(Miskolc, Z-Press Kiadó Kft, 2019, 226 oldal, ford: Kovács Judit Erzsébet)

A könyv alcíme: Lépjünk túl a hagyományos coachingon: A FACTS modell. És valóban, a szerzők az első fejezetet azzal a némiképp provokatív megállapítással kezdik, miszerint elérkezett az idő a tanult coaching minták megtörésére. Ügyfeleik körében azt tapasztalták, hogy bár a megszerzett coaching készségek hatékonyak voltak a vezetők kapcsolatteremtésében és a munkatársak megerősítésében, ezeket a kapcsolatokat egy keményebb piaci környezeteben, a gazdasági válság elhúzódó éveiben a vezetők nem tudták pénzügyi eredményre váltani.


A könyv fő propozíciója: szükségessé vált a coaching készségek egy újabb szintre emelése, mégpedig egy új, nagyobb kihívást jelentő szemléletmód bevezetése révén. A szerzők szerint a coachingon belüli megújulás elkerülhetetlen, hiszen csak e megújulás eredményeképpen lehet ill. maradhat a coaching a mai kor számára is releváns, hatékony fejlesztési módszer. Állításukat sok izgalmas, az életből vett szemléletes esettel és coaching mintabeszélgetéssel illusztrálják, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy valóban hiteles és időszerű munkával találkozzon az olvasó.


A második fejezetben bemutatásra kerül a támogatás/kihívás mátrix és megismerkedünk a ZOUD fogalmával, amely a komfortzónán kívüli párbeszédre vonatkozik. A szerzők részletezik a coaching határainak feszegetésére szolgáló FACTS modellt, amely az alábbi sarokkövekre épül:


Feedback – visszajelzés
Accountabilty – felelősségvállalás
Courageous goals – bátor célok
Tension – feszültség
Systems thinking – rendszerszintű gondolkodás


Noha e sarokkövek fő „üzenetei” a GROW-ban és más modellekben is megjelennek, itt még fokozottabb hangsúlyt kap a megkérdőjelező, kihívást támasztó hozzáállás a coach részéről. E hozzáállás azt is feltételezi, hogy a coaching biztonságos keretei között coach és ügyfele gyakran lép be és marad akár huzamosabb ideig is a komfortzónán kívüli térben. E térben a kihívások megfogalmazása mellett ugyanakkor elengedhetetlen a coach tudatos támogatása – e támogatás a megfelelő pillanatokban, helyzetekben történő kinyilvánítása a coach felelőssége és egyben mesteri bravúrja is. A támogatás/kihívás mátrixban döntő jelentősége van a két változó egyensúlyának. Az egyensúly fennállása esetén a folyamat a teljesítmény fokozódásának irányában hat. Az egyensúly megbomlása viszont túlságosan barátságos vagy túlságosan stresszes légkört hoz létre – nyilván mindkét állapot gátlóan hat a teljesítményre. Alacsony támogatás alacsony kihívás esetén pedig tehetetlenség, apátia érzése jelentkezik.


E modell elsősorban tapasztalt coachoknak és üzleti vezetőknek szól, akik nyitottak a coachingszemléletre és a személyközpontú, támogató, non-direktív coachingfelfogás megújítására. A könyv hasznos gyakorlati ismereteket és számos konkrét fejlesztő gyakorlatot tartalmaz coachok és coaching szemléletű vezetők számára.


A szöveg helyenként provokáló stílusa is illeszkedik a mondanivalóhoz: ne finomkodjunk annyit, ne kerülgessük a forró kását. Mondjuk ki azt, aminek kint van a helye és adjuk mellé a szükséges támogatást, megerősítést is – ezzel teszünk a legjobbat ügyfelünknek, hiszen így tanítjuk meg valóban szárnyalni. A könyv mindvégig gondolatébresztő marad. Rávesz, hogy vizsgáld meg a coaching stílusodat és a fejlődés érdekében bátran kérdőjelezd meg önmagad és környezeted. Olvasás közben szinte érezzük, ahogy a könyv kimozdít a komfortzónánkból s ezzel egyben új perspektívát is teremt.


Úgy gondolom, hogy bár a szerzők erre az aspektusra nem térnek ki, a FACTS modellben megfogalmazott szemléletmód, a rendszerszemlélet és az egyéni felelősség tudatosítása nemcsak az üzleti életben, hanem például a gyereknevelés, a pedagógia terén is hozhat meglepő eredményeket. Örömteli hír, hogy már itthon is van olyan kezdeményezés, amelyben a coaching technika bekerül az iskola falai közé. Amint arról a forbes.hu beszámolt (https://forbes.hu/legyel-jobb/bevittek-a-coachingot-es-a-pozitiv-kommunikaciot-az-iskolaba-nott-a-tanulmanyi-atlag/) „a kecskeméti Piarista Iskolában például már egy éve coachok dolgoznak a gyerekekkel. Az iskola vezetése így próbálja kezelni a figyelemzavart, a tanulási problémákat és az agresszív viselkedést. Már mutatkoznak az eredmények, volt, ahol mérhetően nőtt a tanulmányi átlag.....”

 

Örlősy Dóra pszichológus és közgazdász, közel két évtizede foglalkozik emberek és szervezetek támogatásával. HR vezetőként közép-és felsővezetőket támogatott, különböző munkacsoportok együttműködését segítette, csoporton belüli és csoportok közötti interakciókat facilitált. Jelenleg önálló tanácsadóként foglalkozik coachinggal, szervezetfejlesztéssel, HR tanácsadással. Küldetése, hogy a gyakorlatban segítse a vezetők munkáját és fejlődését mindazzal a folyamatosan gyarapodó tudással és élettapasztalattal, amit „élesben” szerzett szervezeti működésekről, vezető-beosztott, vezető-vezető kapcsolatokról, lendületekről, egyensúlyokról és elakadásokról. Munkáját a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) kompetenciái és etikai elvei mentén végzi.