Fókuszáltan, mégis kötetlenül – Az I. Coaching Camp-en történt…

A Coaching Camp ötlete a szakma oldaláról érkező, irányzatokon és iskolákon átnyúló kezdeményezés volt. A szervezők üzeneteket kaptak sokféle coaching tevékenységet végző, kitűnő szakembertől arról, hogy szerettek volna megmutatkozni a többiek előtt. Akik pedig coach-csá akarnának válni, azok számára útmutatót akartak adni, illetve a coaching szemlélettel működő vezetőknek is meghatározó élményként szeretett volna megjelenni a rendezvény. Mindez- a visszajelzésekből következtetve – teljesült, és még ennél sokkal több is megvalósult. Egy, idehaza még fiatal szakma kezdte el magát demokratikus módszerekkel szabályozni. 
A Coaching Camp ötlete a szakma oldaláról érkező, irányzatokon és iskolákon átnyúló kezdeményezés volt. A szervezők üzeneteket kaptak sokféle coaching tevékenységet végző, kitűnő szakembertől arról, hogy szerettek volna megmutatkozni a többiek előtt. Akik pedig coach-csá akarnának válni, azok számára útmutatót akartak adni, illetve a coaching szemlélettel működő vezetőknek is meghatározó élményként szeretett volna megjelenni a rendezvény. Mindez- a visszajelzésekből következtetve – teljesült, és még ennél sokkal több is megvalósult. Egy, idehaza még fiatal szakma kezdte el magát demokratikus módszerekkel szabályozni. 
Szakmai rendezvény és fesztivál több zajlik szerte az országban, de olyan, amely a kikapcsolódást, a szakmai tartalmakkal való feltöltődést, és ugyanakkor az inspirálódást is egyszerre támogatja, nem sok akad. A Coaching Camp erre a várakozásra szerveződött, de ennél sokkal többé vált. 
Másokkal hivatásszerűen foglalkozni a színház és a sport világában 
Varga Izabella színésznő számára a Coaching Camp világa otthonos, hiszen már gyerekként segítőként képzelte el magát, s nem volt kérdés, hogy az egyetemen a pszichológia szakot választja. A sors azonban elsodorta a művészetek irányába, de soha nem mondott le eredeti tervéről.  Másfél éve elvégezte az akcióorientált coachképzést, ami pszichodrámai eszközöket is alkalmaz, és így, két szakmáját összegyúrva elkezdett coachként működni. 
Iza nem csak felnőttekkel szeretne foglalkozni. Egyre erősebb benne az a késztetés, hogy a jövőben művészeti eszközökkel gyerekekkel is dolgozzon. „Számomra összeért az eredeti elképzelésem és az elmúlt évek tudása, tapasztalása”- állítja Iza. "Ha kicsikről van szó, a legszebb, legizgalmasabb és legfontosabb eszköz, amit használhatok, a Játék. És nem utolsó sorban a leghatékonyabb is." 
 Izát az útkeresésében az segíti, hogy sokféle módszert tanulmányoz, ehhez adott számára sokat a Coaching Camp. "Bármilyen furcsa, egységes egésszé áll bennem össze a sok-sok egyedi tapasztalat. Fontos, hogy milyen a coachee személyisége, és milyen jellegű a kihívás, amivel hozzám fordul. Ez határozza meg ugyanis, melyik eszközt, és milyen formában használom.”- foglalta össze. Ő magát egyébként olyan coachnak tartja, akit leginkább a „bátor” emberek hívnak segítségül. Iza ugyanis kíméletlenül őszinte saját magához és másokhoz egyaránt. 
„ A coaching az én olvasatomban igazi művészet. Nagyfokú kreativitást, emberismeretet, empátiát igényel ugyanúgy, mint a színészet.  Csak itt nem én állok a "színpadon". Ha már ennél a hasonlatnál tartunk, inkább olyan színész-párti "rendező" vagyok, aki biztonságos közeget teremt a "felkészüléshez". Aki maximálisan bízik "főszereplője" tehetségében, és erejében, akkor is, ha ő éppen elbizonytalanodik, vagy kételyek gyötrik. Aki végig háttérben marad, de néha egészen furcsa oldalról világítja meg a dolgokat, hogy kihozza emberéből a legjobbat. Célom, hogy a végén már magabiztosan és elégedetten élvezze a végeredményt, és zsebelje be a jól megérdemelt tapsot…" 
 
