Új coaching trendek – E-coaching szoftverek és digitális egészség coaching

Napjainkban a technika elképesztő gyorsasággal fejlődik, ezzel pedig a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységek körülményei és feltételei is folyamatosan átalakulnak. A legjelentősebb változás valószínűleg az online tér megjelenése, és az online közösségek térhódítása. Az internet segítségével minden gombnyomásnyira van, minden elérhető, azonnal kielégíthető. A társas kapcsolatok is azonnaliak, az intimitást pedig felváltja a reflektorfényben megélt öröm és bánat. Az azonnali visszajelzések rabjai lettünk, elveszett a várakozás izgalma és öröme. A 21. század embere türelmetlen. Változnak az igények, az elvárások, a megoldások. Változnak a szerepek, és eltolódik a figyelem fókusza. Az idő és a tér, mint a társas érintkezés alapvető elemei háttérbe szorulnak, az internet segítségével az objektív létezés-kategóriák áthidalhatóvá válnak. Mindez új követelményeket támaszt az élet minden területén, az olyan szolgáltatásoknak, mint például a coachingnak is alkalmazkodnia kell a megváltozott tempóhoz.

Az alábbiakban a coaching szempontjából vizsgálom meg a digitális világ legújabb trendjeit. Az e-coaching már nem is annyira új fogalom, a műfaj szoftveres megoldásokkal bővült, a coaching bárhonnan, bármikor elérhető szolgáltatássá vált. Az online platformok hatalmas fejlődési lehetőséget jelenthetnek a coaching számára, ugyanakkor rengeteg csapdát is tartogat az új csatornákon zajló kommunikáció. 

E-coaching

Az elektronikus közvetítéssel megvalósuló coaching folyamatot nevezzük e-coachingnak, mely céljában, módszereiben és hátterében nem különbözik a hagyományos coachingtól. A közvetítő csatorna lehet videóbeszélgetés, de a „látvány” sem elengedhetetlen feltétele az e-coachingnak, hiszen az ülések történhetnek telefonbeszélgetés formájában, vagy e-mailek váltásán keresztül is. 

Az elektronikus úton létrejövő coach-kliens kommunikáció a hagyományos coaching folyamat részét is képezheti. Így például fenntartható a kapcsolat két ülés között: a coach összefoglalót küldhet az előző ülés menetéről, a megbeszélt feladatokról, az elért eredményekről, és elektronikus formában utánkövetés is lehetséges. Ezzel a coaching határai némileg fellazulnak, a felek közötti interakció folyamatosan zajlik. Az e-coaching sem zárja ki, hogy az elektronikus felületen való érintkezést a felek kiegészítsék face-to-face találkozásokkal. Mivel az e-coaching viszonylag új terület a coachingon belül, határai és szabályai még alakulóban vannak, és maga a műfaj is eléggé rugalmas. Az elektronikus és hagyományos módszerek és eszközök tehát tetszőlegesen variálhatók mindkét változatban – talán épp ez lehet az aranyközépút a jövőben.

Az e-coaching előnyei

A témában íródott cikkek többsége az online coaching előnyeként nevezi meg a nagyobb hatékonyságot, bár adatokkal nem támasztják alá a kijelentés valódiságát. Számomra kicsit hihetetlenül hangzik, hogy a virtuális közegben zajló folyamat eredményesebb lehet, hogy a célok gyorsabban megvalósíthatók, a változások hamarabb detektálhatók. 

Az időhatékonyság már releváns érv az e-coaching mellett, a költséghatékonyság kérdéses. Az időtakarékosságnak természetesen van pozitív oldala, azonban mégis azt gondolom, ha valaki úgy dönt, hogy – akár személyes, akár szervezeti célból – coach-hoz fordul, akkor a folyamatban való elköteleződés fontos része az, hogy a kliens szánjon rá az idejéből. 

Az előnyök számbavételénél az sem mellékes, hogy a kliens önálló individuum vagy egy egész szervezet: ez a faktor magyarázhatja például a hatékonyságbeli különbséget is. Néhányan ugyanis úgy vélik, a szervezeti szinten alkalmazott coaching hatékonyabb lehet online, mivel a használni kívánt eszközök hozzáférhetővé tehetők egy mindenki számára elérhető adatbázisban. Ugyanakkor a szervezeti tagok közötti esetleges egyet nem értés visszavetheti a folyamat eredményességét. 

