Már vagy tíz évvel ezelőtt történt. Egy számomra nagyon nehéz gyakorlatot végeztetett velem, úgy éreztem, nem tudom megcsinálni.

Zoli, ez iszonyú nehéz – mondtam.
Igen, tudom. – mondta ő. Még három ismétlés van hátra.

Időközben eltelt nyolc-kilenc év, és ugyanez a párbeszéd ismétlődött meg egy kliensemmel. Éppen Moreno szociális atom módszerével térképeztük fel munkahelyi kapcsolatrendszerét, amikor szó szerint ugyanaz a panasszal találkoztunk esetében, mint anno az enyémben. Nekem pedig ösztönösen beugrott a támogató, a szó legszebb értelmében jelen levő, a közös munka biztonságos kereteit meghatározó és rám vigyázó edző. És ahogy akkor régen nekem is sikerült megcsinálnom a gyakorlatot – bár nem hittem volna –, a kliensem is gyönyörűen megalkotta a maga szociális atomját, aminek nagy hasznát vettük a coaching folyamat további részében.

Mit tanultam coach-ként az edzőmtől?

Ha egy szóban kellene meghatároznom: emberséget. Bővebben kifejtve pedig azt, hogy elfogadjam a másik embert a maga gyengeségeivel, hiányosságaival, hibáival, ugyanakkor képes legyek meglátni azokat az erősségeit is, amelyek mentén támogatni tudom a fejlődését. Szintén tőle tanultam meg azt, hogy nincs két egyforma nap és nincs két egyforma edzés. Vannak napok, amikor minden jól megy, amikor a vendég (személyi edzőknél így hívják a klienst) igényli és bírja a terhelést, máskor pedig gyengén jön el az edzésre, ahol sokkal inkább regenerálódni szeretne, mintsem erősödni. Az edző feladata ezen állapotok felismerése és az edzésprogram ehhez való igazítása.

Bár az edző-vendég kapcsolatok jellemzően hosszabbak egy-egy coaching sorozatnál, érdekes párhuzam figyelhető meg a kliensek és vendégek motivációs szintjével kapcsolatban. A sikeres edzők hozzáállása a vendéggel végzett munkához megfeleltethető egy, a helyzetfüggő vezetést magas szinten művelő vezetőével. 

Az edzőteremben újonnan megjelenő vendég bizakodó, a kezdők naivitásával áll hozzá a feladatokhoz, jellemző rá egyfajta „nászút-állapot”. Minden szép, minden jó, a világ kerek. Optimizmusa megingathatatlan, és bár az edzés terén sokszor gyakorlatlan (vagy talán pont ezért), hajlamos lehet túlbecsülni képességeit és alulbecsülni a rá váró (fizikai) nehézségeket. A jó edző ebben a fázisban inkább irányít, mint támogat. Célokat határoz meg (edzéstervet készít), tisztázza a szerepeket (ki miért felelős a vendég fejlődésével kapcsolatban), tanít, instruál, gyakoroltat és ellenőriz. Kettejük dinamikájában megfigyelhető a csoportfejlődés első fázisában tapasztalható óvatos közeledés, a másik fél által elfogadható viselkedésminták kialakítására irányuló törekvés.

A lelkes kezdő vendég idővel törvényszerűen átlép a második fázisba: kiábrándult haladóvá válik. Megtapasztalja saját testi-lelki határait, a kitűzött célok eléréséhez szükséges erőfeszítéseket most már jóval reálisabban méri fel, illetve bizonyos célok elérhetetlennek tűnhetnek számára. 

Az edző ebben a fázisban – megtartva az irányítás mennyiségét – erős támogatást is nyújt vendégének. Meghallgatja aggályait, segíti a kudarcélmények feldolgozását, magyarázatokat ad, ugyanakkor – építve a vendég növekvő szakértelmére és fejlődő önismeretére – bevonja a célok meghatározásába vagy újradefiniálásába, továbbá új perspektívákat ad. A csoportfejlődés viharzás fázisához hasonlóan itt is megfigyelhető a vendég részéről saját határainak keresése, az edző határozottságának tudatos vagy tudattalan tesztelése, a dominancia és autonómia kérdéseinek feszegetése. 

