Sämling Solution Consulting: Trénerképzés

TRÉNER KÉPZÉS (PL-4240) – Készüljön együtt trénereinkkel!
FAT által hitelesített, minősített és államilag akkreditált képzés.

A 2004-ben indult képzéssorozat hamar nagy népszerűségre tett szert, a résztvevők köre jórészt a már végzettek személyes invitálása alapján bővült. Az elmúlt 9 év alatt 97 szervezettől közel kétszázan végezték el képzésünket, mely mostanra a legelismertebb trénerképzők közé tartozik. Megújult képzésünkön a résztvevőket a tréning tartás legmagasabb minőségi követelményeire készítjük fel. Ez különösen fontos számunkra, hiszen a képzés egyben saját junior tréner – tanácsadóink felkészítő programja is!
A program gyakorlati szempontból fókuszál a tréneri módszertanra, eszköztárra, készségfejlesztésre azzal a céllal, hogy a résztvevők minél hamarabb „bevethetők” legyenek éles helyzetekben.

Képzésünk formája olyan gyakorlatorientált tréning program, mely során a résztvevők csoportban tanulják meg és gyakorolják a tréning tartás alapjait, majd valós tréning csoportokban, mentorálás segítségével fejleszthetik tovább magukat.

Akiknek ajánljuk:

Külső vagy belső trénereknek,  tréner asszisztenseknek, akik maguk tartják és dolgozzák ki a tréningeket saját vállalatuk vagy üzleti partnereik számára, humán erőforrás és/vagy oktatási vezetőknek, munkatársaknak, coachoknak eszköztáruk bővítésére.

Az eredmény – a képzés képessé teszi a résztvevőket:

 • a tréneri szerephez kapcsolódó módszertár alkalmazására;
 • a csoportvezetés formai típusainak megfelelő eszközrendszer kongruens alkalmazására;
 • a csoportvezetés formai típusainak megfelelő készségek helyzetfüggő alkalmazására;
 • a csoportdinamika kezelésére és használatára
 • az egyéni hatékonyságnövelés módszertanának segítségével kommunikáció alapú tréningek megtartására
 • a legfontosabb alapterületeken; vezetés, ügyfélkezelés, értékesítés, csapatépítés – tréning programok kialakítására

Tematika:

 1. Interperszonális készségek, önismeret, tréneri készségek, tréneri identitás
 2. Csoportfolyamatok vizsgálata, csoport életciklusok, csoportszerepek, csoportdinamika, a csoporthatás és csoport-többlet szerepe a képzésben
 3. Prezentációs készségfejlesztés a tréneri szakirodalom anyagát felhasználva sok videó visszajelzéssel
 4. Tréneri módszertan és eszköztár 1-2. – Tanulási elméletek: A csoportvezetés formai típusai, A tréningek felépítése (tematika, forgatókönyv), előkészítése, lebonyolítása, Tréneri eszköztár
 5. Gyakorlat: Tréner asszisztensi részvétel tréningeken (a program felétől folyamatosan)
 6. Vizsga: vizsgadolgozat bemutatása egy komplett tréning ill. fejlesztési folyamatról, valamint valós tréning csoportban tréning blokk megtartása.

Trénereink

Budainé Kiss Mária:  19 éve tréner. Oktatási vezetőként tapasztalatokat szerzett a szakmai oktatás vállalati szintű rendszerének kialakításában, szakmai oktatók kiválasztásában és irányításában.
Fő területei: pénzintézeti szakmai, eladás-technikai, ügyfélszolgálati, kommunikációs és tárgyalás-technikai tréningek. Kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik a kiválasztás, toborzás és Assessment Centre területeken. Magyar Közigazgatási Intézet Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumának akkreditált oktatója.
Münnich Iván:  Pszichológus, senior tréner, tanácsadó, a Sämling Solution Consulting Kft. ügyvezető igazgatója. Főbb területei a szervezetfejlesztés, vezetőképzés, kommunikációs készség fejlesztés. 13 éve foglalkozik készségfejlesztő tréningekkel, kereskedelmi és termelő vállalatoknál, illetve a közigazgatásban. Nagy gyakorlattal rendelkezik középvezetői és művezetői karrierprogramok kidolgozásában és oktatásában. Az angol Smallpeice Trust LEAN menedzser oklevelével és a japán AOTS – japán termelési szemlélet ismeretei – oklevelével rendelkezik.

Technikai keretek

A képzés időtartama: 6 hónap, 96 tanóra, valamint a program felétől folyamatosan hospitálás (16 óra)
A képzés időbeosztása: a tréningek hétvégenként, péntek – szombati napokon 09.00 – 17.00    időtartamban zajlanak, 1 alkalommal bentlakásos formában.
A két képzési időpont között a résztvevők a kiadott és ajánlott szakirodalmak feldolgozását, egyéni feladataikat végzik, felkészülésüket tanácsadói konzultációs lehetőséggel támogatjuk.
Időpont: 2013. november 29. – 2014. május 17.
Helyszín: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.
Létszám: csoportonként 8 – 15 fő
Részvételi díj:790.000 Ft+ 0% Áfa/fő, amely tartalmaz:

 • 12 tréningnapot, a vizsgát, a hospitálást, éjszakai szállás költségét a bentlakásos tréningnapokon, a tananyagot, feladatlapokat, oktatási segédleteket, tanúsítványt.
 • Kedvezmények: 1 cégtől 2 fő részvétele esetén 690.000 Ft+ 0% Áfa/fő, több résztvevő esetén egyedi megállapodás szerint

Értékelés módja: a képzési modulok folyamatos látogatásával a hallgatók jogot szereznek a vizsgadolgozatuk értékeltetésére. A vizsgadolgozat egy komplett tréning, fejlesztési folyamat bemutatásából, és egy gyakorlati részből áll, melyben a szerzett tudást csoportvezetési készségek felmérésével és csoporthelyzetek elemzésével mérjük.

