Irányok

Önreflexió - amikor a túléléshez szükséges

Tizenegy éve dolgozom szenvedélybetegekkel szociális munkásként egy rehabilitációs otthonban. Itt a kliensek önként 10-12 hónapot töltenek el közösségi terápiában, a betegségtudat elv alapján dolgozva a felépülésükön. Cikkemben az önreflexió és a függőség halmaz metszetének témáját járom körül, éppen ezért fókuszában nem a szenvedélybetegség áll. 

Bővebben: Önreflexió - amikor a túléléshez szükséges

Irányok

Önreflexió és mediáció

A kapcsolatok gyógyíthatók, új alapra helyezhetők, újabb színekkel és értékekkel bővíthetők, de mindez a felek nyitottsága és szándéka nélkül nem működhet. A kapcsolati krízis utáni átértékelődés nemcsak a kapcsolat minőségén javíthat, hanem bizonyossága annak is, hogy a változtatásra való képesség belső erőforrása két ember viszonyának. Képessé válnak saját helyzetüket objektív módon szemlélni, felismerik hibás gondolataikat, új nézőpontból tekintenek helyzetükre. Bármilyen furcsa, a krízis a lehető legjobb: a változást, a kapcsolati megújulást, a békés helyzetkezelést előzi meg.

Bővebben: Önreflexió és mediáció

Irányok

Nyisd meg az elméd!

A jógával jól és hatékonyan fejleszthető az akaratlagos érzékelés megvonása, mely lehetővé teszi a belső világ zavartalan felfedezését és magasabb tudatállapotba emelkedését. A kötődésektől, kényszerektől és késztetésektől való megszabadulás pedig a tiszta érzékelés és tapasztalás záloga.

Bővebben: Nyisd meg az elméd!

Hirdetés

Irányok

„Kell egy nyelvvizsga” – Bénító stressz vagy motiváló mérőeszköz? Nyelvvizsgázók tipikus elakadásainak kezelése a nyelvi coaching segítségével

Nyelvi akciók

A nyelvi coaching célja általában egy nyelvi akció, amire egy 3–8 alkalmas coaching folyamat segítségével készül fel az ügyfél. Ha őszinték vagyunk, akkor azt kell mondanunk, hogy konkrét nyelvi akció nélkül nem igazán létezik nyelvi coaching, ilyenkor inkább coaching stílusú nyelvoktatásról beszélünk.

Bővebben: „Kell egy nyelvvizsga” – Bénító stressz vagy motiváló mérőeszköz? Nyelvvizsgázók tipikus...

Irányok

Intelligencia, siker és érzelmi intelligencia

Hogyan kapcsolódik az intelligencia, a siker és az érzelmi intelligencia a coaching mesterséghez?

Cikksorozatunk az érzelmi intelligencia területére kalauzolja az olvasót. Az első részben áttekintjük az alapfogalmakat, majd a következő részben arra keressük a választ, hogy milyen alapvető jellemvonásokkal rendelkezik az érzelmileg intelligens coach, a harmadik részben pedig, hogy miként lehet fejleszteni a kritikus területeket. Az átadott ismeretekkel célunk, hogy a coach intelligenciájára és érzelmeire alapozva, egy tanulási folyamat során a fejlődését indukáljuk.

Bővebben: Intelligencia, siker és érzelmi intelligencia

Irányok

Kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés a „Rehabilitáció, Érték, Változás (RÉV)” modellprogram segítségével

A szerző, Gill Rita az ERFO Nonprofit Kft. dolgozójaként 2013 márciusa óta vesz részt a programban, amely az Európai Unió támogatásával valósul meg. Tréner: Dobos Elvira

A kezdetek

2013 márciusa óta a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 „Rehabilitáció, Érték, Változás (RÉV)” – Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram keretében egy speciális tréningsorozaton veszek részt a kijelölt kollégáimmal együtt. 

Bővebben: Kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés a „Rehabilitáció, Érték, Változás (RÉV)” modellprogram...

Irányok

Empátia, konfliktus, kommunikáció a versenycoachingban

A tánc világa csupa csillogás, gyönyörű ruhák, szépséges zenék, a táncosok pedig csodálni, imádni való, kedves és jól nevelt tünemények… Pedig valótlan lenne azt állítani, hogy versenyzői pályafutásom során, a versenyekre való felkészülésben, a tanárokkal és legfőképpen a táncpárommal való munka során sosem kerültünk konfliktusokba.

