Új szakirányú coach-képzés az ELTE-n

Bemutatkozó előadásra várják a coaching iránt érdeklődőket 2013. május 28-án, kedden 10.00 – 12.00 óra között az ELTE üzleti coachképzés szeptemberben induló programjának bemutatkozó előadására. A találkozás célja, hogy az üzleti coaching iránt érdeklődők átfogó képet kapjanak az ELTE által indított coach képzésről, a képzés tematikájáról, arról a hozzáadott értékről, amely birtokában a hallgatók képesek lesznek elsajátítani a coaching szakmát illetve a coach szemléletű vezetést, életvitelt. A bemutatkozás folyamán a képzés néhány oktatója tart rövid előadást a coachinggal kapcsolatosan.

A szakirányú képzésre mindazon alapvégzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően szerezték.
A sporttudomány, a mérnöki tudományok, pedagógusképzés, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok képzési területen vagy a bölcsészettudomány képzési terület pedagógia és pszichológiaképzési ágban szerzett vagy ezeknek megfeleltethető felsőfokú BA és/vagy BSc végzettség.
A képzés célcsoportját olyan trénerek, pszichológusok, már vezető beosztást betöltő szakemberek, illetve HR szakemberek, tanácsadási tevékenységet folytatók, illetve a téma iránt érdeklődők alkotják, akik az alapképzettségüket kiegészítve jelen tanulmányaikkal hatékony segítséget tudjanak nyújtani akár szervezeten belül, akár külső szakértőként a coaching eszközrendszere segítségével a coacholt személy vagy csoport hatékonyságának Az elsajátított ismeretek és kompetenciák birtokában a végzettek mind az üzleti élet, mind a nonprofit világ különböző területein képesek eredményes önálló üzleti coach feladatok ellátására. A képzés célja olyan háttértudás biztosítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek a tanultak alkalmazásával képesek a fenti területeken coaching feladatvégzésre illetve a coach szemléletű vezetés elsajátítására.
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/605-4/2009.
A képzést jóváhagyó szenátusi határozat száma: CCLXI/2012(XII. 17)
Az indítás időpontja: 2013.szeptember
Képzési idő: 2+ 1 gyakorlati félév
A képzés típusa: esti tagozat (hallgatói jogviszony,diákigazolvány)
A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A képzés gyakorisága: heti 1 nap (péntekenként 9.00 – 17.00 ig)
A képzés helyszíne: ELTE-PPK, Budapest, 1075 Kazinczy u. 23-27.
A képzés önköltséges: 250.000 Ft/félév, a 3. félév díja 30.000 Ft, a díj tartalmazza vizsgák díját, ÁFA-mentes.
A képzésbe az alábbi feltételekkel léphetnek be a pályázók:
• BSc vagy MA végzettség igazolása, az oklevél/ek fénymásolata, önéletrajz,
• Felvételi elbeszélgetés, mely folyamán a jelentkező érdeklődési körét, a coaching iránti elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve coach tevékenységének jövőbeni lehetőségeit
A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje:
Egyéni kérelem alapján, a kreditátvitel szabályai szerint adható felmentés az egyes tanegységek teljesítése alól.
Az oklevelet az a résztvevő kapja meg, aki a képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, eleget tett a gyakorló coaching és szupervízió feltételeinek, elkészítette a záró dolgozatot és sikeres záróvizsgát tett.

Oktatók:

Dr. Szvetelszky Zsuzsanna szervezetfejlesztési tanácsadó – ELTE oktató
Dr. Kiss Orhidea munka- és szervezetpszichológus (emberi erőforrás gazdálkodás) – ELTE oktató
Dr. Köteles Ferenc pszichológus – ELTE oktató
Bukta Zsuzsanna menedzsment ismeretek – ELTE oktató
Peredi Ágnes business coach, gazdasági újságíró
Báthory Németh Andrea business coach, kommunikáció, szervezetvezetés, ELTE oktató
Jelentkezés, további részletek: ELTE Pedagogikum Központ Doktori és Továbbképzési Osztály
Tel.: (06-1)-461-4539, (06-1)-461-4500/3873, 3467, 3856
Email: tovabbkepzes@pk.elte.hu
http://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/továbbképzés-ppk

Lépj velünk kapcsolatba!