Előnyt jelenthetnek továbbá az olyan online fórumok, ahol coachok osztják meg egymással tapasztalataikat, szakmai kérdéseket tehetnek fel, stb. Ugyanígy hasznos lehet olyan közösségek létrehozása is, ahol az egy csoportos coaching folyamatban résztvevők oszthatják meg gondolataikat egymással.

Kihívások az e-coachinggal szemben

Sarkalatos pont a bizalomteljes légkör kialakításnak kérdése. A személyes kapcsolat, az ebből adódó spontaneitás, az egymásra hangolódás és az egymásra adott érzelmi reakciók nagyon fontos részét képezik minden kétszemélyes helyzetnek. A találkozás helye és ideje, a két fél által megteremtett bizalommal teli légkör a közös munka sikerességének kulcseleme. Véleményem szerint a coach és kliens közötti intim viszony elveszik az elektronikus felületen folytatott kommunikáció során. Ha két ember a képernyő előtt beszélget egymással, sérülhet az a biztonságos burok, mely az őszinte megnyilvánulásokat segíti elő. A helynek szerepe van: egy olyan zárt és védett helynek, ami kizárólag saját fejlődésünknek nyújt teret, olyan helynek, ahová csak azért megyek, hogy magammal dolgozzak. Nem tartom előnyösnek, ha a coaching folyamat az otthon terébe kerül. 

Az elektronikus közvetítőkön keresztül az árnyalatnyi részletek – testbeszéd, hangszín – elvesznek. Ezek mind félreértésekhez vezethetnek coach és kliens között, ami egyértelműen negatívan befolyásolja a folyamat kimenetelét. Az írásbeli kommunikáció hiányossága lehet a kisebb rugalmasság, spontaneitás. A nem megfelelő szóhasználat ismét csak félreértéseket okozhat, ezzel szemben a szóbeli kommunikáció az azonnali korrekció lehetőségét nyújtja, így a konfliktushelyzetek nagyobb valószínűséggel küszöbölhetők ki. 

Az e-coaching előnyeit és hátrányait hosszasan lehetne mérlegelni. Mivel egy jelenleg is fejlődő műfajról van szó, bízhatunk abban, hogy a gyengeségek idővel kompenzálhatóvá válnak. Szükségesek lennének empirikus kutatások is a témában. Érdemes lenne hatékonysági vizsgálatokat végezni a különböző mechanizmusok feltérképezésére, és az eltérő kimenetek magyarázatára.  

E-coaching szoftverek

Keresed a módját, hogyan érhetnéd el céljaidat gyorsan és egyszerűen? Szükséged van útmutatásra, miként oszd be idődet, hogyan találd meg a megfelelő hangsúlyokat az életedben, és hogyan végezd hatékonyabban a munkád? Vezető vagy, és szeretnéd, hogy a munkavállalóid motiváltabbak és produktívabbak legyenek? 

Valószínűleg senki nem fogja magát különlegesnek érezni csak azért, mert igennel válaszolt ezekre a sablon-kérdésekre. Az interneten számos olyan – elsősorban nemzetközi – coaching oldal található, mely kevés befektetéssel garantálja életünk megváltozását, karrierünk kiteljesedését és személyes fejlődésünket. Ezek az interaktív életvezetési programok olyan ígéretekkel kecsegtetnek, mint a tökéletes munkahely megtalálása, a karrier építése, sikerek a kapcsolatok terén, teljes önmegtalálás- és valósítás. Vonzó lehet az azonnali elérhetőség, a helytől és időtől való függetlenség. A kliens nem szerződik coaching folyamatra, hiányzik az elköteleződési fázis: csupán néhány adat megadásával és egy fénykép feltöltésével klienssé válhat a felhasználó. Ezt követően máris kezdheti a coaching gyakorlatok elvégzését otthonról, és ráléphet a virtuális ösvényre, mely egyenesen álmai megvalósításához vezet. Maga az „online motivációs program” elnevezés is furcsán hangzik. Nehezen tudom elképzelni, hogy a személyes kontakt teljes hiánya kellő motivációt adna bárkinek. Úgy gondolom, a személyes kapcsolat húzóerejét nem pótolhatja semmi, továbbá a belső kontroll érzése is csorbát szenvedhet.

