdések bevillanását.

A lóval csak és kizárólag akkor tudunk együtt dolgozni, ha sikerült vele közvetlen kapcsolatot teremteni. Ebben a kapcsolatban a ló az embertől egyértelmű vezetést vár el, viszont a harmonikus együttműködéshez ösztönöznünk, motiválnunk is kell. Ha mindezt sikerül elérni egy nagyon is határozott akarattal rendelkező féltonnás élőlénnyel, akkor az emberekkel is sokkal könnyebbnek érezhetjük ugyanezt a feladatot. Arról már esett szó, hogy a ló a testbeszédre épülő kommunikáció mestere. Ugyanakkor nemcsak figyel és megért, hanem a maga őszinte módján vissza is jelzi a cselekvési mintáinkat.

Működésmódunk ismerete már átvezet a következő coach kompetenciához, a tudatosság létrehozásához. A lovas coachingban metaforákkal dolgozunk, amelyek közelebb visznek az önmagunkra való rálátáshoz. A lóval átélt szituációk segítenek tisztázni és tudatosítani az élmények és a mindennapi élet összefüggéseit, az ügyfél könnyebben levonhatja a számára legmeghatározóbb következtetéseket.

A leszűrt tapasztalatok nyomán a következő lépés pedig már a tervezés. Lóval akár több variációban is kipróbálhatunk célorientációs gyakorlatokat, melyek segítik a feladatok, célok, erőforrások és nehézségek közötti kapcsolatok feltárását. Az így megszülető akcióterv nem más, mint a gyakorlati élménytanulás eredménye.

A lóval való együttműködésben a haladás mérése mindig örvendetes feladat, hiszen ez szinte kézzel fogható: rögtön meglátszik az a sikerélmény és boldog elégedettség, ami eltölti az embert. A lovak visszajelzést adnak a vezetői képességeinkről: kifejezik a tiszteletüket és a bizalmukat az ember felé azzal, hogy csatlakozni akarnak hozzá, ha vezetésre méltónak fogadták el. Ilyenkor könnyed egyensúlyban vezethetők, akár a nyeregből, akár a földről, a dolgok egyensúlyban létének érzése pedig áttevődik az emberre is.

Ha pedig sikerült a belső egyensúlyunkat megtalálni, az jótékonyan kisugárzik életünk bármely területére.

*Az ICF Coach kompetenciák forrása: http://icfcoachklub.hu/icf/icf-kompetenciak/

Kovács Judit

Vezetőként, coachként és lovas sportoktatóként azoknak a mélyebb összefüggéseknek a feltárásához segítem hozzá Ügyfeleimet, amelyekre e területek metszéspontjából láthatunk rá. A lovas coaching résztvevői gyors és hasznos felismerésekről számolnak be vezetői „soft skill” képességeik terén. Vezetői stílusát a lovakkal élőben kipróbálva és „finomhangolva” ki-ki megtalálja azt az egyéni utat, ami a bizalom, hatékonyság és motiváció javulásával fellendíti vállalkozása eredményességét, miközben a munkahelyi légkör is mindenki számára kellemesebb lesz. Ennek megfelelően főbb coaching témáim: vezetési stílus, kommunikáció, delegálás, asszertivitás, önbizalomnövelés, valamint a munkatársak elkötelezettségének és motiváltságának javítása.

Lépj velünk kapcsolatba!