Interjú Demendiné Cserna Tímeával, a Magyar Coach Egyesület szakmai továbbképzésekért felelős alelnökével

MC: Nagyon röviden és szubjektíven bemutatnád az olvasóknak a Magyar Coach Egyesületet?

CST: Egyesületünk 2010 Novemberében jött létre azzal az elsődleges céllal, hogy egy olyan szakmai műhelyt teremtsünk, mely minden végzett coach számára lehetővé teszi a szakmai továbbképzést, információ- és tapasztalatcserét. Ez a célkitűzés azért is fogalmazódott meg bennünk, mert néhány éve, mi magunk is átéltük azt a büszkeséget, amikor megkaptuk a business coach diplománkat, meg azt az érzést sem felejtettük el, hogy utána milyen űr keletkezett bennünk. Tele voltunk kétségekkel a saját szakmai boldogulásunkat illetően, és nagyon hiányzott az a biztonságos légkör, amit a képzés közben saját csoporttársainkkal közösen éltünk át. „Öreg diákként” szerettünk volna, hogy legyen egy fórum, egy közösség, ahol saját magunk számára szervezünk szakmai fejlődésünket biztosító előadásokat, melyek alkalmával lehetőségünk van kötetlenül megbeszélni a problémáinkat, tanácsot kérni egymástól.

MC: Nagyon röviden és szubjektíven bemutatnád az olvasóknak a Magyar Coach Egyesületet?

CST: Egyesületünk 2010 Novemberében jött létre azzal az elsődleges céllal, hogy egy olyan szakmai műhelyt teremtsünk, mely minden végzett coach számára lehetővé teszi a szakmai továbbképzést, információ- és tapasztalatcserét. Ez a célkitűzés azért is fogalmazódott meg bennünk, mert néhány éve, mi magunk is átéltük azt a büszkeséget, amikor megkaptuk a business coach diplománkat, meg azt az érzést sem felejtettük el, hogy utána milyen űr keletkezett bennünk. Tele voltunk kétségekkel a saját szakmai boldogulásunkat illetően, és nagyon hiányzott az a biztonságos légkör, amit a képzés közben saját csoporttársainkkal közösen éltünk át. „Öreg diákként” szerettünk volna, hogy legyen egy fórum, egy közösség, ahol saját magunk számára szervezünk szakmai fejlődésünket biztosító előadásokat, melyek alkalmával lehetőségünk van kötetlenül megbeszélni a problémáinkat, tanácsot kérni egymástól.

Tagtársaink az éves tagdíj fejében illetve a szakmai programjaink iránt érdeklődök, nálunk jelképes összegért bővíthetik szakmai ismereteiket, szakmai fejlődésükhöz szükséges motiváló környezetet találnak, megoszthatják dilemmáikat, megerősítést és bátorítást kapnak saját szakmai útjukat illetően, saját coaching tevékenységgel kapcsolatos további ötleteket szerezhetnek. Tagjaink már végzett coachok lehetnek, de szakmai programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Épp a tudás átadásának öröme, egyfajta belső erő motivál a nonprofit egyesületi munkámban. Magam nem tanítok, de munkámmal mégis tudást közvetíthetek másoknak és hozzájárulhatok fejlődésükhöz, adhatok.

Hosszútávú céljaink között szerepel, hogy a coachok számára egyfajta érdekvédelmi szervezetté váljunk, mely garanciát jelent a minőségi szolgáltatás nyújtására. A coaching szakma hivatalos elfogadtatása küldetésünk szerves része.

MC: A 2012/13 évad előadásait meghirdettétek. Milyen újdonságok szerepelnek köztük?

CST: Úgy gondolom, hogy előadásaink azon érdeklődők számára is sok hasznos információval szolgálnak, akik jelenleg nem coachként dolgoznak csak érdeklődnek a coachingban használatos eszközök iránt, mivel egyes programok része a sajátélményű coaching, belekóstolhatnak a szakma rejtelmeibe. Az őszi programok újdonsága, többek között, hogy az előadások után a résztvevőknek lehetőségük lesz a témában kérdéseket feltenni és azokat az előadóval és a többi résztvevővel megvitatni, így egyfajta tapasztalatcserére és tudásmegosztásra nyílik lehetőség.

MC: Mi az, amiben az MCE pluszt tud nyújtani tagjainak?

CST: Tagjaink, az éves tagdíj ellenében, évi minimum 8 alkalommal vehetnek részt szakmai előadásokon. Honlapunkon lehetőségük van szakmailag bemutatkozniuk. Mindemellett egy szakmai közösséget képviselünk, ahol megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat. Az elmúlt években és a jövőben is tagjainknak is lehetőségük lesz előadásokat tartaniuk és szakmaiságukat bemutatniuk.

MC: Terveztek-e új szolgáltatásokat az MCE tagsága számára?

CST: Már az őszi programok alkalmával tervezzük, hogy az előadásokat követően egy a témát érintő szakmai beszélgetésre invitáljuk a résztvevőket. Valamint tagjaink között már elég szép számmal vannak ICF ACC nemzetközi akkreditációval rendelkező coachok. A jövő évtől számukra, kedvezményes áron szeretnénk bevezetni egy mesterképzést, ahol ICF akkreditált (CCEU kreditpontok gyűjthetők). Ezen képzésekkel segítve őket akkreditációjuk későbbi meghosszabbításához. Természetesen ezekre a programokra várjuk azokat is, akik egyelőre nem tagjai egyesületünknek.

