Theta„A Holtak Bírái egy hatalmas kőszikla elé vitték a ravaszságáról elhíresült királyt és utasították, hogy gurítsa fel egy dombra, majd a másik oldalon gurítsa le. Azonban, mikor Sziszüphosz már majdnem felért a domb csúcsára, ereje elfogyott és a szikla visszazuhant eredeti helyére. És ez a folyamat állandóan ismétlődik: Sziszüphoszt arra ítélték, hogy örök időkre hiábavaló erőfeszítéseket tegyen, mivel minden erejét összeszedve, verejtékezve görgeti fel a súlyos követ a hegyre, ám mielőtt a csúcsra érne, a kő mindig visszagurul.
Innen ered a „sziszifuszi munka” kifejezés, az emberi teljesítőképességet már-már meghaladó és hiábavaló munka elnevezése.”
wikipédia

Mindannyiunk életében számtalan tudatállapot lakik. Széles palettán mozog tudatállapot készletünk. Vannak igazán kedvenc állapotaink és vannak kirekesztettségük folytán vissza-visszatérő nem kedvelt állapotaink.


Mindannyiunk tudat állapotai, a családrendszeri odatartozás mentén nőnek fel bennünk. Ezek egy része úgynevezett fantom állapot (átvett szerep). Ezek őseink szégyenteljes titkaiban, meg nem élt érzelmeiben gyökereznek, melyekre az utódok szeretnének rávilágítani érthetetlen viselkedéseik, bizonyos életterületi megnyilvánulásaik eszközeivel. Olyan ez, mintha az utód megoldást szolgáltatna az ős problémájára – vagy ha ez nem sikerül, akkor újból és újból megismétli azt, hogy emlékezzen rá a rendszer.


Akár Szondi írásait, akár Ábrahám és Török, netán Freud vagy Schützenberger műveit olvassuk, fel-fel bukkan bennük az az elképzelés, hogy bizonyos sorsesemények, netán egész sorsok ismétlődnek a vérségi kötelékre alapozott családrendszerekben. Hellinger a családfelállítás módszerével és az ebben nevesített sorsösszefonódással szintén erre a mechanizmusra hívja fel a figyelmet.
Minden sorsismétlés egyfajta merev szerephez hasonlatos. Ugyan azokat a dallamokat játsszuk benne, mintha betanult forgatókönyvet ismételnénk a-tól z-ig. Gyakran a szerepfelvétel valamiféle kiüresedett állapottal jár együtt.


„Egy napon csomagot kapott a császár. A csomagon egyetlen szó állott: "Fülemüle".
- Biztosan új könyvet írtak a mi nagyhírű madarunkról - vélte a császár. De nem könyvet talált a csomagban, hanem egy fülemülét - mesteri kéz művét, egy felhúzható madarat, amely az eleven mása akart lenni. De ez nem volt ám fakó ruhájú! Véges-végig gyémánttal, rubinnal meg zafírral rakta ki a készítője, s ha felhúzták, elénekelt egy dalt az igazi fülemüle dalai közül. Miközben énekelt, föl-alá billegett a farka, s csak úgy szikrázott rajta a sok arany meg drágakő. (...)
- Énekeljen egyszerre a két fülemüle! Micsoda dalnokverseny lesz az! Intettek hát az igazi fülemülének, s fölhúzták a kulcsra járót - rákezdte mind a kettő. De a dalnokverseny bizony nem sikerült. Az igazi fülemüle a maga módján csattogta az énekét, a másik pedig rugóra járt.”
Hans Christian Andersen - A FÜLEMÜLE


