Irányok

Kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés a „Rehabilitáció, Érték, Változás (RÉV)” modellprogram segítségével

A szerző, Gill Rita az ERFO Nonprofit Kft. dolgozójaként 2013 márciusa óta vesz részt a programban, amely az Európai Unió támogatásával valósul meg. Tréner: Dobos Elvira

A kezdetek

2013 márciusa óta a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 „Rehabilitáció, Érték, Változás (RÉV)” – Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram keretében egy speciális tréningsorozaton veszek részt a kijelölt kollégáimmal együtt. 

Bővebben: Kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés a „Rehabilitáció, Érték, Változás (RÉV)” modellprogram...

Irányok

Empátia, konfliktus, kommunikáció a versenycoachingban

A tánc világa csupa csillogás, gyönyörű ruhák, szépséges zenék, a táncosok pedig csodálni, imádni való, kedves és jól nevelt tünemények… Pedig valótlan lenne azt állítani, hogy versenyzői pályafutásom során, a versenyekre való felkészülésben, a tanárokkal és legfőképpen a táncpárommal való munka során sosem kerültünk konfliktusokba.

Bővebben: Empátia, konfliktus, kommunikáció a versenycoachingban

Irányok

Nyelvi coaching a gyakorlatban – esettanulmány

Mind nyelvtanári körökben, mind coach közegben érdeklődve és sok kérdéssel fogadnak minket, nyelvi coachokat, a kollégák. Mi is az a nyelvi coaching? Miben különbözik a nyelvtanítástól? És miben más, mint a life coaching/business coaching? Milyen alkalmazási területei lehetnek?
A nyelvi coachingról dióhéjban:
Bár nem célom, hogy a nyelvi coaching fogalmát újra meghatározzam, mégis fontosnak tartom, hogy pár mondatban bemutassam ezt az új és fejlődő coaching műfajt.
A nyelvi coachok általában nagy tapasztalattal rendelkező, az üzleti idegen nyelvet jól ismerő nyelvtanár alapvégzettségű coachok, akik a coaching ülések alkalmával igény szerint idegennyelvi és kommunikációs készségek fejlesztésével, esetleges gátlások oldásával is foglalkoznak. Gyakran különböző konkrét kommunikációs helyzetekre (pl.: prezentáció, cégbemutatás, állásinterjú, tárgyalás, konferencia, nyelvvizsga) megoldásközpontú módon, gyakorlatorientáltan készítik fel ügyfeleiket. A nyelvi coachokra jellemző, hogy a nyelv iránti tudatosságuknak köszönhetően érzékenyebbek a coaching ülés alkalmával elhangzó nyelvi jelekre, megfogalmazásokra, árnyalatokra, ismétlésekre stb. A nyelvi coaching során alkalmazott nyelvi fejlesztés illetve life vagy business coaching aránya az ügyfél igényétől függ, és akár ülésről-ülésre változhat.

Bővebben: Nyelvi coaching a gyakorlatban – esettanulmány

Irányok

Mondj nemet az idődért!

Sokáig az a gondolat élt bennem, hogy a fiataloknak (relatíve) könnyű, egyszerű megoldani az idejük beosztását. Munkám, a coaching folyamatok során azonban egyre inkább azt tapasztalom, hogy ez nem így van, „szomjazzák” az időt a fiatalok is. Noha a fiatal vezetők határozottak, magabiztosak, tudják, mit akarnak az élettől és bátran ki is állnak ezért, mégis egyre több fiatal vezető fordul hozzám időgazdálkodási kérdésekkel, nehézségekkel. Éppen ezért elkezdtem ügyfeleimmel együtt, vagy akár saját szakállamra is azon gondolkodni, azt kutatni, mi is állhat náluk a háttérben. Van-e a fiatal, elsősorban vezető beosztású fiatalok esetében csak rájuk jellemző sajátosság az időbeosztás terén? Mi okoz igazán nehézséget és mi az, ami átlendíti őket újra és újra? Milyen erősségekre lehet az ő esetükben építeni, ami hatékonyan segíti őket időbeosztásuk hatékonyabbá tételében?

Bővebben: Mondj nemet az idődért!

Irányok

Az időgazdálkodás fejlesztése lovak segítségével

Első megközelítésre talán távolinak tűnik egymástól a két terület: lehet-e időgazdálkodást javítani lovas coachinggal, tanulhatunk-e ezen a téren valamit a lovaktól? Az élet mindennapi gyakorlati ágán vizsgálódva valószínű, hogy aki már valaha is kapcsolatba került az állatokkal, a fenti kérdésre igennel fog válaszolni, hiszen a velük való foglalkozás időt és felelősséget kíván meg, mégpedig rendszeresen. Ebből már az is következik, hogy átszerveződik miattunk a napirendünk – hiszen őket évszaktól, ünnepnaptól függetlenül el kell látni. Végső soron mindez az egész életformánkra is kihat, vagyis megkívánja a jó időgazdálkodást. Az állatokkal való bánásmód szinte rákényszerít a napi prioritások megkeresésére, majd csak ezek beazonosítása és beütemezése után szervezhetjük a többi tevékenységet a legfontosabbak köré. Vagyis megadja a napirendünk alapját, rávezet a rendszerességre, a tervezésre és a feladatok véghezvitelére, arra, hogy nem hagyhatunk mindent az utolsó pillanatra. Ezek a tapasztalatok később a munkahelyen is kiaknázhatók, ha jó szokásként már rögzültek. Mindez egyfajta biztos alapot szolgáltat az időnk beosztásához, de még nem coaching.

Bővebben: Az időgazdálkodás fejlesztése lovak segítségével

Irányok

Régi – új lehetőség a coachingban: vonjunk be a folyamatba néhány lóerőt!