Megszerezhető bizonyítvány: a tanfolyam végén a Sämling Solution Consulting Kft. a résztvevők számára tanúsítványt nyújt át az ismeretanyag elsajátításának igazolására.

Részletes tematika

I. Interperszonális készségek, önismeret, tréneri készségek

 • A tréneri identitás
 • A személyiség jelen állapota és integritása
 • Az „ahogyan én látom magam” és „ahogyan mások látnak engem” ütköztetése
 • Az én-erők fejlettsége
 • Érzelmek és indulatok kezelése
 • Probléma és konfliktus kezelése
 • Aktív hallgatás, kérdés parafreazálás, pozitív reformuláció
 • A tréneri szerep
 • A tréner személyisége
 • Célok, életvitel és a tréneri munka összeegyeztetése
 • Tapasztalt, régóta a szakmában bizonyító trénerek hitvallásának megismerése

II. Csoportfoly​amatok vizsgálata

 • Csoportok életciklusainak megértése (Tuckman)
 • Csoportszerepek (Belbin)
 • Saját szerepem megvizsgálása
 • Csoportok összeállítása és építése
 • Mobius modell használata
 • ndulatátvitelek kezelése
 •  Ellenállások kezelése
 • Érdeklődés és figyelem fenntartása

A csoportdinamikáról

 • a csoporthatás és csoport-többlet szerepe a képzésben
 • tréningcsoportok működési sajátosságai: célok, elvárások, félelmek és fenntartások
 • a körbe ülés szerepe, a „beszélő székek”
 • szerepek a tréning csoportban (feladatszerepek)
 • főnök a csoportban, megfigyelő a csoportban
 • csoportnormák és keretek kezelése
 • a „fecseg a felszín, hallgat a mély” gyakorlati kezelése: értelmezések, tudatosítások

III. Prezentációs készségfejlesztés

 • A tréneri prezentáció szerepe a tréningeken
 • A prezentáció felépítése
 • Vizualizálás, moderációs eszközök használata
 • Készségfejlesztés a tréneri szakirodalom egy –egy lényeges kérdésének prezentálásán keresztül
 • Videó feed-back
 • A tréneri visszajelzés, szerepe, módszere

IV.  Tréning tanácsadói módszertan és eszköztár 1-2.

 • A kreativitás technikák alkalmazása
 • A tréningek előkészítése, megtervezése
 • Forgatókönyvek készítése
 • A tréning szerkezete, íve
 • Osborn check-lista
 • Szabad interakciós technika
 • Tükörtartás, az interakciós helyzetek kihasználása, a visszajelzések szabályai
 • Video feed-back használata
 • Szerepjátékok felhasználása
 • Strukturált gyakorlatok vezetése
 • Helyzetgyakorlatok szerepe
 • Esetelemzések sajátosságai
 • Energizálók és jégtörők használata
 • Tesztek használata a tréningen
 • Nehéz helyzetek a tréningen, azok kezelése

Tanulási elmél​etek

 • A felnőttoktatás sajátosságai
 • A tanulás öröme felnőttkorban
 • Egyéni tanulási stílusok
 • A tapasztalati tanulás
 • A motiváció fenntartása, megteremtése a tanulási folyamatban

A csoportvezetés formai típusai

 • Moderáció
 • Facilitálás
 • Workshop vezetés
 • Szeminarizálás
 • Konzultálás

V.Tréner asszisztensi részvétel Sämling tréningeken

VI. Tréner vizsga – tréning blokk levezetése valós tréning csoportban

Módszerek:

A program első blokkja a résztvevők tapasztalatainak elemzésével, és az adott területre vonatkozó információk felmérésével indul. Alkalmazott eszközök:

 • egyéni kérdőív
 • csoportmunka

A felmérést követően a résztvevők megismerkednek a témához kapcsolódó elméleti modellel. Ennek keretében egyéni és kiscsoportos munkában, speciális esetek feldolgozásán keresztül vizsgálhatják meg egyéni megoldási módjaikat. Alkalmazott eszközök:

 • rövid előadások
 • témafüzet
 • egyéni munka
 • kiscsoportos munka

A személyes készségek fejlesztésével, új megoldási módok és technikák elsajátításával és gyakorlásával folytatódik a program. Szimulációs és szerepjátékokban nyílik lehetőség a kísérletezésre és az új készségek megerősítésére. Videók vetítésével, valamint a csoportos videofelvételek elemzésével fejlesztjük a résztvevők ismereteit és képességeit, mélyítjük tudásukat.

Alkalmazott eszközök:

 • szimulációs játékok
 • oktató filmek
 • egyéni munka
 • kiscsoport munka
 • szerepjátékok videofelvétellel
 • videofelvételek elemzése

Jelentkezni elektronikus úton lehet a képzésszervezőnél, illetve honlapunkon keresztül.

Manisz Zaharula
képzés szervezője
+36-30-476-3748
Email: zaharula.manisz@samlingsolution.hu

Sämling Solution Consulting Kft.

1124. Budapest, Németvölgyi út 64.
Tel.: 438-0594, Fax: 212-5071
Honlap: www.samlingsolution.hu
Intézmény akkreditációs száma: AL-2067
Felnőttképzési nyilvántartási száma: 00108-2009
Adószám: 14524134-2-43

Lépj velünk kapcsolatba!