Zászlót bontott a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

Magasabb sebességfokozatba kapcsolnak a hazai coachok
Az USA és Nyugat-Európa után Magyarországon is rohamos tempóban terjed a coaching szolgáltatások népszerűsége. A kereslet növekedésével párhuzamosan ugyanakkor a coaching szakma magas színvonalának biztosítása is komoly kihívást jelent. Ennek érdekében fogott össze hat jelentős hazai coach szervezet és megalapították a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségét (MCSZ). Az MCSZ következetes szakmai önszabályozást hirdetett meg, amelynek célja az átlátható és számonkérhetőszakmai normák és sztenderdek kialakítása. A mintegy 500 hivatásos coach szakembert, a hazai szakma többségét ernyőszervezetként lefedő MCSZ 2013. május 28-án, a Nemzetközi Coaching Hét lezáró rendezvényeként jelentette be megalakulását.
A vállalati és személyes versenyképesség növelésében való rendkívüli hatékonysága miatt a gazdasági válság évei különösen felfokozták az igényt a coaching iránt hazánkban is. A szakma magas színvonalának biztosítása azonban komoly feladatot és felelősséget jelent. A megrendelői oldalon, a vállalatokban is sok a kérdőjel, hogy pontosan milyen végzetséggel, milyen szakmai háttérrel, milyen minőségbiztosítási sztenderdek alapján tekinthető egy szakember professzionálisan megbízható és az etikai normáknak is megfelelő coachnak.
Az MCSZ-t alkotó, a szakmai képesítéssel rendelkező magyarországi coachok nagy többségét képviselő hat coach szervezet közös céljának tekinti a hazai coaching szakma minőségbiztosítását. A példaértékű összefogás révén az MCSZ lett a magyarországi coach szakma legnagyobb és legátfogóbb szervezete. Az MCSZ felkarolja és képviseli a korábban közösen aláírt Szakmai Kódexet, amely az Európai Unióban hivatalosan is elfogadott önszabályozó szakmai normákat építi be a hazai gyakorlatba. Az MCSZ a Szakmai Kódex-szel a magyarországi coach szakemberek számára egyértelműés széles körben elfogadott szakmai és etikai irányelveket közvetít, a megbízói oldal (vállalatok, HR szakemberek, ügyfelek) számára pedig nemzetközi színvonalú támpontot nyújt a szakemberek kiválasztásához. Az MCSZ áprilisban fogadta el a közösen létrehozott Etikai Kódexet, és tervei között szerepel a többi között egy átfogó minősítési rendszer, és ennek alapján egységes coach szakmai adatbázis létrehozása. Mindezek mérföldkövet jelentenek a hazai coach szakma és a megrendelői piac számára. Az MCSZ a coach szakma egészséges és az európai példáknak megfelelő fejlődése szempontjából kulcskérdésnek tekinti a önszerveződő és önszabályozó jelleget a szakmai sztenderdek kialakításában.
„Meggyőződésünk, és a nemzetközi példák is ezt mutatják, hogy csak a szakmai önszabályozás jelenthet garanciát a coaching szakma fenntartható fejlődése számára. Csak így biztosítható, hogy a coaching betöltse szerepét az ország gazdasági versenyképességének növelésében.” – mondta Hegedűs Dóra, a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének elnöke.
A szövetséghez való csatlakozás lehetősége nyitott minden olyan coach szervezet számára, amely magára és tagjaira nézve elfogadja és teljesíteni tudja az MCSZ alapelveit, különös tekintettel a kvalifikációs elvekre, a Szakmai és az Etikai Kódexre.
A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tag szervezetei:
• CoachOK Szakmai Szövetség Egyesület
• Európai Coaching Szövetség Egyesület
• Magyar Coach Egyesület
• Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Magyar Tagozata
• Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és Szervezetek Egyesülete
• Üzleti Coach Közhasznú Egyesület

Lépj velünk kapcsolatba!