A csoportok és a team-munka napos és árnyékos oldalai

Beszámoló Dr. Klaus Antons  előadásáról

Dr. Klaus Antons nemzetközi csoportdinamikai szaktekintély 2013. július 11-én csütörtökön tartott előadást.

Banki alkalmazottként dolgozom, és mivel szeretek emberekkel foglalkozni, ezért kezdtem el szupervíziót és coachingot tanulni. Multinacionális környezetben szerzett tapasztalataim és a már megélt csoportdinamikai tréningek rám gyakorolt hatása miatt is vonzott a címben megjelölt téma. Mindig is érdekfeszítőnek tartottam mitől lehetnek a cégek, vállalatok igazán sikeresek, és ezen keresztül én coachként, szupervízorként hogyan tehetem hozzá a magam tudását.

Azt mindannyian tudjuk, hogy a siker, az eredmény, és a profit kulcsfontosságú egy vállalkozás életében. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a folyamatosan változó gazdasági környezetben csupán a vállalati stratégiák, a szabályozott folyamatok, és a karizmatikus vezetők alkalmazása elegendőek lennének a hosszú távú sikerhez.

A címben említett szakmai est előadó vendége Dr. Klaus Antons szerint a kisebb és nagyobb vállalatok hosszú távú eredményes működését a kiemelkedő teljesítményt nyújtó csoportok és teamek határozzák meg. A csoportokon belüli együttműködés minősége döntő jelentőségű a vállalkozás sikeressége és eredményessége szempontjából.

Beszámoló Dr. Klaus Antons  előadásáról

Dr. Klaus Antons nemzetközi csoportdinamikai szaktekintély 2013. július 11-én csütörtökön tartott előadást.

Banki alkalmazottként dolgozom, és mivel szeretek emberekkel foglalkozni, ezért kezdtem el szupervíziót és coachingot tanulni. Multinacionális környezetben szerzett tapasztalataim és a már megélt csoportdinamikai tréningek rám gyakorolt hatása miatt is vonzott a címben megjelölt téma. Mindig is érdekfeszítőnek tartottam mitől lehetnek a cégek, vállalatok igazán sikeresek, és ezen keresztül én coachként, szupervízorként hogyan tehetem hozzá a magam tudását.

Azt mindannyian tudjuk, hogy a siker, az eredmény, és a profit kulcsfontosságú egy vállalkozás életében. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a folyamatosan változó gazdasági környezetben csupán a vállalati stratégiák, a szabályozott folyamatok, és a karizmatikus vezetők alkalmazása elegendőek lennének a hosszú távú sikerhez.

A címben említett szakmai est előadó vendége Dr. Klaus Antons szerint a kisebb és nagyobb vállalatok hosszú távú eredményes működését a kiemelkedő teljesítményt nyújtó csoportok és teamek határozzák meg. A csoportokon belüli együttműködés minősége döntő jelentőségű a vállalkozás sikeressége és eredményessége szempontjából.

„A csoportok és a team munka napos és árnyékos oldalai” címmel az In Dynamics Consulting Kft. szervezésében került megrendezésre a szakmai est, melynek célja a csoportdinamika gyakorlati oldalról történő bemutatása volt. Azaz mit értünk csoportdinamikán, milyen csoportdinamikai jelenségek figyelhetők meg a teamekben, szervezetekben, azok közvetve hogyan és milyen mértékben járulnak hozzá a vállalat eredményességéhez és hogyan alkalmazható a csoportdinamika három dimenziós modellje szervezeti környezetben.

Dr. Klaus Antons, aki csoportdinamika háromdimenziós modelljét is megalkotó szaktekintély, jelenleg Svájcban él, szabadúszó szervezetfejlesztő tanácsadóként, csoportdinamikai trénerként, coachként és szupervízorként dolgozik. Több mint 45 éve foglalkozik csoportok és teamek kutatásával és fejlesztésével; eredményeit több könyvben és publikációban adta közre. Kíváncsi voltam mit tanulhatok a német szaktekintélytől!

