Szupervízor szakirányú továbbképzés

Hamarosan vége a jelentkezési határidőnek!

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Pszichológiai Intézet  Továbbképző Központ
A képzés évente indul, legközelebb 2012. szeptemberében!

Hamarosan vége a jelentkezési határidőnek!

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Pszichológiai Intézet  Továbbképző Központ
A képzés évente indul, legközelebb 2012. szeptemberében!

Intézetvezető: Prof. Dr. Vargha András
Vezető oktató: Prof. Dr. Bagdy Emőke
A képzés szenior szupervizora: Wiesner Erzsébet
Szakfelelős: dr. Nemes Éva
Felelős oktatók: Gáspár Gabriella, Szarka Attila
Képzési idő: négy félév, két év (ehhez kapcsolódik az államvizsga, és a szakdolgozat elkészítésének 5. féléve tandíjmentesen)

Az oklevél megszerzéséhez a tantárgyi követelmények teljesítése és záródolgozat készítése, valamint vizsgabizottság előtti megvédése szükséges.
Az oklevélben szereplő megnevezés: szupervizor
Végzettség szintje: szakirányú egyetemi továbbképzés, amely az alapképzésben szerzett oklevél szintjétől függően egyetemi vagy főiskolai
Tandíj: 210.000.-Ft / félév

2. Jelentkezési előfeltételek

A részvétel feltétele legalább főiskolai vagy MA/MSc végzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén :

pedagógus (óvó-, tanító-, tanár-,) és pedagógia szakok
szociálpedagógia szakok
szociális munkás, szociálpolitikus és szociológia szakok
pszichológia és teológia szakok
orvosi-, és egészségtudományi szakok
jogi-, és közgazdaságtudományi szakok
Indokolt esetben a szakmai vezető eltekinthet a fent említett feltételektől és engedélyezheti a felvételt

Egyéb jelentkezési feltételek:
Min. 5 éves szakmai tapasztalat
Minimum 60 óra, 5 évnél nem régebbi igazolt önismereti munka
Minimum 40 óra (20 ülés) saját élményű csoportos szupervízió és 5 óra egyéni szupervízió,
amelyeket egy – a képzőhely által elismert – szupervizor tart és dokumentál.

Előnyt jelent további egyéni sajátélményű szupervízió.

Egy min. 1 oldalas motivációs levél megírása, amely tartalmazza, hogy a jelentkező miért kíván szupervizor lenni.

3. Jelentkezés menete

A jelentkezési határidő: 2012. július 20.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • jelentkezési lap ("Letöltések" menüpontnál megtalálható!)
  • szakmai önéletrajz, mely kitér az önismereti tapasztalatok bemutatására is
  • megszerzett diploma, oklevél másolata
  • igazolás szupervíziós tapasztalatról
  • igazolás önismereti munkáról
  • kézzel írt motivációs levél

 

Postacím: Gál Éva irodavezető
1037 Budapest, Bécsi út 324. V. épület

A felvételi beszélgetés a szakmai életútra és a jelentkezés motívumaira irányul.
Várható időpontja: 2012. július 30-31.

Helyszíne: KRE Pszichológiai Intézet, Budapest, III. ker. Bécsi út 324. V. ép. fszt.

A képzést megelőzően az Egyetem folyamatosan indít a képzés megkezdéséhez szükséges szupervíziós egyéni és csoportos folyamatokat.
    
Bővebb információ, előszupervíziós csoportra való jelentkezés:
dr. Nemes Éva: 06 30 602 8981
nemes.eva(at)kre.hu

Lépj velünk kapcsolatba!