Magyarországi Coaching Szervezetek Szövetsége

Újrarajzolódnak a coaching szakma határai?

Magyarországi Coaching Szervezetek SzövetségeFelhívás szakmai összefogásra

Múlt héten jelent meg a kormány honlapján a Magyar Pszichológus Kamara létrehozásáról szóló törvényjavaslat. A tervezet szövegezése sajnos praktikusan érintheti a coaching, HR tanácsadás, szervezetfejlesztés vagy tréning szakmát is.

„3.§ (1) törvény alkalmazása tekintetében pszichológusi tevékenység az emberi magatartás és mentális állapot felmérésének és kezelésének minden területe, az ehhez kapcsolódó alapdiszciplináris ismeretek és eljárások alkalmazása, valamint az adatok feldolgozása, értelmezése és őrzése a szakmai és szakmaetikai szabályok alapján a 3. mellékletben meghatározott kompetenciák szerint.”

A Coach Szövetség álláspontja:

Az emberi magatartás és mentális állapot felmérésének és kezelésének minden területe” rendkívül tág megfogalmazás és nem specifikálja a valóban pszichológusi tevékenységet. Ezzel a megfogalmazással a törvény hatálya alá kíván vonni olyan tevékenységeket is, amelyek az egészséges emberek személyiség-fejlesztésével, vezetői szakmai kompetencia fejlesztésével vagy önismereti, mentélhigienes jóllétük fejlesztésével foglalkozik. A megkülönböztetés hiánya indokolatlanul egyoldalú helyzetet teremthet, amelyben csak a pszichológus szakma lenne jogosult arra, hogy valamennyi emberi magatartással foglalkozó tevékenységet ellássa, ezzel ellehetetlenítve a társadalom személyliség fejlődését célzó vagy önismeretet segítő egyéb olyan foglalkozások működését, amelyek jelenleg nem a jogszabály által meghatározottak. Ilyen például a tréneri vagy coach tevékenység.

Ezért definiálni kellene mit ért a javaslat “kezelése” szó alatt.

Fontos megkülönböztetni a pszichológiai betegséggel küzdő emberek kezelését az egészséges emberek általános személyiség fejlesztésétől. A pszichológusi tevékenység állami felügyelete és ellenőrzött keretek között tartása a mentálisan beteg és személyiség zavarokkal küzdő sérült emberek vagy gyermekek kezelése esetében indokolt. Nem indokolt azonban az egészséges, felnőtt emberek esetében, akiknek a szabad választás jogán lehetőségük van önismereti vagy szakmai személyiség fejlsztési vagy életvezetési tanácsadási szolgáltatást szabadon igénybe venni.

A társadalom egészséges, felnőtt tagjai jogosultak arra, hogy eldöntsék pszichológus, coach vagy tréner szakemberrel való konzultációt tartanak megfelelőnek saját életük kérdéseinek megválaszolása során. Ennek a szabadságnak a korlátozása egyben azt is jelentené, hogy jelenleg jogszerűen működő szolgáltatások és vállalkozások szűnnének meg, amely a munkanélküliség vagy adott esetben a fekete gazdaság további növekedését eredményezné.

Mindezek miatt javasoljuk a törvényjavaslat módosítását , hogy a pszichologiai jellegű tevékenységet definiálja akként hogy az “a pszichés vagy mentális betegségben szenvedő emberek állapota felmérésének és kezelésének minden területe.”

FONTOS: a törvénytervezethez kapcsolódó véleménnyilvánításra március 16-ig van lehetőség a jogalkotas@emmi.gov.hu címen. Egy széleskörű szakmai/társadalmi véleménnyilvánítás segítheti az érdekérvényesítést. A Coach Szövetség megtesz minden tőlünk telhetőt a szövegezés pontosításárt, de kérjük a kollégákat, rokonszakmák képviselőit és képzőintézményeket egyaránt, hogy lépjenek fel hivatalosan is a szakmai határok tisztázása és tiszteletben tartása mellett.

Elérhetőségünk: hirek@coachszovetseg.hu

A tervezet teljes szövege itt olvasható.

Lépj velünk kapcsolatba!