Akkreditált, rendszerszemléletű egészség- és életvezetési coach képzés 2012. novemberétől

A mai kor megnehezedett életkörülményei – a felgyorsult életritmus, a teljesítménykövetelmények fokozódása, a privát élet negatív egzisztenciális- és pszichikai hatásai – egyre több ember számára jelentenek jelentős többletterhet. Sokan ezekkel a többletterhekkel nem, vagy csak nehezen tudnak megbirkózni. A következmények vállalatokon belül is messzehatóak: demotiváció, az elkötelezettség és a teljesítőképesség jelentős csökkenése, a konfliktusok számának növekedése, a work-life balance hiánya, burnout, a betegnapok számának jelentős növekedése, kiváló szakemberek elvesztése. Az ezek következtében keletkezett anyagi kár – nemzetgazdaságilag is – nagyon jelentős. Ugyanakkor sok modern vállalkozás felismerte, hogy a hagyományos motivációs- és vezetői eszközök ezeknek a problémáknak a kezelésére már nem elégségesek. A munkatársakkal való törődés új útjai váltak szükségessé, és az egészség- és életvezetés kérdéseket a vállalaton belüli együttműködési- és vezetési kultúra részévé tették. Ehhez  szívesen veszik igénybe a képzett külső- és belső egészség- és életvezetési coach szolgáltatását.

A mai kor megnehezedett életkörülményei – a felgyorsult életritmus, a teljesítménykövetelmények fokozódása, a privát élet negatív egzisztenciális- és pszichikai hatásai – egyre több ember számára jelentenek jelentős többletterhet. Sokan ezekkel a többletterhekkel nem, vagy csak nehezen tudnak megbirkózni. A következmények vállalatokon belül is messzehatóak: demotiváció, az elkötelezettség és a teljesítőképesség jelentős csökkenése, a konfliktusok számának növekedése, a work-life balance hiánya, burnout, a betegnapok számának jelentős növekedése, kiváló szakemberek elvesztése. Az ezek következtében keletkezett anyagi kár – nemzetgazdaságilag is – nagyon jelentős. Ugyanakkor sok modern vállalkozás felismerte, hogy a hagyományos motivációs- és vezetői eszközök ezeknek a problémáknak a kezelésére már nem elégségesek. A munkatársakkal való törődés új útjai váltak szükségessé, és az egészség- és életvezetés kérdéseket a vállalaton belüli együttműködési- és vezetési kultúra részévé tették. Ehhez  szívesen veszik igénybe a képzett külső- és belső egészség- és életvezetési coach szolgáltatását.

Az Európai Coaching Szövetség akkreditált képző intézeteként 2006 óta képzünk business- és management-, valamint egészség- és életvezetési coachokat. Az általunk elnyerhető kvalifikáció nemzetközileg elfogadott mind az Európai Coaching Szövetség (ECA), mind a nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) által. Az elmúlt években több mint 150 coach tett ilyen sikeres vizsgát intézetünknél.

Az egészség- és életvezetési coaching egy viszonylag új – amerikai tapasztalatok szerint is jelentősen terjedő ága – a segítő foglalkozásoknak. Magában foglalja a már régebb óta ismert úgynevezett Life coachingot is. Feladatai ezen túlmenően: · egészségtámogató életszemlélet és magatartásforma kialakítása

· a vitalitás, az életöröm és a teljesítőképesség helyreállítása, fokozása

· a stress- és a burnoutkezelő képesség erősítése

· pozitív énkép kialakítása, a saját egészségtámogató erőforrások kiteljesítése

· konkrét testterápiás- és energetikai módszerek elsajátítása és saját alkalmazása

· a változások hajlandóságának és tartósságának támogatása

vállalati és vezetői szinten:

· egészségorientált vezetői magatartás és kommunikáció integrálása a vezetői munkába

· a munkatársak teljesítőképességének és motivációjának fokozása

· a munkatársak egészségtudatosságának fokozása

· a betegségek kovetkeztében keletkező költségek (munkaidő-kiesés, stresszhatások stb.) csökkentése

· vállalaton belüli egészség- és energiamanagement rendszer kialakítása

A képzés – többek között – az alábbi, ma nagyon aktuális coaching témákat is tartalmazza:

· stresszkezelés és stresszrezisztencia fokozása

· burnout profilaxis

· mobbingvédelem

· terhelő érzelmi hatások-, traumák feloldása

· egészségorientált mozgás, légzés, lazítás és táplálkozás

· karriertervezés nehezedő életkörülmények között

· életcélok tudatosítása és személyes változáskezelés

Alkalmazott módszerek többek között:

· inspiráló előadások, amelyek az egészség- és életvezetési coaching rendszer strukturálásába és a témák feldolgozásába integrálják a keleti életszemlélet, a nyugati pszichológia, az epigenetika és a jelenkori agykutatás legújabb eredményeit is

· rendszerszemléletű kérdezéstechnika a gyakorlatokban

· A. Lowen féle bioenergetika

· energetikai coaching diagnosztikai és terápiás módszerekkel

· focusing

· Feldenkrais funkcionális integráció

· hipnoterápia

· mozgásos- és nyugalmi meditációs technikák

· légzéstechnikák

 

Ár: 560.000 Ft (Áfamentes) + szállás, étkezés

Helyszín: Két Korona Hotel – Balatonszárszó

Időpontok:

1. modul: Bevezetés az EÉC gyakorlatába – 2012. november 02-03.

2. modul: A Coach személyes- és szociális kompetenciája – 2012. december 05-08.

3. modul: Az EÉC folyamatstruktúrája – 2013. február 15-16.

4. modul: Egyéni- és Team Coaching az EÉC gyakorlatában – 2013. március 08-09.

5. modul: Coaching specializációk – 2013. április 12-13.

6. modul: A személyes EÉC koncepció – 2013. május 09-11.

 

 
A képzés vezetője: 
 
Dr. Bodó Péter – ECA Képző-Master Coach, az Európai Coaching Szövetség alelnöke

 

További információ: www.bodo-coaching.eu

 

Lépj velünk kapcsolatba!