coaching camp

Jól beszélni még nehéz róla, de a rajzon már megjelent … – Járdán Tamás és Schieszler Tamás a 2014-es Coaching Campen

Az egymástól való tanulásnak, az együttgondolkodásnak nemcsak verbális technikái vannak. A vezetői kihívások, a vezetési helyzetek feldolgozása során alkalmazható rajzolással, vizualizálással támogatott coaching munkával is megismerkedhetnek azok, akik részt vesznek az idei Coaching Camp-en. Járdán Tamással és Schieszler Tamással az ügyféllel közösen történő vizuális ábrázolást, mint az egyéni- és a teamcoachingot hatékonyan segítő eszközt lehet megtapasztalni.

coaching campA kollégája nevében is nyilatkozó Járdán Tamás nem gondolja magukat „különleges embereknek, iskolateremtő coachoknak, akik valami új, rendkívüli módszertant alkottak meg”. Sokkal inkább átlagos gyakorlókat lát, ha magukra néz, akik törekszenek a jó szakmaiságra és alázattal tanulnak. „Így is szeretnénk bemutatkozni.”- kezdte szakmai összegfoglalóját a vezetőedző.

Az elmúlt évek coaching- és teamcoaching üléseinek tapasztalatai során egy érdekes megközelítés bukkant fel és erősödött meg a gyakorlatukban. Megfigyelték, hogy a vezetőkkel való együttműködés során a coaching munka eredményessége és hatékonysága jelentősen változhat, ha a coaching beszélgetés egy tábla vagy egy flipchart előtt, filctollal a kézben, közösen rajzolva zajlik. Ez a felismerés új perspektívát nyitott meg a számukra.

Időközben olyan kérdések is felmerültek a szakemberekben, mint például: Hogyan egészítheti ki ez a coach verbális eszköztárát? Ki hogyan rajzol? Miben támogathatja az ügyfelet a rajzolás? Hogyan lehet jól kérdezni a rajzzal? Miben, – melyik coach kompetenciában, – hogyan segíthet a rajzolás?

Ahogy a fentiekből már bizonyára kiderült, a vizualizálással kiegészített coaching megközelítést szeretné a két szakember „behúzni” a Coaching Campen egy közös gondolkodási folyamatba.

Minderről azért lényeges beszélni, mert bár a coaching kétségtelenül verbális műfaja a fejlesztésnek, mégsem hanyagolható el – főleg az ügyfél szempontjából – a képszerű ábrázolás. Járdán Tamás szerint sematikus ábrák segítségével holtpontokról mozdíthatóak el a beszélgetések. A rajzolással támogatott coaching során a felek közösen ábrázolják kérdéseiket, válaszaikat, értelmezéseiket és reflexióikat. Ezzel alakítják ki azt a spontán, kreatív légkört, amelyben talán könnyebben a megoldást már akkor megtalálni, amikor még nem tudnak a felek jól beszélni róla. „Viszonyok, relációk, lehetőségek, megközelítési módok, alternatívák, folyamatok tudnak elképesztő gyorsasággal megjelenni előttünk. Összefüggésekre lehet rádöbbenni, mintázatokat lehet felismerni, megoldásokat lehet létrehozni – hiszen a rajzon ott van előttünk, már megjelent.”- zárta a vizualitás fontosságára való figyelemfelhívásában a szakember.

Lépj velünk kapcsolatba!