Szupervíziós műhely Bán Zsuzsával

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2013. március 11-én indul a Business Coach Kft. által alapított Szupervíziós Műhely, Bán Zsuzsanna vezetésével. A Szupervíziós Műhely résztvevői gyakorló coach-ok és HR szakemberek, akiktovábbképzés keretében kompetencia-fejlesztésen és műhelymunka-gyakorlatokon keresztül ismerkednek a szupervízióval, hogy aztán a napi munkájukban hasznosíthassák a megszerzett tapasztalatokat.

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2013. március 11-én indul a Business Coach Kft. által alapított Szupervíziós Műhely, Bán Zsuzsanna vezetésével. A Szupervíziós Műhely résztvevői gyakorló coach-ok és HR szakemberek, akiktovábbképzés keretében kompetencia-fejlesztésen és műhelymunka-gyakorlatokon keresztül ismerkednek a szupervízióval, hogy aztán a napi munkájukban hasznosíthassák a megszerzett tapasztalatokat.

A résztvevők a továbbképzés kompetencia-fejlesztő napjain a szupervízió másfél évszázados fejlődéséről szerezhetnek átfogóbb ismereteket, áttekintik, hogyan gazdagodott a fogalom tartalma,  a szemlélete, s az eszközrendszere. Betekintést nyernek a szupervízió mai modelljeibe, illetve abba, hogyan segíti a szupervízió a szervezeti, intézményi hatékonyságot, eredményességet.
A sajátélményű esetfeldolgozó műhelyekben a tapasztalati tanulásrólszerezhetnek személyes élményeket,illetve minden résztvevő számára lehetőség adódik szupervíziós ülés vezetésére.

  • A szupervízió definíciója, története Európában és Magyarországon
  • A szupervízió ismertsége, keresettsége, jövőképe
  • A szupervízió és a coaching
  • Szupervíziós Műhely gyakorlatok
  • Vezetői, szakmai problémák, dilemmák
  • A coach-ok, mentorok és HR szakemberek aktuális, személyes kérdéseinek feldolgozása szupervíziós üléseken

Oktató: Bán Zsuzsa, dipl. senior szupervizor-coach
Tanácsadói, tréneri munkát az átalakuló és változó gazdasági, piaci környezetben 22 éve végez. Coachként 1994-től edzője a piaci és humánszervezetek vezetőinek, szakembereinek. Kutatói munkái: a szupervízió ismertségéről, keresettségéről, korábban pedig interkulturális témákban Magyarországon és nemzetközi környezetben is. Eredményes szupervízori és coach munkát végzett többek között az Audi, a Continental, a Novartis, a Sanofi-Aventis, a Pfizer, a GSK, a Philips, a Bosch, a DDB Reklám, a Magyar Nemzeti Bank, a Waberers vezetőivel.

A szupervízió-alapú coaching szakmai megalapozója, senior képviselője Magyarországon. A posztgraduális szupervízor-coach képzés elindítója a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol a szupervízor képzésben is 10 éven át volt kiképző,vezető oktató. 
A KPMG Akadémia Executive Coach képzésében is a szupervízió-alapú coaching a témája. Vendégoktatóként vett részt egyebek között a Corvinus Egyetem MBA képzésein, a Külkereskedelmi Főiskolán. Alapítója a Coachok Háza szakmai és fejlesztő központnak. A BÁN Coaching&Supervisio Képzőközpontnak ügyvezetője. 

A továbbképzés időpontjai:

2013. márc.11.
2013. ápr.15.
2013. máj.06.
2013. jún.10.

Őszi időpontok a csoporttal történt egyeztetés alapján
A továbbképzés időtartama: 80 óra (10 alkalom, hétfőnként)

Részvételi díj:
500.000 Ft+áfa/fő

Jelentkezés online itt.

Lépj velünk kapcsolatba!