A nyelvi coaching, mint a nyelvi fejlesztés új módja

Mi a nyelvi coaching?

Olyan idegennyelvi fejlesztési módszer, amely ötvözi a nyelvi tréninget és a coachingot, az üzleti életben közismert teljesítménynövelő módszert.

Kinek hasznos a nyelvi coaching?

Minden nyelvtanulónak, aki egy idegen nyelvet új, átütő módszerrel kíván elsajátítani. Különösen hasznos az üzleti és diplomáciai élet felső- és középvezetőinek, akik már rendelkeznek középfokú nyelvtudással, és egy konkrét idegen nyelvi feladat előtt állnak, pl. prezentáció, üzleti találkozó, tárgyalás, szakmai előadás, konferenciabeszélgetés, interjú, protokollrendezvény, stb. A nyelvi coaching arra ad megoldást, hogy ezekben a helyzetekben a vezetők hogyan érjék el az egyéni és szervezeti eredményességük szempontjából kiemelten fontos magas szintű teljesítményt.

Mivel magyarázható a nyelvi coaching térhódítása?

A nyelviskolák vállalati nyelvoktatási kínálatukkal szeretnének felzárkózni a tréningcégek és a szervezetfejlesztési szolgáltatók termékeihez, ahol már elterjedtek az új, innovatív módszerek, többek között a coaching. A legtöbb vállalati megrendelő keresi az új megközelítéseket a nyelvi képzésben is. Mivel a felsővezetők számos tréning tapasztalatával rendelkeznek, és a coaching szemléletet gyakran maguk is használják, jogos igény részükről, hogy ez nyelvi fejlesztésükben is megjelenjen. A középvezetőkből sokan az Y generáció tagjai, akik biztos idegen nyelvi ismeretekkel bírnak és elvárják a partneri, egyenrangú kommunikációt.

Miben jelent újat a nyelvi coaching a klasszikus nyelvtanításhoz képest?

Legfőképpen abban, hogy új alapokra helyezi a nyelvi coach és coachee viszonyát a klasszikus nyelvtanár – diák kapcsolathoz képest. A coaching keretei miatt a nyelvtanuló nyelvtanulása eredményességéért teljes felelősséget vállal. A nyelvi coach támogatja őt céljai elérésében, kapcsolatuk éppen ezért egyenrangú, nem hierarchikus. A nyelvi coach bízik abban, hogy a coachee tudja legjobban, hogy mit és hogyan szeretne megtanulni. Ez az egyenrangú viszony megelőzi a klasszikus nyelvtanulás tipikus frusztrációit. Például, ha a coachee egyik alkalomról a másikra nem tud készülni, vagy nem éri el az általa kitűzött célt, a nyelvi coach megkeresteti vele azt az utat, amivel ez legközelebb sikerül. Előfordulhat az is, hogy egy-egy előadás, vagy tárgyalás előtt a coachee nem érez magában kellő önbizalmat a feladat teljesítéséhez. Ekkor a coach ahelyett, hogy tanácsokkal, vagy biztatással megpróbálná a nyelvtanuló félelmét eltüntetni, megkeresteti a coachee-val azt a megoldást, ami belső akadályait megszünteti. Mindez növeli a coachee önbizalmát és fenntartja nyelvtanulási sikerélményét.

Hogyan zajlik egy nyelvi coaching alkalom?

A nyelvi coach az első alkalommal a coaching szakma módszereivel, tehát az értő figyelem, az aktív hallgatás, a hatékony kérdezéstechnika és célorientált gondolatmenet segítségével (pl. GROW-modell, 4D-modell, EI-modell) a coachee-val meghatároztatja nyelvtanulási célját és megkeresteti vele az oda vezető utat. Mindezt úgy teszi, hogy feltárja és fejleszti a nyelvtanuló erősségeit. A coachee akciótervet is készít saját képességeinek és lehetőségeinek kiaknázásával, amely éppen ezért minden nyelvtanuló esetében más és más. A nyelvi coach a személyes akadályok elhárításában is támogatja a coachee-t (pl. az önbizalom fejlesztése idegen nyelven történő kommunikáció esetén, időt keresni a nyelvtanulásra, stb.). A coaching típusú együttműködés miatt a két fél között bizalmi légkör alakul ki. Ez a nyelvtanulónak megteremti a sikeres nyelvtanulás felszabadult légkörét, a nyelvi coach-nak pedig lehetővé teszi a nyelvtanuló igényeire való nagyobb ráhangolódást. A célkitűzés és akcióterv készítése után az alkalom a kitűzött nyelvi elemek elsajátításával és gyakorlásával folytatódik, majd megerősítő és fejlesztő visszajelzéssel zárul.