Amennyiben sikerül túljutni ezen, a folyamat szempontjából mindkét fél számára leginkább megterhelő fázison, a vendég úgynevezett óvatos haladóvá válik. Énképe tisztul, a célokkal kapcsolatos elvárásai egyre reálisabbá válnak, sokszor önkritikus és kétségekkel teli, önbizalma ingadozó. Az edző – csökkentve az irányítás mértékét – alapvetően támogatást nyújt vendégének. Itt már rendelkezésre állnak olyan korábbi közös sikerek, amelyek elemzése segítheti a nehezebb pillanatokban a perspektívaváltást, illetve erőforrásként szolgálhat a lanyhuló motiváció és növekvő kétségek idején. Az edző megosztja vendégével a problémák megoldásának és a célok kitűzésének felelősségét, és folyamatosan fenntartja a támogatás kereteit. Kapcsolatuk konszolidálódik és megteremtődnek az alapok az igazán nagy teljesítmények eléréséhez. 

Kellő kitartással az óvatos haladóból magabiztos profi válik, aki lényegében önálló edzésre képes. Az edző, ebben a számára is rendkívül motiváló szakaszban lehetőséget biztosít vendége számára a siker megünneplésére, valamint támogatja őt saját határainak átlépésében. A kiégést megelőzendő fontos lehet új kihívások keresése akár a „munkakör gazdagítással” is, például a vendég mentori feladatokkal való felruházásával. Ez az időszak természetesen megfelel a csoportfejlődés negyedik, „teljesítés” fázisának.

Csillag Zoltán

* * *

Akkoriban a személyi edzés tette ki a mindennapjaimat. Ez annyit jelentett, hogy, hatkor lehúztam a kártyámat a fitnesz gyár recepcióján, és este tízkor hagytam el a termet némileg megundorodva a testmozgástól, az emberektől, de egy ideig boldogan attól a 30000ft-tól, ami aznapra járt a tíz vendég után.

Üdvözlöm, Csillag Zoltán vagyok – talán ez volt az a mondat, ami elindította barátságunkat, bár akkor még erősen bíztam benne, csak egy három alkalmas állapotfelmérés + edzésterv csomagról lesz itt szó. A mi világunkban a magázódás szinte teljesen ismeretlen fogalom, mindenki tegez mindenkit korra, nemre való tekintet nélkül, legalábbis az edzők általában így indítanak. Pályámnak még viszonylag az elején tartottam, így az első alkalommal szerintem még nem alkalmaztam teljes magabiztossággal azt, amit a tanfolyamokon hallottam a különböző személyiségprofilokkal való helyes kommunikációról. Ezáltal szerintem nagyjából ezekkel a gondolatokkal váltunk el egymástól:

CSZ: Mit képzel ez magáról?
LZ: Mit képzel ez magáról?

Szoktuk mondani, nincs még egy lehetőség első benyomást tenni, én mégis kaptam erre esélyt, így éveken keresztül dolgozhattunk együtt.

Mit tanultam edzőként egy coach-tól?

Az ügyfélkezelés tekintetében szolgáltatás kultúrát és egyfajta coaching szemlélet adaptálását, saját magam felé pedig tudatosságot.

Az edző hajlamos futószalagon kezelni vendégeit, még akkor is, ha azt hangoztatja, személyre szabott programot vezet. Ez a  személyre szabás egy egyszerű algoritmus mentén megy, aminek elemei leegyszerűsített formában az állapotfelmérés, edzéstervezés, az edzésfolyamat, az újratesztelés és az eredmények alapján újra a tervezés (csendben teszem hozzá, szerencsés az a vendég, akivel ezt valóban alkalmazza is a személyi edzője, és nem csak érdekes gyakorlatokat dobál egymás mellé intuitív módon). A folyamatból viszont hiányzik egy jelentős elem: maga az ember. Az ember, akinek szorongásai, frusztrációi vannak, az ember, akinek jelentősen nagyobb gondjai vannak annál, semmint hogy kockás lesz-e a hasa nyárra vagy sem. 