Nézzünk néhány funkciót, melyet az interaktív „álomvalóraváltó” programok kínálnak nekünk! Először is a „Virtual Big Picture Vision Boards” felületén összegyűjthetjük az elérendő célokat, és kijelölhetjük az ezek felé vezető utat. Ezen belül létrehozhatunk különböző szektorokat is – például karrier, kapcsolat, egészség, spiritualitás, stb., ahol specifikusan nevezhetjük meg az adott területhez kapcsolódó elképzeléseket, mindezt pedig képekkel is színesíthetjük. Ezután a „Mile Steps” opció segít meghatározni a legfontosabb lépéseket, melyeket a „Mini Feats” módban kisebb elemekre bonthatunk, így átgondolt lépésekkel haladhatunk a siker felé. A lépéseket átvezethetjük egy online kalendáriumba is – ezt a funkciót egyébként kifejezetten előnyösnek tartom, akár egy hagyományos coaching is kiegészíthető lenne egy ilyen naptárral. A „Sun Up Script” számon tartja gyengeségeinket és erősségeinket: megnevezhetjük például azokat a negatív gondolatokat, melyek megbénítanak minket a hétköznapokban, de olyan rejtett képességek is kerülhetnek ide, melyeket ez idáig a körülmények miatt nem volt alkalmunk kibontakoztatni. A „Life-O-Meter” egy olyan csodafunkció, ami motivációnk folyamatos ébrentartásáról gondoskodik: ha kitartásunk alábbhagy, segít abban, hogy újra elszántak és tettrekészek legyünk. A program próbaverzióját bárki ingyenesen letöltheti, aki viszont két hétnél tovább szeretni dolgozni vágyai teljesítésén, annak fizetnie kell. 

Mindez kicsit komolytalanul hangzik, mégis vannak olyan megoldási módok, melyek kifejezetten hasznosak lehetnek. Így például jó ötletnek tartom a személyes profil létrehozását, ahol a potenciális kliens önmaga számára definiálhatja céljait, az ezekkel szemben ható akadályokat, a rejtőzködő lehetőségeket, a lehetséges megoldásokat. Mindezt a rendszer tárolja, így ezek a gondolatok nem vesznek el. Megtervezhet továbbá lépéseket, és határidőket állíthat fel saját maga számára. Tehát ami elsősorban előny, az a folyamat gyakorlati oldala. 

Digitális egészség coaching

Előny lehet, hogy elektronikus formában a coaching olyan emberek számára is hozzáférhetővé válik, akik másként nem tudnak élni ezzel a szolgáltatással. Erre példa a Digital Health Coaching nevű program, amely speciális céllal bíró coaching. Nem csak a beteg populációt célozza meg, hanem az egészségeseket is: célja a prevenció és az egészségmagatartásra nevelés. Ezek a programok arra törekednek, hogy az egészségesek egészségesek maradjanak, a rizikócsoportban levők (pl. dohányosok) ismerjék fel a viselkedésükkel járó kockázatot, a betegek pedig motiváltak legyenek az orvossal való együttműködésre. A digitális platformokon megvalósuló egészség coaching elősegíti a tanulást (például online orvosi könyvtárakat hoznak létre), emellett személyre szabottan képes támogatni a klienseket. Olyan kulcs ez, mellyel támogatható a testi-lelki jólét állapotának elérése. A kliens a folyamat eredményeként olyan belső erőforrásra és szelf-menedzselési képességre tesz szert, mely később életének bármely más területén is sikerre viheti. 

