Milyen is a coach?

Coach kompetenciák

 

Ezt a cikket vitaindítónak szánjuk. Ezzel kezdem, így nem lesz belőle félreértés, hogy mi is a célja e bevezető jellegű írásnak. Az egész „coach-jelenség” még nem igazán definiált (vagy csak részben definiált), mindenesetre erősen keresi saját határait.

Jelen cikkünkben arról szólunk, hogy nemrég több kutatás is célozta a coachok világának felderítését, például hogy milyen személyiségjegyekkel írható le egy coach. Miért is fontos a személyiségmintázat egy ilyen szakmánál? A legtöbb válasz arra utal ebben a kérdéskörben, hogy azért, mert – ahogy a pszichológusok, és pszichiáterek is – a coachok a személyiségükkel dolgoznak. Fontos lenne még egy-két jellemző mintázatot megnézni, ha már itt tartunk, s ha valóban azt keressük, hogy ki is az igazi, vagy igazán jó coach. Ezek pedig lehetnének a kompetenciák, vagy a beválás is akár.

Coach kompetenciák

 

Ezt a cikket vitaindítónak szánjuk. Ezzel kezdem, így nem lesz belőle félreértés, hogy mi is a célja e bevezető jellegű írásnak. Az egész „coach-jelenség” még nem igazán definiált (vagy csak részben definiált), mindenesetre erősen keresi saját határait.

Jelen cikkünkben arról szólunk, hogy nemrég több kutatás is célozta a coachok világának felderítését, például hogy milyen személyiségjegyekkel írható le egy coach. Miért is fontos a személyiségmintázat egy ilyen szakmánál? A legtöbb válasz arra utal ebben a kérdéskörben, hogy azért, mert – ahogy a pszichológusok, és pszichiáterek is – a coachok a személyiségükkel dolgoznak. Fontos lenne még egy-két jellemző mintázatot megnézni, ha már itt tartunk, s ha valóban azt keressük, hogy ki is az igazi, vagy igazán jó coach. Ezek pedig lehetnének a kompetenciák, vagy a beválás is akár.

A fentiekből azonnal még egy kérdés előbújik – bár ezt a témát inkább a következő cikkben fejtjük majd ki –, mégpedig hogy miben hasonlít, vagy különbözik a coach munkája, kompetenciái, céljai, határai és jogosítványai a hasonló szakmákhoz képest, úgymint pszichológus, pszichiáter, pap, és bármi más segítő szakma. Fontos ez a kérdés, mert a PWC által megvalósult, de az ICF (http://www.coachfederation.org/) által megrendelt 2011-es kutatás szerint a coachingot a kutatás résztvevőinek közel 70%-a szakmának tartja, negyede készségkészletnek, iparágnak pedig alig néhány százalék. De erről majd következő írásunkban.

Kanyarodjunk vissza oda, hogy milyen személyiségmintázatai vannak a coachoknak. Az Assessment System (http://www.asystems.hu/) által lefolytatott kutatás alapján, amelyben 84 fő vett részt (minden alábbi adat a Magyar átlagpopulációhoz képest viszonyítva jelenik meg és csak a szignifikáns eredményekre koncentrált a tanulmány), azt láthatjuk, hogy a megkérdezett coachok ambíciója magasra pozícionált, ami azt jelenti, hogy céltudatosak, teljesítményorientáltak, vezetői attitűddel felruházottak, és identitásuk tisztább, mint az átlagé. Személyközi interakcióikban érzékenyebbek, és inkább ember orientáltak, mint feladat. Tanuláshoz való pozitív viszonyulásuk magasabb, mint az átlag. Jellemzőjük, hogy sokkal inkább önhatalmúak, alkalmazkodni képesek, de inkább képviselik saját igényeiket, elvárásaikat, mert kellően magabiztosak. Alapértékek és motivátorok szempontjából a kemény munkában hisznek, magas a hagyománytisztelet, az objektív és etikus viselkedés követése és elvárása. A magabiztosságából adódóan nagy jelentőséget tulajdonítanak a megérzéseinek, és azokat bátran kifejezik.

Ez a leírás, noha nem igazán patika tisztaságú, de el lehet rajta indulni abba az irányba, hogy meghatározzuk, milyen is a coach. Azt azonban sajnos nem tudjuk meg belőle, hogy sikeresek leszünk-e, mert a sikerességről semmiféle információval nem rendelkezünk. Már önmagában az is jó kérdés lenne, hogy miben mérjük a coach sikerességét, illetve hogy egy coach képes-e mindenféle ügyfélnél, mindenféle coachingra szánt problémával dolgozni.

A kompetenciákkal kapcsolatban vegyük elő a ICF coach kompetencia iránymutatásait, amelyekben a következőket láthatjuk (részletesebben http://coachfederation.hu/Kodex.htmlaz ICF szakmai kódexében, ahol ez az 1. számú melléklet):

A. AZ ALAPOK MEGTEREMTÉSE

B. A KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA

C. AZ EREDMÉNYES KOMMUNIKÁCIÓ

D. A TANULÁS ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG ELŐSEGÍTÉSE

Ezek között persze vannak nehezen leírható, megfogható és mérhető kompetenciák is, de ez most szintén nem témája cikkünknek. Sajnos itt sem tudunk semmit a beválásról, legfeljebb valószínűsíthetjük, hogy ezek a tapasztalatok útján mért olyan kompetenciák, amelyek a sikeres coachok esetében fellelhetőek.

A harmadikként felvetett téma a beválás vizsgálata volt. Nos, ezt igen körülményesen lehetne csak mérni, amelyre még nem vállalkozott senki sem, legalábbis tudomásom szerint. Oly sok mindenen múlhat egy coaching sikeressége – már tudományos szempontból –, hogy túlságosan nehéz lenne egyértelműen azonosítani benne a coach szerepét.  

Hivatkozások:

Assessment System Kft kutatás (további információk Füzér Gábortól) 2011.

ICF Global Coaching kutatás 2011.

ICF szakmai kódex 

 

Németh Gergely

 

Németh Gergely sport, munka és szervezetpszichológiai szakpszichológus, CMC

A Corporate Values alapító, vezetőtanácsadója. Fő szakterületei a szervezeti kultúra formálása, stratégiai és szervezetfejlesztési tanácsadás. Doktori munkáját KKV vezetők növekedéssel kapcsolatos stratégiai gondolkodási mintázatával kapcsolatban végzi. Több intézményben óraadó (BME, SZIE, BKF) gazdaságpszichológia, szervezetfejlesztés, változásmenedzsment témákban. Alapítója és vezetője a BKF-en az OD Szervezetfejlesztési tanácsadó szakirányú képzésnek. Több szakmai cikk, konferencia előadás és könyvfejezet szerzője (pl.: Poór et al.: Menedzsment-tanácsadói kézikönyv, Akadémia kiadó 2010). 

Lépj velünk kapcsolatba!