Hány százalék a coaching és hány százalék a nyelvi fejlesztés egy nyelvi coaching alkalom során?

Mindig az adott helyzettől függ. Rövidebb nyelvi coaching képzés esetén lehet, hogy 90%  a coaching, 10% a nyelvi fejlesztés. Hosszabb távú nyelvi coachingnál ez az arány fordított lehet. Egy nyelvi coaching alkalomnak mindig része a célkitűzés, második alkalomtól a visszacsatolás az előző találkozásra, a teljesítménymérés, és a visszajelzés, ami összesen legalább 10%-ot tesz ki.

Egyénileg, vagy csoportban ajánlott ezzel a módszerrel nyelvet tanulni?

Mindkettő lehetséges. Egy-egy konkrét feladatra készüléskor az egyéni nyelvi coaching a megfelelő, ám ha csapatmunkáról van szó egy vállalaton belül, ajánlott a team coaching és az akciótanulás is.

Teljesen szakít a nyelvi coaching a nyelvkönyvekből tanulással?

Nem, azonban egyre nagyobb szerepet kap a coachee egyéni igényeire összeválogatott szakanyag, amit maga a nyelvtanuló határoz meg, azaz „ő írja” a tananyagot. A nyelvi coach mint nyelvi szakértő ehhez keres illeszkedő gyakorlatokat, illetve ajánl egyéb hasznos cikkeket, honlapokat és tanulási technikákat.

Kiből lehet jó nyelvi coach?

Olyan szakképzett, egy-egy szaknyelvi területet jól ismerő, tapasztalt nyelvtanárokból, akik érdeklődnek a nyelvi fejlesztés az új, átütő megoldásai iránt. Kulcsfontosságú a mások igényeire ráhangolódni tudás és a jó kommunikációs készség – amely valószínűleg minden eredményes nyelvtanárt jellemez. Gyakori megfigyelés, hogy egyéni órák során a nyelvtanuló megnyílik az oktató előtt, és megosztja vele személyes gondjait, dilemmáit. Az empátiával rendelkező nyelvtanár ekkor meghallgatja és valószínűleg ösztönösen alkalmaz coaching módszereket, amikor a megoldás felé tereli kérdéseivel. A nyelvi coaching eszköztára képessé teszi a nyelvi coachot arra, hasonló helyzeteket mindig megoldásközpontú és önbizalomnövelő módon kezeljen.

Hogyan lehet valakiből nyelvi coach?

Ha rendelkezik nyelvtanári diplomával, és elvégez egy nyelvi coach tanfolyamot. Jelenleg hazánkban a Language Coach Academyn Kiss Ildikó és csapata végez nyelvi coach képzést. A Language Coach Academy célul tűzte ki a nyelvtanárok coaching szemléletének tudatosítását és coach jártasságuk mélyítését. A résztvevők arra is választ kapnak, hogy miként lépjenek be sikeresen a coaching piacra. A képzés a coaching szakma természete miatt gyakorlatorientált, így a tanfolyam végére a résztvevők nemcsak megértik a coaching működési mechanizmusát és eszközeit, hanem maguk is képesek lesznek használni azt.

Törökné Nagy Krisztina

A szerző tapasztalt nyelvi és leadership coach, több, mint 30 felsővezetői és 350 vezetői referenciájával. Ügyfelei visszajelzése szerint, azért nyújt nekik minden eddiginél hatékonyabb utat a fejlődéshez, mert egyéni céljaikra és motivációjukra épít. A Language Coach Academy oktatója és a vizsgabizottsági tagja.
Szakterülete a nyelvi coaching technikái és kompetenciáinak tudatosítása.


Lépj velünk kapcsolatba!