A workshop résztvevői dr. Klaus Antonssal „ A csoportdinamika gyakorlata” című könyvét is kézbe véve beszélgethettek – ez a könyv 1973 óta, lehet mondani a szervezetfejlesztők és trénerek bibliája – a csoportdinamikai tér háromdimenziós modelljéről, melyet Dr. Antons fogalmazott meg és melyet évtizedek óta alkalmaz a szakma.  

A háromdimenziós modell ráirányítja a figyelmet arra, hogy a csoport tagjai között milyen láthatatlan, ugyanakkor a csoport életét meghatározó jelenségek folynak. Ahogy a csoport tagjai interakcióba lépnek egymással, egymást befolyásoló erők jelennek meg, amelyek mindenkire hatnak, aki a csoporttérbe belép.  Bárki, aki részese egy csoportnak, vagy újként lép be, máris az odatartozás, valamint a hatalom dinamikáját élheti át. Ebben a csoportdinamikai háromdimenziós térben minden csoport felismerhető mintázatok szerint mozog: a hatalom és a befolyás (fent és lent), a csoporthoz tartozás (kint és bent) és az intimitás (közelség – távolság) mezsgyéin. A modell egyfajta „diagnosztikai eszköz”, melynek segítségével meg lehet állapítani, hogy éppen mi foglalkoztatja a csoportot, mi a domináns témájuk, és mely témák a kevésbé fontosak. Ez a modell nagyon jó a csoportfolyamatok komplexitásának redukálására, ugyanakkor a csoportban/teamben lévő különbségeket világosabbá, átláthatóbbá teszi.

A csoportdinamika a csoport határairól is szól: hogyan különbözteti meg magát a csoport másoktól és hogyan húzza meg a saját határait, milyen a kapcsolata a környezetével. A csoportban létrejövő folyamatok nem vezethetők le egy az egyben a tagok tulajdonságaiból.

Annak a felismerése, hogy mi történik a csoportban, vagy teamben nagyon hasznos a teamfejlesztés (pl. csapatépítés) és a szervezetfejlesztés szempontjából. Minden, ami egy csoportban, teamben történik, annak valamilyen lenyomata, hatása lesz a szervezetre, befolyásolva annak sikerességét, hatékonyságát.

Ennek tudatosítása és a csoportban zajló folyamatok felismerése nem könnyű feladat, sokszor kihívások elé állítja a csoportokat irányító vezetőket. Érdemes a vállalatokat, teameket irányító vezetőknek, vagy a csoportokkal dolgozó trénerek, coachoknak, szupervízoroknak észrevenni és tisztába lenni azzal, hogy mi történik az együtt dolgozók között, azaz milyen folyamatok és jelenségek vannak jelen a csoportdinamikai térben. Mindeközben azzal is tisztában kell lenniük, hogy ők maguk is részt vesznek és hatnak a team tagjaira és a team is hatással van rájuk.

Az est különlegességét az adta, hogy az Easy Dynamics színjátszó társulat egy valós munkahelyi szituáción alapuló történetet vitt színpadra. A profi előadás segítségével láthatóvá vált mi történik egy teamben, annak csoportdinamikai terében, hogy zajlik a tagok közötti kommunikáció, az interakciók hogyan alakítják a csoportfolyamatokat, valamint ezeknek milyen befolyása van a szervezetre. A multinacionális környezetből kiragadott munkahelyi szituáció alaptörténete az volt, hogy egy magyarországi cégnek új külföldi tulajdonosa lett, aki új vezetőt küldött a magyarországi vállalat egyik humánpolitikai részlegére. Az új vezető feladata a humán terület megreformálása és az ezzel kapcsolatos külföldi modell magyarországi környezetbe történő adoptálása volt. Ez a helyzet már önmagában számos konfliktus forrása lehet egy szervezeten belül, melyet ha nem tudatosít, és nem megfelelő módon kezel, akkor a team teljes széteséséhez is vezethet.