Élsportolóból lett sportmarketing szakember, majd coach felesége hatására köteleződött el a coaching szakma mellett, és a Baracskai-Mérő coachképzést elvégezve vált sport-coachcsá Ilyés Gyula. Ő maga is súlyos sérülésből, nyolc év alatt épült fel, és ebben a „felállásban” tud segíteni a hozzá forduló élsportolóknak. Ma úgy látja, hogy a célok és ezek eléréséhez vezető döntések, illetve a választott utak a legfontosabbak az ember élete során. Ha krízisben választ valaki utat magának, az egész élete során elkíséri. 
Élsportolókkal dolgozva figyelte meg, hogy milyen sok extra energiával bírnak egyes emberek „A „cucc” ott van a „pincében”, csak föl kell hozni, és ez nagyon kemény küzdelem”- állította a Coaching Camp-en rendezett interaktív beszélgetése során Ilyés Gyula. A sport coach úgy látja, hogy sok tekintetben hasonló a sport világa és az üzleti világ működése. „ Egyformán „szennyessé” vált mindkettő. Ha sikered van, akkor sok a barátod, de ha kudarc ér, egyedül maradsz.”. 
Ha egy coach sportolóval szeretne dolgozni, bár nem kell sportolóvá válnia, de érteni kell az „öltözők nyelvét”, ismerni kell az élsportolók mentalitását, tisztában kell lennie azokkal a speciális motivációkkal, amelyek ezeket a rendkívüli embereket működtetik. A sport coach a Coaching Campre elhozta magával egyik ügyfelét, Kucsera Gábor világbajnok kajakozót, aki a pekingi olimpián negyedik helyezést ért el, ami idehaza a kudarccal egyenértékű helyezés. Ezután nagyon súlyos értékválságba került, míg egyszer csak rájött, hogy nem tud egyedül ebből a gödörből kikecmeregni, és a szintén jó eredmények nélkül eltelt londoni olimpia után fordult Ilyés Gyulához, akivel egy éve együtt dolgozik. 
Gyula segített Kucsera számára a minőségi emberi kapcsolat jellemzőinek a meghatározásában, és a minden másféle kapcsolattól való elválasztásban. Aki az előbbi körbe tartozik, az maradhatott Gábor környezetében, aki csak a hírnévért, a kölcsön-sikerért és más egyéb miatt volt a „haverja” az élsportolónak, azt „leépítették”. 
Az egy év alatt – saját bevallása szerint – kicserélődött Gábor élete. Nagyon sikerorientált embernek látja magát, és ennek megfelelően tűzték ki a Rio de Janeiró-i olimpiára a bajnoki címét. Magánélete rendbejött, most nyáron tartotta esküvőjét az őt a Coaching Campre is elkísérő, gyönyörű menyasszonyával, és októberre még a család bővülését is várják. 
Az elfogadás alapja a megismerés
A Word Café, amelyet a szervezők a Coaching minőségbiztosításának témája köré szerveztek, nagyon sok tanulsággal járt. A sok-sok asztal körül helyet foglaló résztvevők szívvel-lélekkel beszéltek. 
A kérdések feltevésével a szervezők azt a dilemmát fogalmazták meg, ami a Coaching Camp rendezvényének is egyben a szakmai célja is volt. 
Első körben a sokféle coaching irányzatban rejlő előnyöket, lehetőségeket firtatták a szervezők. A kreatív válaszok közt zömében a sokféleség gyönyörködtető mivoltáról lehetett a Café végén a pin-wandokra kitűzött „asztalterítőkről” tájékozódni. Sok „terítő” adta azt az információt például, hogy mennyire színessé, inspirálóvá vált a rendezvény csupán attól, hogy felismerték a résztvevők azt, hogy minden lehetségessé válik a másféle módon való megközelítéssel is. 
A következő kérdés során a szervezők azt a gondolat-fonalat dobták be a résztvevők közé, hogy vajon milyen lehetőségek vannak a coaching szakma elismertségének a növelésére. A szokásos válaszok mellett érdekes volt, ahogy a hivatalos kvalifikációt is egyre fontosabbnak tartják a coachok. Az, hogy új a szakma, amelynek nincsenek meg még a határterületei, illetve a professzionálissá válás igénye is sok asztalnál megjelent. 
A harmadik kérdés arra irányult, vajon mi teszi a résztvevőket bizakodóvá a coaching irányzatok, iskolák közeledését illetően. Bár sok asztalnál a közeledést a hasonulással tévesztették össze, amely ellen szinte mindenki szót emelt, de a sokféle irányzat megismerését, egymás tudásának a feltérképezését sokan fontosnak tartották. Szinte mindenki úgy látja, hogy a jelenlegi, a saját elefántcsonttoronyba való elzárkózó magatartásból ki kell mozdulni. El kell kezdeni ismerkedni a másik irányzatok képviselőivel, és a Coaching Camp arra is jó terep, hogy olyan gyakorlati megismerési lehetőséget kapjon mindenki, amelyen keresztül leszűrhető a valós hozzáadott érték. 
A záró körben – a teljesség igénye nélkül – néhány gondolatot idézünk arról, hogy kinek-mit adott a rendezvény: lehetőségeket, inspirációt, jó minőséget, vidámságot, tiszteletet, alázatot, felemelést, elhatárolódást. 
A minőség a jó, kreatív tértől is függ