Visszatekintve a kezdetekre, szakmai berkekben közismert, hogy a coaching elnevezés a magyar kocsi szóból származtatható: ez a találmány segítette hozzá az emberiséget az előrehaladáshoz, a lovak „vezetője”, a kocsis pedig a régi korok „magánpilótájaként” a lovak irányításával, együttműködésük elnyerésével juttatta el az utasokat a céljukhoz.

Később a sportteljesítmények fejlesztésben nyújtott edzői támogatásra használták a szót, majd innen vette át az üzleti élet. A kör itt bezárult, vagy mégsem?

Bővebben: Régi – új lehetőség a coachingban: vonjunk be a folyamatba néhány lóerőt!

Irányok

A team coaching fajtái - Második rész

Jelen tanulmány – a kevés rendelkezésre álló kutatás adatait alapul véve – hiányt pótol: bemutatja a team coaching különböző definícióit és fajtáit, valamint részletezi azt a két megközelítést, amit a teamekkel foglalkozó szakemberek alkalmaznak: a humanisztikus és a döntéshozatal alapú iskolákat. Rámutat arra, hogy a vállalati versenyelőny megszerzéséhez és megtartásához elengedhetetlen tanulószervezeti kultúra kialakításának egyik alappillére a team coaching valamelyik, vagy akár összes fajtája.

A tanulmány első része - amely Örkény István az Utolsó meggymag című egyperceséből kiindulva arra keresi a választ, hogy a teamek sikeressége hogyan függ össze a team coachinggal - itt olvasható.

A team coaching fajtái

Különböző szerzők írásait összevetve hat nagy team coaching kategória látszik kirajzolódni a szervezetek világában:

A team munka közbeni team coaching Action Learning (Akció tanulócsoport) Solution Circle Team coaching mint vezetői tevékenység Coach nélküli team coaching Systemic team coaching

A továbbiakban az első öt team coaching fajtát fogom ismertetni, mivel azokról közvetlen forrásból származó információkkal rendelkezem. A Systemic team coaching módszertan részleteiről az alábbi kiváló könyvben lehet olvasni: Leadership Team Coaching: developing collective transformational leadership (Peter Hawkins, 2011).

Bővebben: A team coaching fajtái - Második rész

Irányok

A stílus coaching

Míg maga a coaching születése távolabbi időkre nyúlik vissza, a stílus coaching – mint coaching irányzat – viszonylag új keletű „edzésforma”. Magyarországon még nagyon kevesek által ismert coaching folyamat.

A stílus coaching „történelme”

A fogalom Tracey Redmond és férje Gary Redmond nevéhez fűződik.

Tracey 27 évet töltött a design iparban. Sikeres vállalkozóként a Chartered Society of Designers tagja, a Stílus Coachok Nemzetközi Szövetségének (International Association of Style Coaches™) elnöke, a Stílus Coaching Intézetet (Style Coaching Institute®) létrehozója, a Stílus Coaching fogalmának megalkotója. Ő az első „igazi” Stílus Coach.

Bővebben: A stílus coaching

Irányok

Munkahely, kiállító- és közösségi tér egy helyen

A Kaptár funkcióját tekintve több, mint egy lehetséges munkahely: eleve úgy találtuk ki, hogy közösségi tér, találkozási pont legyen, minél többféle módon lehessen hozzá kapcsolódni. Így amikor végiggondoltuk milyen funkciói lehetnek a helynek, evidensen adta magát a falak és terek változatos, művészi kihasználása, galériaként való értelmezése. A kiállításokkal nem csak kéthetente cserélődő új ruhát adhatunk a térnek, még változatosabb munkakörnyezetet teremtve, de a kiállító művészek megismerését, újabb kapcsolatok létrejöttét is elősegítjük.

Bővebben: Munkahely, kiállító- és közösségi tér egy helyen

Irányok

A team coaching fajtái - Első rész

Izgalmas új trend figyelhető meg a szervezetfejlesztés területén: a tanácsadás különböző fajtái, majd a rengeteg készségfejlesztő és csapatépítő tréning, aztán az először értelmezhetetlen, majd divatossá váló vezetői coaching után egy olyan új műfaj hódít egyre nagyobb teret, amely hatásában ötvözi, és akár felül is múlhatja a fent említett módszereket. Úgy hívják: team coaching.

Jelen tanulmány - a kevés rendelkezésre álló kutatás adatait alapul véve – hiányt pótol: bemutatja a team coaching különböző definícióit és fajtáit, valamint részletezi azt a két megközelítést, amit a teamekkel foglalkozó szakemberek alkalmaznak: a humanisztikus és a döntéshozatal alapú iskolákat.  Rámutat arra, hogy a vállalati versenyelőny megszerzéséhez és megtartásához elengedhetetlen tanulószervezeti kultúra kialakításának egyik alappillére a team coaching valamelyik, vagy akár összes fajtája.
Bővebben: A team coaching fajtái - Első rész

Hirdetés

Irányok

A teljesség igényével - A coaching holisztikus megközelítése

Az idegen szavak különböző gyűjteménye és szótárai a „holisztikus” kifejezést, (a görög „holo-” előtagból eredően, melynek jelentése „egész”) az egészre, a teljességre törekvő szemlélet- és gondolkodásmódként határozzák meg.

Ma a köznyelvben a holisztikus jelzőt leggyakrabban az alternatív gyógyászat egyik irányzatával azonosítják, amely az ember fizikai, értelmi és szociális állapotát is figyelembe veszi. E megközelítés azonnal le is szűkíti a szó jelentéstartalmát, és egyben bezárja az elfogadás és megértés kapuit az ilyen gyógyászatot eleve elutasítók előtt.

Bővebben: A teljesség igényével - A coaching holisztikus megközelítése