Nagy rejtély és ma még csak találgatunk az ügyben, hogy a családi fantomok hogyan adódnak tovább, hogyan használja a rendszer jóvátételként az utódot. Bizonyos elképzelések szerint ezek a fantomok a tudattalanban laknak, más szakemberek az ego-ba illeszkedő elkülönített részként tekintenek rá.
De hát nekem mi közöm ehhez? – kérdezhetné egy coach. Nézzünk, egy konkrét példát mi köze lehet ehhez egy coachnak. A példa egyben röviden ismerteti a Theta Floating coaching módszerét.
Nagyon érdekelnek az érzelmi változási folyamatok. Mert erőteljesen hiszek abban az NLP megközelítésben, hogy nincsenek tehetetlen emberek, tehetetlen tudatállapotok vannak.
Cili célja az, hogy találjon új munkát magának. Az eddigi tapasztalatai alapján 2-5 hónap alatt érkezik meg hozzá az a munkalehetőség, amit el is tud fogadni. Ezt szeretné most lerövidítetni.
A Theta Floating érzelmi változást támogató folyamatával dolgozunk, hogy áthaladva a tudat rétegein kijussunk egy békés, meta-állapotba, egy magasabb nézőpontba, egy lehetségesség térbe.
A Theta Floating belső képekkel dolgozik egy facilitált szimbolizáló folyamaton keresztül. A nyitó, szimbolizáló kép a coachtól származik, s ezen kezdve a közös munkát, onnantól az ügyfél képei mentén haladunk.
Cili munkája során belső képeiben találkoztunk a nagymamáival, akik gyermekeik korai elvesztésének gyászát nem tudták teljesen megélni, s így utódjukra hagyták azt a mély szomorúságot, melyen lassan, mint egy kásahegy, rágtuk át magunkat az ülésen, mert a nagyik beragadt gyásza vissza visszatért Cili képeibe. Ez a mély szomorúság nagyon hasonló volt Cili leggyakrabban tapasztalt állapotához, a kirekesztett, elmagányosodott, légüres térben lebegő munkavégzéshez.
Aztán találkoztunk az apa munkája miatt a családban kimondatlanul lebegő szorongató aggodalommal, melyben gyakorlatilag Cili felnőtt. Ez az aggodalom akkor tört rá mindig, amikor két munka között, belső világában elveszítette a napi rutinból fakadó stabilitását, s gyakori vendég volt az aggodalom lánya munkavállalása kapcsán is.

„- Mert higgyék el, uraim, s mindenekelőtt felséges császárom, az eleven fülemülénél sohasem lehet tudni, mit csinál a következő pillanatban, de a rugókra járó madárra mindig számíthatunk! Így meg így énekel és nem másképp! Meg lehet ismerni a szerkezetét, ki lehet nyitni, s akárki megláthatja, hogyan működnek benne a rugók, hengerek, kerekek. (...)
Hanem a szegény halászok, akik sokszor hallották az igazi fülemüle énekét, csak legyintettek.
- Szépen hangzik, meg kell adni, de hiányzik belőle valami, csak magunk se tudjuk, hogy mi.”
Hans Christian Andersen - A FÜLEMÜLE

Majd találkoztunk a tehetetlenség állapotával, ami csakúgy, mint a szomorúság sok rétegben visszatért a folyamatunkba. Ez a tehetetlenség, makacs jószágként ragaszkodott. Sok olyan életesemény történt Cilivel, melyekben tehetetlenséget élt át. Ezek egy része saját személyes tapasztalata, melyet bántalmazó kapcsolataiban gyűjtött össze, más része az édesanyjától átvett és belsővé tett érzés a gyermekkorból. Ezek a munkavállalása során ott köszöntek vissza, ahol úgy érezte nem tudja kifejezni saját igényeit, nem tudja közölni véleményét, hagyja magát megalázni és megfélemlíteni a munkaadói által. De ezek az érzések visszaköszöntek elkeseredettséggel fűszerezetten magánéletében is családja konkrét történései kapcsán. Legerősebb tehetetlenség élménye egy bántalmazás során szerzett fejsérüléséhez kapcsolódott. Ezen munkarészünk során olyan mértékű tehetetlenség és reménytelenség öntötte el, hogy csaknem feladta a folyamatot, de a vágyakkal való újbóli és újbóli összekapcsolása segítette őt kimozdulni a holtpontról.


Végül megmásztuk az üveghegyet, a folyton dagadó kását visszatereltük a fazékba és Cili megint képes volt a reménytelenség és senkinek nem kellettség állapotából cselekvővé válni és hinni abban, hogy lehet jó munkája, mielőtt a nyugdíjas évek jól megérdemelt pihenését kezdené élvezni. Munkafolyamatunk végén azt jelezte vissza, hogy áthuzalozódott a feje, új áramkörök kapcsolódtak be az agyában. S legfőképp a szomorúság, a reménytelenség és tehetetlenség bénító állapotait kezelni tudó embernek érezte magát ismét.


