Magyarországi Coach Szervezetek Szövetsége

Coachokat díjazott a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége tegnap

Immár négy éve alapította a szakmai ernyőszervezet a coach-szakmában kiváló teljesítményt nyújtó szakembereket elismerő díjakat.

A 2012-ben ala­pí­tott Co­ach Szö­vet­ség a Ma­gyar­or­szá­gon ki­ala­kult co­a­ch­ing kul­tú­ra mi­nél szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő el­ter­jesz­té­sé­re jött lét­re. A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tagjai a Magyarországon működő 10 coach egyesület. Az egyesületeknek együttesen nagyjából 1000 tagja van. Az MCSzSz tisz­te­let­ben tart­ja a tag­szer­ve­ze­tei sok­szí­nű­sé­gét, tu­dá­sát, esz­kö­ze­it, és er­re épít­ve meg­te­remt­i és fenn­tart­ja a tag­szer­ve­ze­tek kö­zöt­ti szi­ner­gi­át.

A díjakat Baska Judit általános alelnök és Dobos Elvira elnök, valamint az MCSzSz elnökségének tagja: Galántai Júlia, Csoknyai László, Csányi Csaba adták át.


A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége tegnap ünnepélyes keretek között adta át a 2022. évi díjakat. Íme a díjazottak:

🏅Coach Szakmáért Díj 2021
A CoachOK Szakmai Szövetség jelöltje: Wiesner Erzsébet
(A 2021-ben online, virtuálisan átadott díj ünnepélyes átadása)

🏅Coach Szakmáért Díj 2022
ECA jelöltje
Dr. Bodó Péter és Dr. Bodóné Horváth Valéria

🏅Az év Coach Rendezvénye Díj 2022
ICF Magyar Tagozata Egyesület: Gondoljuk újra a jövőt!

🏅Coach Eszköz Díj 2022
Érzésvirág kártyacsomag Dr. Füzes Ádám – Füzes Fruzsina

🏅Coach Könyv Díj 2022
Komócsin ÉLaura: DIADAL Coaching kézikönyv 1-2.

🏅Coach Könyv adaptáció 2022
Martin Wehrle: Coaching kincsesláda – fordította: Bálint Cecília

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Lépj velünk kapcsolatba!