Márton Mónika - csoportdinamika

Beszámoló a Magyar Coach Egyesület szakmai estjéről – Márton Mónika előadása

„Az emberek egyik leghatalmasabb szükséglete az, hogy tartozzanak valahová.” (1)

Október 31-én a Magyar Coach Egyesület előadásán Márton Mónika osztotta meg tudását. Sokakat vonzott a választott téma, mert mindannyian csoportok, csapatok tagjai vagyunk, s trénerként, team-coachként vagy vezetőként is találkozunk a csoportdinamika kérdéseivel. Az interaktív esten bőségesen akadt lehetőség a saját élmények, tapasztalatok megosztására.

„Az emberek egyik leghatalmasabb szükséglete az, hogy tartozzanak valahová.” (1)

Október 31-én a Magyar Coach Egyesület előadásán Márton Mónika osztotta meg tudását. Sokakat vonzott a választott téma, mert mindannyian csoportok, csapatok tagjai vagyunk, s trénerként, team-coachként vagy vezetőként is találkozunk a csoportdinamika kérdéseivel. Az interaktív esten bőségesen akadt lehetőség a saját élmények, tapasztalatok megosztására.

Márton Mónika - csoportdinamikaMónika megközelítésében a legfontosabb dolog a csoportdinamika kérdéskörében, hogy a csoportokkal való munka során észrevesszük-e a történéseket, s ha igen, mit kezdünk vele: továbblépünk-e, kihangosítjuk-e, vagy inkább szándékosan felerősítjük? A reakciók és azok kezelése közben, éppúgy, mint az egyéni coachingban, nagyon sok tanulási pont van.

Eric Berne meghatározása szerint a csoport akkor nevezhető csoportnak, ha van vezetője, egymással interakcióban állnak a tagjai, és valamiféle szabály, határ alapján elkülönülnek a világtól. Amikor egy csoport alakul, működni kezd, többlet feszültség keletkezik a csoport tagjaiban, s a dinamika abból adódik, ahogyan a tagok ezt a feszültséget kezelik. A team abban tér el a csoporttól, hogy a tagok egymástól kölcsönös függésben vannak. Az ellenállás nem a trénernek vagy a coachnak szól, hanem a feszültség levezetéséből adódik. A tréner és a coach belső erejének köszönhető, ha ebbe a helyzetbe nem engedi „belerántani” magát. Ahogy az egyik résztvevő fogalmazott saját élményét felelevenítve: „Csak katalizátor vagyok!”

Az előadáson – sok saját esetet, példát és tapasztalatot felvonultatva – végigtekintettük a tipikus csoportdinamikai jelenségeket is: ezek a hallgatás, az intellektualizálás, az általánosító távolítás, az áttolás, a verbális agresszió, a csoportvezetőtől való függőség, a megmentősdi, a bűnbakképzés, a klikkesedés, a humorizálás és a technikai ellenállás. A csoportdinamikai problémák kezelésekor is érvényes az előadás egyik kulcskérdése: „Mi a legkisebb beavatkozás, amellyel a legnagyobb eredményt érhető el?”

Csoportdinamika - az MCE előadásánSzó esett arról is, hogy a természetes folyamatként értékelhető feszültséget miként használjuk. A csoporttal való munka során a program, a közös szabályok, a napirend ismertetése egyaránt csökkenti a félelmeket, s ezzel a keletkező feszültséget is. Fontos az is, hogy a csoport, csapat munkáját milyen ritmusban tervezzük: mikor kerül sor a feszültséget keltő, s mikor a bizalmat építő gyakorlatokra.

Az interaktív előadás az Eric Berne-féle csoportdinamikai ábra elemzésével és megbeszélésével ért véget, melyet szokás szerint élénk szakmai beszélgetés, véleménycsere követett.

1. Aronson, Elliot: A társas lény. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. 47.

 

Lépj velünk kapcsolatba!