MC: Milyen eszközöket vettek be, hogy a tagság tovább bővüljön?

CST: Felvesszük a kapcsolatot coach képző intézményekkel és az ott végzett hallgatóknak igyekszünk bemutatni az MCE-tagság előnyeit. Valamint a programjainkon résztvevők közül eddig is többen csatlakoztak hozzánk, látva az előadások színvonalát.

MC: Vannak-e lépések, nyitás más coach-szervezetek felé? Ha igen, mik ezek a lépések?

CST: Egyesületünk elhivatott a coaching szakma elfogadtatása iránt, ezért élére állunk, valamint aktívan részt veszünk minden szakmai szervezettel való együttműködésnek. 2011 végén a hat legnagyobb szervezet aláírta a Coaching Szakmai Kódexet, melyben rögzítettük azokat az etikai és szakmai irányelveket, melyek mentén dolgozunk és dolgozni szeretnénk. Ugyanezen hat szervezet közreműködésével előkészületben van egy országos szakmai szövetség létrehozása is. Erről a későbbiekben tudunk majd bővebben beszámolni.

MC: Mennyire szeretné kivenni a részét az MCE a nagyon telített coach-képzési piacból?

CST: Mivel mi nem képzünk coachokat a tekintetben, hogy nem adunk bizonyítványt a szakmai programjainkon résztvevőknek, ezért nem nevezném magunkat képző intézménynek. Azért sem, mert a képzőintézmények természetesen profit termelésére törekednek, a képzések bevételeiből élnek. Az MCE nonprofit egyesület. Minimális bevételeinket a szakmai programokra és a működési feltételekre fordítjuk. Előadóink szintén nonprofit jönnek hozzánk előadásokat tartani, szakmaiságukkal járulnak hozzá az egyesület működéséhez. Az egyesületért dolgozó szakemberek mind átérzik, hogy szükség van a tudásmegosztásra, tapasztalatcserére. Ezzel támogatják azokat a coach-kollégákat, akik még csak most próbálgatják szárnyaikat a piacon és nem rendelkeznek akkora bevétellel, hogy egy nagy összegű képzést megengedhessenek maguknak, viszont a szakmai érdeklődés él bennük. Sokan jönnek hozzánk olyanok is, akik cégeknél dolgoznak és közben elvégeztek coach képzést is, tehát a mindennapi munkájuk során nem kifejezetten coachként tevékenykednek. Ők is fontosnak tartják részvételüket az általunk kínált szakmai programokon, mivel elérhető áron tudnak érdekes témákban plusz információhoz jutni, mely segítséget nyújthat munkájukhoz.
Nem tartjuk, és bízunk benne, hogy a kifejezetten coach-képző intézmények sem tartanak bennünket konkurenciának. Az MCE szakmai programjával inkább megpróbálja kiegészíteni a képző intézményeket. A mi programjainkra azok is eljöhetnek egy 2,5 órás előadásra, akik nem coachok, csak érdeklődnek az adott téma iránt. Elképzelhető, hogy éppen az MCE előadását követően fognak beiratkozni egy coach-képzőbe. És fordítva: aki már végzett egy képzőben, szakmailag fontosnak tartja a fejlődést, szívesen eljön hozzánk egy érdekes előadásra vagy belép az egyesületbe és minimális anyagi ráfordítással képezheti magát.

MC: Egyensúlyban van-e a coachok által önmagukra fordított önképzési összeg a coachingból származó bevételekkel?

CST: Meglátásom szerint minden coach bevételeiből annyit fordít önképzésre, amennyit anyagilag megengedhet magának. E tekintetben elég széles a repertoár, amit a cégek kínálnak. Nem az a kérdés, hogy mennyit költ továbbképzésre, hanem az, hogy coachként igénye legyen a továbbfejlődésre és a tapasztalatcserére. Ezzel egyidejűleg pedig olyan képzést találjon önmaga számára, ami az érdeklődésének megfelel és anyagilag nem megterhelő számára.

MC: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál és megosztottad az olvasókkal gondolataidat

Az egyesületről további információ itt olvasható.

Demendiné Cserna Tímea

2010-ben végeztem a Business Coach Akadémián, mint kvalifikált business coach. E mellett pedagógus és nemzetközi marketing szakközgazdász végzettséggel rendelkezem. Az elmúlt csaknem 20 évben régióvezetőként és key account managerként dolgoztam az üzleti szférában. A hagyományos coaching témájú fejlesztések mellett speciális szakterületeim a coaching szemléletű vezetésben és a karriertervezésben nyújtott támogatás. A magánéletben három gyönyörű gyermekkel büszkélkedhetem. A Magyar Coach Egyesületnek alapítója és a szakmai továbbképzésekért felelős alelnöke vagyok. Az itt végzett munkám során szívügyemnek tekintem a színvonalas programok szervezését  coach kollégáim és a coaching  iránt érdeklődők számára. Bízom benne, hogy ezek az előadások hosszútávon hozzájárulnak a hozzánk ellátogatók szakmai és személyes fejlődéséhez. Előadóinknak köszönöm, hogy önzetlen munkájukkal, szakmaiságukkal emelik egyesületünk színvonalát.

Lépj velünk kapcsolatba!