Személyiség- és krízis coaching

Dr. Bodó logóA képzés az Európai Coaching Szövetség képző intézeteként indított nemzetközi szintű mester coach képzésünk része, de attól függetlenül is elvégezhető.A modulon a résztvevő, gyakorló coachok egy olyan integratív cselekvési modellt ismerhetnek meg, amely lehetővé teszi számukra a komplex coaching helyzetekben való biztos eligazodást, és a meglévő metodikai eszköztáruk leghatékonyabb használatát.

A modul továbbá felkészít a krízishelyzetek felismerésére és az azokkal való megfelelő bánásmódra is.

A képzés célja:

Még gyakorlott coachoknál is gyakran előfordul, hogy nem kis fejtörést okoz a megfelelő intervenciós eszközök kiválasztása a coaching folyamat optimális alakítására.

Amikor például

 • az ügyfél témája komplex, többrétegű,
 • a helyzetelemzés bonyolult összefüggéseket mutat,
 • a célokat nehéz megfogalmazni, az elsőként megjelölt célok mögött további célok lehetségesek,
 • az ügyfél coaching iránti elkötelezettsége alacsony vagy hullámzó,
 • a változások nem hozzák meg a kívánt eredményt, vagy nem bizonyulnak tartósnak,
 • és különösen akkor, amikor a problémahelyzet az ügyfél személyiségének egyes oldalaival és személyes reakcióival is nagymértékben összefügg

Annak ellenére, hogy a jól képzett és kvalifikált coach metodikai megalapozottsággal és gazdag eszköztárral rendelkezik, ezekben a helyzetekben nem könnyű eligazodni, és a megfelelő utakat megtalálni.  A mester-kvalifikációs modulon megosztjuk a résztvevőkkel a személyiség coaching koncepciónkat, amely eligazodást nyújt a módszerek és tool-ok gyakran zavarba ejtő sokfélesége között. A koncepció egy integratív, gyakorlati cselekvési modell, amely konkrét vezérfonalat ad a coaching folyamatához a vezetői- és az egészség- és életvezetési (life) coachingban egyaránt.

Személyiség coaching azért, mert a kliens konkrét problémájára, illetve a hivatásra vonatkoztatott identitását állítja középpontba, integratív pedig azért, mert a gyakorló coach számára lehetőséget ad beépíteni a már meglévő módszereit és gyakorlatát, és ezzel hivatásának valódi mesterévé válni.
 A személyiség coaching rész tartalma:

 • eligazodás a módszer – eszköz – koncepció hármasban
 • rálátás a személyiség coaching koncepcióra
 • identitás fogalma a problémahelyzet vagy hivatás vonatkozásában
 • a személyiség coaching konkrét lépései
 • szenzibilizálás, a belső képek aktivizálása – érzelmi-, értelmi- és testi szint – kiválasztott coaching eszközök
 • a külső képek tudatosítása – kiválasztott coaching eszközök
 • cselekvési minták és tudattalan belső ellenállások – kiválasztott coaching eszközök
 • a cselekvési tér és a lehetőségek tisztázása
 • erőforrás tágítás
 • identitás a problémamegoldásban és a személyes fejlődésben

Támogatás krízis helyzetekben:

Előfordulhat, hogy a gyakorló coach munkája során krízishelyzettel találkozik, vagy úgy, hogy ez már a coaching elején egyértelmű, vagy úgy, hogy a coaching során derül ki.

A coach számára ezért alapvetően fontos, hogy kiismerje magát krízishelyzetekben, abban a vonat-kozásban, hogy

 • Melyek a krízisek fő fajtái?
 • Hogyan keletkeznek a krízisek?
 • Hogyan zajlanak le? és
 • Hogyan lehet krízisben lévő embereket coachként támogatni?

A modulnak ebben a második részében ezt a témát dolgozzuk fel természetesen úgy, hogy továbbra is minden coach saját felelőssége meghatározni azt a határvonalat, ameddig kompetenciája és jogosultságai terjednek. Erre a modulban külön és részletesen is kitérünk. A modult gyakorlati feladat követi, amelyről  bővebben a modulon tájékoztatunk.

A képzés időpontja:       2 nap Master kvalifikáció: 2014. március 18-19. (már csak 2 szabad hely van, további jelentkezőket tartaléklistába vesszük, illetve a következő időpontra előjegyezzük.)

A képzés helyszíne: Dr. Bodó Training szemináriumi terme – Budapest

A képzés díja: 56.000 Ft + Áfa

Pontszám: 30 pont kvalifikációs pontszám a Mester Currikulum résztvevőinek

Jelentkezés

További információ a Dr. Bodó coach és mester coach képzésekről:
http://www.bodo-coaching.eu/kepzesek.4.0.html
http://www.bodo-training.com/hu/coaching/coach-kepzesek/

Lépj velünk kapcsolatba!