Bővebben: Empátia, konfliktus, kommunikáció a versenycoachingban

Irányok

Nyelvi coaching a gyakorlatban – esettanulmány

Mind nyelvtanári körökben, mind coach közegben érdeklődve és sok kérdéssel fogadnak minket, nyelvi coachokat, a kollégák. Mi is az a nyelvi coaching? Miben különbözik a nyelvtanítástól? És miben más, mint a life coaching/business coaching? Milyen alkalmazási területei lehetnek?
A nyelvi coachingról dióhéjban:
Bár nem célom, hogy a nyelvi coaching fogalmát újra meghatározzam, mégis fontosnak tartom, hogy pár mondatban bemutassam ezt az új és fejlődő coaching műfajt.
A nyelvi coachok általában nagy tapasztalattal rendelkező, az üzleti idegen nyelvet jól ismerő nyelvtanár alapvégzettségű coachok, akik a coaching ülések alkalmával igény szerint idegennyelvi és kommunikációs készségek fejlesztésével, esetleges gátlások oldásával is foglalkoznak. Gyakran különböző konkrét kommunikációs helyzetekre (pl.: prezentáció, cégbemutatás, állásinterjú, tárgyalás, konferencia, nyelvvizsga) megoldásközpontú módon, gyakorlatorientáltan készítik fel ügyfeleiket. A nyelvi coachokra jellemző, hogy a nyelv iránti tudatosságuknak köszönhetően érzékenyebbek a coaching ülés alkalmával elhangzó nyelvi jelekre, megfogalmazásokra, árnyalatokra, ismétlésekre stb. A nyelvi coaching során alkalmazott nyelvi fejlesztés illetve life vagy business coaching aránya az ügyfél igényétől függ, és akár ülésről-ülésre változhat.

Bővebben: Nyelvi coaching a gyakorlatban – esettanulmány

Irányok

Mondj nemet az idődért!

Sokáig az a gondolat élt bennem, hogy a fiataloknak (relatíve) könnyű, egyszerű megoldani az idejük beosztását. Munkám, a coaching folyamatok során azonban egyre inkább azt tapasztalom, hogy ez nem így van, „szomjazzák” az időt a fiatalok is. Noha a fiatal vezetők határozottak, magabiztosak, tudják, mit akarnak az élettől és bátran ki is állnak ezért, mégis egyre több fiatal vezető fordul hozzám időgazdálkodási kérdésekkel, nehézségekkel. Éppen ezért elkezdtem ügyfeleimmel együtt, vagy akár saját szakállamra is azon gondolkodni, azt kutatni, mi is állhat náluk a háttérben. Van-e a fiatal, elsősorban vezető beosztású fiatalok esetében csak rájuk jellemző sajátosság az időbeosztás terén? Mi okoz igazán nehézséget és mi az, ami átlendíti őket újra és újra? Milyen erősségekre lehet az ő esetükben építeni, ami hatékonyan segíti őket időbeosztásuk hatékonyabbá tételében?

Bővebben: Mondj nemet az idődért!

Hirdetés

Irányok

Az időgazdálkodás fejlesztése lovak segítségével

Első megközelítésre talán távolinak tűnik egymástól a két terület: lehet-e időgazdálkodást javítani lovas coachinggal, tanulhatunk-e ezen a téren valamit a lovaktól? Az élet mindennapi gyakorlati ágán vizsgálódva valószínű, hogy aki már valaha is kapcsolatba került az állatokkal, a fenti kérdésre igennel fog válaszolni, hiszen a velük való foglalkozás időt és felelősséget kíván meg, mégpedig rendszeresen. Ebből már az is következik, hogy átszerveződik miattunk a napirendünk – hiszen őket évszaktól, ünnepnaptól függetlenül el kell látni. Végső soron mindez az egész életformánkra is kihat, vagyis megkívánja a jó időgazdálkodást. Az állatokkal való bánásmód szinte rákényszerít a napi prioritások megkeresésére, majd csak ezek beazonosítása és beütemezése után szervezhetjük a többi tevékenységet a legfontosabbak köré. Vagyis megadja a napirendünk alapját, rávezet a rendszerességre, a tervezésre és a feladatok véghezvitelére, arra, hogy nem hagyhatunk mindent az utolsó pillanatra. Ezek a tapasztalatok később a munkahelyen is kiaknázhatók, ha jó szokásként már rögzültek. Mindez egyfajta biztos alapot szolgáltat az időnk beosztásához, de még nem coaching.

Bővebben: Az időgazdálkodás fejlesztése lovak segítségével