Háttér

A coaching története Magyarországon

Személyes előszó
2012-ben Magyarország küldötteként lehetőséget kaptam arra, hogy az ECVision EU-s projekt keretében csatlakozzam egy coachokból és szupervizorokból álló 11 fős nemzetközi csapat munkájához. A hároméves projekt célja, hogy átláthatóságot és összehasonlíthatóságot teremtsen az európai gyakorlatban a különböző coaching és szupervíziós megközelítések, irányzatok között. A projekt első outputjaként elkészült egy európai szótár, amely Brüsszelben 2014. februárjában egy nemzetközi szakmai konferencián kerül bemutatásra – és az év későbbi részében magyar nyelven is hozzáférhetővé válik minden érdeklődő számára. 

Bővebben: A coaching története Magyarországon

Háttér

Érzelmi intelligencia fejlesztése a gyakorlatban

Cikksorozatunk az érzelmi intelligencia területére kalauzolta az olvasót. Az első részben áttekintettük az alapfogalmakat, majd azt követően arra kerestük a választ, hogy milyen alapvető jellemvonásokkal rendelkezik az érzelmileg intelligens coach.  A befejező részben az érzelmi intelligencia fejlesztési területeit vesszük górcső alá, és gyakorlatokon keresztül lehetőséget biztosítunk annak fejlesztésére.

Bővebben: Érzelmi intelligencia fejlesztése a gyakorlatban

Háttér

Bárki számára elérhető online lehetőségek az üzleti életben

Egy-két évtizede még az e-mail és a weboldalak használatát szoktuk, s azóta már az online számlázástól az online fizetésig gyakorlatilag bármi elvégezhető az internet segítségével. Vannak azonban a piacon olyan szolgáltatások, melyek az üzleti kommunikációt emelik az internet negyedik generációja, azaz az interaktivitás szintjére. 

Bővebben: Bárki számára elérhető online lehetőségek az üzleti életben

Hirdetés

Háttér

Gondolatok a digitális bennszülöttek világáról

Három éve munkatársaimmal zászlónkra tűztük a fiatal vezetők fejlesztését. Annak érdekében, hogy ezt minél hitelesebben és hatékonyabban tudjuk tenni, elkezdtünk kutatni a generációk világában, fókuszban az Y generációval. A téma magával ragadott, és folyamatosan hajt minket, hogy minél mélyebben megértsük az összefüggéseket, és környezetében lássuk a teljes képet. Sokat tanultunk, inspirálódtunk a generációk kiemelkedő szakértőjétől, Tari Annamáriától.

Bővebben: Gondolatok a digitális bennszülöttek világáról

Háttér

„Nincs szükségem szupervízióra!”

Avagy mit adhat a szupervízió egy coachnak? Madai Kriszta a Lapszámbemutató Kerekasztalon Nehezen kezdtem bele ennek a cikknek a megírásába. Talán mert az én utam coachként elképzelhetetlen lett volna szupervízió nélkül. Nem az lennék, aki most vagyok, és nem úgy dolgoznék, ahogyan most dolgozok, ha nem jártam volna szupervízióba. Ha nem járnék folyamatosan szupervízióba. Nemcsak azért, hogy jobb coach legyek, hanem azért is, hogy jobban érezzem magam a bőrömben. Coachként – és emberként.
Bővebben: „Nincs szükségem szupervízióra!”

Háttér

Az érzelmileg intelligens coach

A cikk a szerző a Magyar Coachszemle 2013/5. számában megjelent „Hogyan kapcsolódik az intelligencia, a siker és az érzelmi intelligencia a coaching mesterséghez?” című írásának folytatása.

„Ha tükröt tartasz mások elé, ne felejts magad is tükörbe pillantani.” 
Platón

Bővebben: Az érzelmileg intelligens coach

Háttér

Önreflexió, a belső szupervizorunk?

Amikor szupervizorként elkezdem írni az első sorokat a reflektivitásról, arra gondolok, hogy a reflexió a legfőbb szakmai eszközöm. Coachként szintén nagy figyelmet szentelek az önreflexiónak, amely során kérdéseket teszek fel saját magamnak. 

Bővebben: Önreflexió, a belső szupervizorunk?

Háttér

Az eszköztelen coach? - Egy tanuló feljegyzései

Szemlélődésből, a mesterség kereséséből és felvillanó pillanatainak megcsodálásából nőtt ki ez a cikk. Egy beszélgetésben Örvényesi Rita ráismert tapogatózó felismeréseimre, azóta pedig egy masterclass fejlesztette tovább és erősítette meg, ami eddig a coachmesterségről felmerült a gyakorlatomban. A Coachszemle jelenlegi számába azért illik írásom, mert a mesterségről alkotott mostani legjobb tévedéseim szerint nem a puszta gyakorlat, az ügyfelekkel eltöltött sok-sok óra teszi a mestercoachot, hanem az ügyfelekkel eltöltött sok-sok reflektált óra. Amit az olvasónak kínálok: egy közös szemlélődés.

Bővebben: Az eszköztelen coach? - Egy tanuló feljegyzései

Háttér

Professzionalizáció – hasonlóságok és különbségek a szociológia és a coaching szakmává válása között

A szociológia viszonylag új tudománynak számít, és – mint minden új tudományterületnek – meg kellett küzdenie a hosszabb ideje fennálló, régebb óta szilárd(abb) keretekkel rendelkező diszciplínákkal. Általában nem is gondolunk bele, hogy egy tudományterület, amit különféle dolgok bekövetkezése, ha úgy tetszik együttállása hívott életre – vagy ezen együttállások miatt felmerült az igény, hogy létrejöjjön egy terület, amely ezzel foglalkozik a jövőben –, milyen kalandos utat jár be addig, míg elismert és elfogadott tudományterületté, vagy esetleg szakmává, professzióvá válik.

Bővebben: Professzionalizáció – hasonlóságok és különbségek a szociológia és a coaching szakmává válása között

Hirdetés

Háttér

Azt csinálni, amit a Szelf akar: Motiváció az autonómia-szükséglet perspektívájából

Az új ismeret megszerzésére, új tudás elsajátítására való motiváltságunk alapvető a fejlődéshez. Mint ilyen, feltételezhető lenne annak inherens természete. Az oktatás területén dolgozók azonban ezt rendre megkérdőjelezik és gyakran külső tényezők fontosságát emelik ki a tanulási motivációban, így a jutalmazást és a büntetést (például jó és rossz jegyek). Elterjedt vélekedés, hogy ezek szükségszerűek a tanulási folyamat elősegítéséhez.

Bővebben: Azt csinálni, amit a Szelf akar: Motiváció az autonómia-szükséglet perspektívájából