Az nemzetközi fórumokon több hasonló jellegű programról olvashatunk, melyek rendszerint kombinálják a hagyományos és elektronikus coachingot, illetve a szoftveres alternatívákat is. Magukban foglalnak elméleteket, módszereket, technikákat, melyeket szelektíven vagy egyidejűleg, folyamatosan lehet alkalmazni. A digitális egészség coaching lényeges jellemzője az interaktivitás és a nagymértékű személyesség. Az alap a technológia lehetőségeinek kiaknázása, miközben nagyon integrált metódusról van szó, melynek középpontjában az egyes egyén áll. Az egészség coaching irányulhat akár egy szervezet tagjaira is, hiszen a munkavállaló fizikai és lelki jóléte egyenes arányban áll munkavégzésének minőségével, mely a szervezet eredményességének mutatója is egyben. 

Nem véletlen a coaching és a prevenció összekapcsolása. Az egészség nagy üzlet, elég csak reklámokban gondolkodnunk. A coaching talán épp a hiányzó pluszt adhatja hozzá ehhez: mégpedig a céltudatosságot és gyakorlatiasságot, konkrét eszközöket. Az egészségügyi oktató programok nem elengedőek, mert egy lényeges komponens általában hiányzik belőlük, ez pedig a motiváció az életmód változtatására.  

Hogyan épül fel egy digitális egészség coaching? A program első lépéseként a résztvevő aktuális állapotát mérik fel, melynek ismeretében a következő lépések meghatározhatók. Ezután az elköteleződés szakasza következik: megtalálni a megfelelő motivációt, elérni a résztvevő együttműködését. A megfelelő attitűd kialakítását követően a viselkedés szisztematikus változtatása történik: a maladaptív viselkedési sémák felismerése, majd átalakítása. Végül a teljesítmény értékelése, és a transzformált viselkedés fenntartása. Az utánkövetés sem elhanyagolható része az online coachingoknak, ahogy azt már a korábbiakban is kiemeltem. 

Kitekintés

A jövőbeli e-coach teljesen más kihívásokkal fog szembesülni. Az internet egyre nagyobb térhódítása és az információk egyre könnyebb hozzáférhetősége miatt a kliensek lassan maguk szerzik meg a tudást, a coach feladata pedig az lehet, hogy ennek feldolgozását, értékelését, szelektálását segítse. Az elektronikus felületek segítségével a coaching szélesebb közönségre tesz szert, a világon bárhol és bármikor elérhető lesz a szolgáltatás. Az internetes túlkínálat veszélyeket is rejt magában, hiszen a komoly szakmai háttérrel bíró oldalak mellett a kevésbé megalapozott, félrevezető e-coaching szolgáltatások és programok is megjelennek. A műfaj még fiatal, alakítható, fejleszthető. A mi feladatunk is, hogy a megfelelő módon használjuk fel a kézhez kapott szabadságot.

Jegyzetek

  • http://edweb.sdsu.edu/people/arossett/pie/Interventions/ecoaching_1.htm
  • http://www.wellnessandpreventioninc.com/solutions/healthplans/health-risk-assessment
  • http://www.mediresource.com/Products.aspx?c=a&p=3
  • http://www.theihcc.com/en/communities/population_health_and_wellness/digital-health-coaching-for-population-health-mana_h0floct9.html
  • http://managedhealthcareexecutive.modernmedicine.com/managed-healthcare-executive/news/digital-health-coaching-brings-care-management-everyday-life
  • http://www.interactivelifecoach.com/
  • http://www.coachaccountable.com/

Kovács Petra

Kovács Petra vagyok, pszichológus. 2011-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, felnőtt klinikai és egészségpszichológia szakirányon. Angliában a mindfulness meditáció elméletét és gyakorlatát tanultam. Jelenleg kutatóként és oktatóként dolgozom a Pszichológia Doktori Iskola Elméleti Pszichoanalízis programján belül. A pszichológia számomra egy hatalmas, korlátok nélküli tér. Legkedvesebb területeim az álmok, az emlékezet és az önismeret. Utóbbit nem csak szakmai szempontból tartom izgalmasnak, hanem a személyes élmények lehetősége miatt is. Az elmúlt években önmagam megismerésének lépcsőit jártam, saját határaimat feszegettem, kipróbáltam egyéni és csoportos módszereket is. Célom megosztani az olvasókkal az önismeret mindenki számára járható útjait szakmai ismereteim és saját tapasztalataim segítségével. 

Lépj velünk kapcsolatba!