A színjátszó társulat remek improvizációján és a karakterek megjelenítésén keresztül jól kirajzolódtak a csoportdinamikai jelenségek. Láthatóvá váltak a csoportban lévő szokások és normák; szerep-, kommunikációs és hatalmi struktúrák változásai; a befolyásolásért, a hatalomért vívott harc; a vezetővel való különböző szintű konfliktusok; a frusztrációkból, a ki nem mondott gondolatokból eredő bizonytalanságok; az egymás közötti különféle játszmák; a teamen belüli szerepek átrendeződése; valamint a kulturális különbözőségből adódó nehézségek. A közel negyed órás színházi jelenetet interaktív workshop követte, ahol a résztvevők 3-4 fős csoportokat alkotva megoszthatták egymással a tapasztalataikat arról, hogy milyen csoportdinamikai folyamatokat figyeltek meg a jelenetben, és mi zajlott a kollégák között. Ezt követően dr. Klaus Antons a csoportdinamikai tér három dimenziós modelljén bemutatva foglalta össze, és elemezte a bemutatott történetet.

Arra is fény derült, hogy a csoportdinamika módszere konfliktus központú, ami azt jelenti, hogy a csoportdinamika fókusza maga a konfliktus feltárása és nem a konfliktus elkerülése. Vagyis egy adott helyzetben nem a konfliktus elkerülése a cél, hanem az első lépés az, hogy a team, a csoport fogadja el a problémát, amivel küzd. Legyen kapcsolat a teamtagok és a probléma között, és ha ez már megvan, akkor lehet a csoportdinamika háromdimenziós modelljével a megoldás felé segíteni a teamet. Ez felgyorsítja a folyamatokat azáltal, hogy kimondásra kerül az, hogy mi történik a csoportban, ami az „itt és most”-ban történik. Ha nincs meg a kapcsolat a problémával, a team, a szervezet nem ismeri fel a valódi, a konfliktusok mögött húzódó problémát. Ha a fókusz csak a probléma elkerülésére irányul, akkor tényleges megoldás nem születik és nem is tud a team a megoldásra koncentrálni, és hatékony munkát végezni. Ez a módszertan a konfliktust pozitív, előrevivő dologként kezeli. Tehát, ahhoz, hogy pl. a munkahelyen ne ragadjunk bele konfliktusainkba – ami által időt, energiát, és motivációt vesztünk – hanem egymással eredményesen tudjunk hosszú távon együttműködni, ahhoz első lépésként tudatosítanunk kell, hogy valójában mi történik a csoportban, és egymás között.

Klaus Antons mostani látogatása alkalmával nemcsak szakmai bemutató estet, hanem egy öt napos csoportdinamikai tréninget is tartott Magyarországon, melyen a résztvevők saját bőrükön is megtapasztalhatták a fent vázolt csoportban zajló folyamatokat. Meglátásom szerint a tréning kiválóan alkalmas arra, hogy annak tagjai reflektálhassanak egymásra, pláne, mivel e módszer legalapvetőbb eleme a feedback. A tréningcsoportban előjön többek között az odatartozás–elkülönülés örök emberi konfliktusa, és ezáltal nyilvánvalóvá válik az egyes résztvevőnek saját elakadása, és jövőbeni feladata is pl. a jobb együttműködés érdekében.

A témához kapcsolódó videó ezen a linken tekinthető meg. (A szerkesztő)

Pintér Dóra

A szerző több mint 10 éves, multinacionális környezetben szerzett szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkező jogi szakokleveles közgazdász. Jelenleg a Károli Gáspár Református egyetem szupervízor szakirányú továbbképzésének végzős hallgatója, business- és life coach.
„A munkámban és a hétköznapokban leginkább azok a helyzetek inspirálnak, melyekben másokat tudok motiválni céljaik elérésében, támogatom munkájukat, és látom a fejlődés, változás örömteli pillanatait. Szupervízorként és coahként célom abban segíteni másokat, hogy önmagukból a legtöbbet hozzák ki és belső értékeikre, erősségeikre építkezve megtalálják a siker és a boldogság kulcsát a hivatásukban és a magánéletükben egyaránt.
Ezen túl vagy épp ezzel összefüggésben mindig is érdekfeszítőnek tartottam, hogy egy teamben, emberek együtt dolgozó csoportjában milyen folyamatok, csoportdinamikai jelenségek figyelhetőek meg, ezek hogyan jelennek meg a szervezetekben, milyen módon járulhatnak hozzá egy szervezet hatékony működéséhez és ehhez én szupervízorként, coachként hogyan tudom a saját tapasztalataimat, tudásomat hozzáilleszteni.”

 

Lépj velünk kapcsolatba!