Cili példájából remekül látható az, hogy az ember képes elérni olyan érzelmi és tudati állapotot, ahol cselekvőképes és olyan hiedelmei kezdenek el működni, melyek támogatják azt, hogy a képességeinek és igényeinek megfelelő munka érkezhessen meg hozzá. S emellett vannak olyan állapotok is benne, melyek az ellentétes tendenciákat táplálják: sosem lesz munkája, alkalmatlan bármire, lehetetlen, hogy olyan főnökei és munkatársai legyenek, akik igazán partnerként tekintenek rá a munka világában.
Ha Cili példáját a figyelem oldaláról közelítjük meg, akkor elmondhatjuk, hogy sikerül elérni a tudatának egy szabad figyelmi állapotot a Floating folyamatban, ahelyett a rögzült figyelem állapot helyett, mely a kiinduló állapota volt.


A mennyezetes ágy függönyeinek redői közül különös arcok meredtek a császárra, rútak és vigyorgók, de szép, szelíd arcok is: ezek a császár hajdani jó és gonosz cselekedetei voltak.
- Emlékszel-e rám? - suttogta az egyik. - Hát énrám emlékszel-e? - kérdezte a másik. És meséltek neki annyit, hogy a császár homlokáról patakzott a veríték.
Hans Christian Andersen - A FÜLEMÜLE

Szabad figyelem az, ami a leginkább az észlelési szinthez közelítő állapot. Ítélet és elfogultság nélkül látja a dolgokat és észleli azokat. Míg a rögzült figyelem a múltba mutat, valamilyen saját vagy mások által a múltban megélte élményhez tapad hozzá és az ember önmagától nem tudja eloldani onnan. Cili Floating folyamatban tapasztalt visszatérő, és cselekvést, valamint önkifejezést korlátozó, állapotai ilyen rögzült figyelmi állapotok voltak. A Floating folyamatban arra trenirozódott a tudata és a figyelme, hogy eloldódjon ezekből a rögzültségekből. Hiszen a szabad figyelem által tudja észrevenni azokat a lehetőségeket, melyeknek az elérkezésére olyan nagyon vár.
Gyakorlatilag Cili folyamatában a tudatát egy cselekvésre kevéssé alkalmas állapotból sikerül átfókuszálnia egy olyan állapotba, ahol észleli a lehetőségeit és képes ezeknek megfelelően cselekedni is. A múltból eloldódva jelen, illetve jövő fókusz lehetőség született meg benne.


Felhasznált idézetek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szisz%C3%BCphosz (letöltés: 2018.07.15)
Hans Christian Andersen: A fülemüle; felhasznált szöveg forrása: http://mek.oszk.hu/00300/00309/00309.htm#7 (2018.07.13. letöltés)

Ajánlott irodalom
Anne Ancelin Schützenberger: Ős-szindróma, Transzgenerációs pszichoterápia és a családfa rejtett kötelékei; Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest, 2016.
Esther Kochte: ThetaFloating - Ajándék CD melléklettel Használd ki sejttudatosságod spirituális lehetőségeit, és teremtsd újjá magad! BIOENERGETIC Kiadó Kft, Budapest, 2016

RudnicaiMargit 1Rudnicai Margit
Közgazdász, coach, nemzetközi minősítéssel (DGfS) rendelkező rendszerállító, kiképző rendszerállító. 10 éven keresztül kontrolling területen dolgozott egy élelmiszeripari cégnél. 10 éve saját vállalkozásában dolgozik. Több civil projektet generált pályázatíróként az egészségfejlesztés, a munkaerő-piaci re-integráció és fiatalok munkaerő piacra lépése témakörökben. Melyekben projektmenedzserként, pénzügyi vezetőként illetve szakmai megvalósítóként vett részt. 5 éven keresztül tanított rendszerállítást a magyarországi Hellinger Intézet szervezésében. Jelenleg újonnan alapított rendszerállítást oktató iskolájában A RendSzer-Állítás bt-ben tanít és saját praxist folytat. A coaching és mentoring területén egy civil szervezet akkreditált képzését végezte el, módszer specifikusan pedig a wingwave coaching, a Theta Folating coaching és a párkapcsolati coaching területén képződött.