Éppen ezért az állapotfelmérés jóval korábbról indul, mint a futóteljesítmény felmérése. Látnunk kell előbb, hogy mit szeretne vendégünk elérni, és talán még ennél is fontosabb, miért szeretné ezt? Milyen hatással lesz ez az életére? Ha ki tudunk benne alakítani egyfajta érzelmi kötődést a céljához, akkor sokkal egyszerűbb lesz  betartatnunk vele mindazt, ami odáig szükséges. 

A célok mellett feltérképezzük a jelent is. Mit nem szeret a mostani állapotában? Mik az okai annak, hogy kialakulhatott ez a  helyzet? Ha tudunk foglalkozni ezekkel az okokkal, hosszú távon is elkerülhetővé válik a visszaesés. 

Innen már csak egy lépés a közös megállapodás a megoldásokról. Az edző nem mindenható; mi az, amit a vendég tud tenni a siker érdekében? Konkrét megoldásként például azt, hogy mindig hord magával egy nagy palack vizet, amit el kell fogyasztania a nap végéig, vagy egészen banális módon az edzés időpontját is elkezdi beírni a naptárjába, amit egyébként sokan nem tesznek meg mert „hátha közbejön valami más…”. Nem jöhet közbe!

Az edző tehát vezeti, folyamatosan figyeli vendégét, így nyújtja számára azt a szolgáltatást, amiért az valójában megkereste őt.

Tudatosság hiányában azonban ez a folyamat lehetetlenné válik. Egyrészt azért mert nagyon gyorsan bekövetkezik az a fajta kiégett állapot, amire a bevezetőben utaltam, másrészt pedig képtelenek leszünk ilyen minőségben foglalkozni vendégeinkkel. Számtalanszor láttam (bevallom én is csináltam ezt), ahogy az edzők ugyanazt a gyakorlatsort alkalmazzák minden egyes vendégen a nap során, pusztán mert így kényelmesebb számukra. 

Az egyik legnagyobb nehézség a fitnesz szakemberek számára az idő menedzsment. Leginkább folyamatosan rohanó, munka közben is telefont nézegető, állandó időzavarban lévő kollégákat láttam magam körül. Bevállaltunk mindent és mindenkit, aminek az lett a következménye, hogy vad ujjongásban törtünk ki, ha valaki lemondta az alkalmat, és nem „kellett” edzést tartani. Pedig nagyon egyszerű módszereket lehetett volna alkalmazni ennek elkerülésére.

Ma már én is arra tanítom az új generációt, akarják megismerni önmagukat. Térképezzék fel, kik valójában, milyen értékeik vannak, milyen típusú edzésmódszer, milyen üzleti modell, milyen vendég felel meg nekik a legjobban? Egy egyszerű rendszerezés nagyon sok energiát spórolhat meg számukra, és hosszú távon teheti őket motiválttá. A jókedvű edző bizonyítottan is sikeresebb, nagyon erős a korreláció a két fogalom között. Éppen ezért megéri ebben a szakmában is időnként megállni, önvizsgálatot tartani, rendszerezni a dolgokat, vagy akár coach-csal konzultálni.

Ladányi Zoltán

* * *

Csillag Zoltán 

Reklámszakember, valamint MBA végzettséggel rendelkezik HR szakirányon. Tizenegy évnyi hazai és külföldi cégvezetői tapasztalattal a háta mögött váltott az üzleti coaching területére, ahol kis- és középvállalkozások, valamint multinacionális cégek vezetőit támogatja szakmai kiteljesedésükben, továbbá énmárkájuk építésében és ápolásában. Az Etalon Coaching Társaság névadója és alapító tagja. www.csillagzoltan.hu weboldalán örömmel osztja meg tapasztalatait olvasóival. 

Ladányi Zoltán 

Fitnesz iparági szakértő. Testnevelő tanári és menedzsment végzettséggel is rendelkezik. Közel egy évtizeden keresztül dolgozott személyi edzőként itthon és Angliában, mellette oktatóként vett részt az új edzői generáció képzésében. A szakmai tárgyak ok-tatása után ma már inkább a fitnesz szakemberek üzleti kompetenciáinak javításán tevékenykedik. Weboldala a www.zoltanladanyi.hu címen található. 

Csillag Zoltán és Ladányi Zoltán