Az egyik, leginnovatívabb coaching tér a Belvárosban a Kaptárban található. Pekár Dóra, aki harmadmagával alapította a Kaptárt, a Coaching Camp-en is bemutatkozott, és teret adott- képletesen és ténylegesen is- azoknak a coachoknak, akik nyitottak arra, hogy kimozdulva a komfortzónájukból, egy kirakat-szerű térben végezzék munkájukat. 
Dóra maga is szervezetfejlesztőként és coachként is dolgozik, és saját élménye van arról, hogy a tökéletesen hangszigetelt, de átlátszó üvegtábla mögött zajló beszélgetésbe annyira bele lehet merülni – ha fókuszál a coach a coacheera – , hogy észre sem veszi azt se, ha egy rendezvényhez átpakolják közben a bútorzatot. Bár a coaching szobában van függöny, ami akár az egész alkalomra, de akár helyzetfüggően is elhúzható, Pekár Dóra szerint a textília mégis jellemzően az elkötő mögött marad. 
Sok-sok unikális irányzat kezd idehaza is elterjedni
A Coaching Campen részt vett Turai Léda PCC, aki a nemzetközi ICF coaching szövetség koordinációs teamjének, és az európai etikai, akkreditációs csoportnak is a tagja. Lédának a nemzetközi szakmai tapasztalata kapcsán is jelentős tapasztalata van a nemzetközi coaching szakmai fejlődési irányokról, és látja a hazai szakma ehhez képest való mozgását is. 
 A Coaching Campet a nemzetközi szakember nagyon jó lehetőségnek látja arra, hogy a különböző irányzatok képviselői ismerkedjenek, közeledjenek egymáshoz. „ Az látszott ebből a pár napból, hogy együtt is tudunk tanulni”- állítja a szakember. Egyensúlyt tapasztalt, ami remek terepe lehet annak, hogy mélyüljenek a beszélgetések.
Külföldön Léda azt tapasztalta, hogy az Európai Unióban már tradíciója van annak, hogy a coaching szakma többnapos rendezvényeken „szívja fel” azt, hogy mi mozgatja a szakembereket. Ott már mostanra elismert, önszabályozó szakmává vált a coaching. Ennek például olyan, fontos lépések is történtek, mint a nagy, kontextuális és globális kutatások. 
Magyarországon azt tapasztalta, hogy nagyon kreatívak a coachok. Új irányzatok nyíltak, és számos saját maguk által definiált területek váltak önállóvá. Korábban megfigyelhető volt a magyar coaching piacon az erős versengés, de a Coaching Camp pont az együttműködésre hív meg mindenkit. 
Idehaza az akkreditáció válik egyre fontosabbá, nyugaton pedig megjelent a felelősségbiztosítás, mint újdonság. „ Angliában egy-egy coaching munka pályázása során négy kérdést tesznek fel: Ki a pályázó coacha? Milyen coach-végzettsége van? Jár-e szupervízióba, és van-e, illetve mekkora értékre kötötte a felelősségbiztosítását.” – állítja a nemzetközi szakember. 
A Coaching Camp hatékonysága épp abból táplálkozott, hogy Budapesttől távol, bentlakásosan, nyaralással összekötve szerveződött meg a Coaching Camp, vélte Dr. Szabó Szilvia, a Zsigmond Király Főiskola docense, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagja. A HSzOSz áprilisban tartott egy konferenciát a „Coaching az innováció szolgálatában” címmel. Arról kérdeztük Szilviát, mennyiben látja másnak a Coaching Campet a HSzOSz konferenciájához képest. „ Általánosan elmondható mindkét rendezvényre, hogy ezekre az jön el, aki ott akar lenni. Én ezért emeltem ki a Coaching Café záró körében, hogy az lenne jó, ha jövőre mindkét rendezvényre olyanok is eljönnének, akik most hiányoztak”- állítja a szakember. 
Szabó Szilvia szerint az elmúlt másfél évben sok rendezvény kezdett el teret adni a megmutatkozáshoz, és egyre több a közös építkezés igényének a megjelenése is. Míg a konferencia felülről, egy szakmai szervezet oldaláról merült fel, addig a Coaching Camp egy alulról, a szakma művelői oldaláról megjelenő kezdeményezés. „ Ez a rendezvény a szakma sajátja, a résztvevők irányítják az eseményeket, történéseket, szinergiákat”. Mivel a rendezvény jól előkészített volt, ezért nem voltak olyan elvárásai a szakembernek, amelyek irreálisak lettek volna. Azonban ezeken felül- saját bevallása szerint – sokkal többet kapott. Ilyen például a sok beszélgetés a régi és új ismerősökkel.   „ Bárhol begyűjthető egy köteg névjegykártya, csak épp nem lesz mögötte arc és tartalom, ami itt megvolt” – zárta a Coaching Campről a reflexióját Szabó Szilvia.
A Coaching Campen történt előadásokról, workshopokról a július hónapban megjelenő hírlevelekből lehet tájékozódni. Feliratkozni a hírlevelekre a www.coachingcamp.hu – n lehet. 
A workshopokat – a nagy, utólagos érdeklődésre való tekintettel a vezetőedzők ősztől jövő nyárig folyamatosan igyekszenek kivétel nélkül mindet újból megszervezni. A honlapon hamarosan elérhetőek lesznek a feltételek is. 
 
Filius Ágnes
 
 

Lépj velünk kapcsolatba!