Számos regény, tudományos ismereterjesztő mű foglalkozik a két nem, férfi és nő gondolkodásának különbözőségével, az ebből eredő konfliktusok kezelésével, az egymáshoz való harmonikus életvitelük jelen kori hiányával, de mégis úgy érezzük, sehogy sem tudunk változtatni, nincs áttörés, pedig a jobbító szándék meg van.

Bedő ImreA négy évvel ezelőtt életre hívott Férfiak Klubja szervezet legfőbb célja, hirdeti, hogy a megváltozott gazdasági háttér, társadalmi értékrend ellenére is a legfontosabb a család harmóniája, ahol férfi és nő egymásra talál, egymás mellett, egyetértésben, a jövő generációját neveli.

Bedő Imre közgazdász a Férfiak Klubja szervezet alapítója, korábban egy nagyvállalat vezetőjeként döntött a társadalmi misszió mellett. Felismerte, hogy a társadalom továbbra is a maga medrében működhessen, szükség lenne a férfi klasszikus értelembe vett tulajdonságainak, a családban elfoglalt helyének és érvényesülésének újra értékelésére.

A válások számának növekedésével az apa nélkül maradt családok nehéz helyzetbe kerülnek. De nehéz a helyzete a családon kívül rekedt apának is. A fiúk előtt nincs férfi kép. Nincs minta, milyen az igazi férfi. Mi az a belső erő, a motiváció, amely férfivá érleli a fiút.

Napjaink férfija számára a legfontosabb út, a munkába menekülés lett.

Rengeteget dolgozik, elhitte, hogy neki kell eltartani a családot. De a megnövekedett munkaidő miatt, teljesen kiszorul a családi életből. Nincs beleszólása, hogy az általa termelt pénzt a család mire költse. „ Eszközzé vált”. Miközben a nők sem erre vágynak, de nincs kapcsolat, kommunikáció egymás között. Oda mind két fél önbecsülése, az egymás megbecsülése is csorbát szenved.

Időbeosztás a család érdekében, a közös szövetség alapja – mondja Bedő Imre. És ez nem a wellnessről szól. A szabadidő, ha tetszik az együtt töltött idő szerves része. Együtt a családért. Közösen kitalált és együtt elvégzett örömteli időtöltés. Mindenki figyel a másikra, a beszélgetés menetére, a véleményekre, azok ütköztetésére, így a jellemek formálódnak, az önbecsülés erősödik. Minden kultúrának fontos része a férfi-női együttműködés, és a különböző szabályok ellenére is mindenhol ugyan az a cél, a családi béke megteremtése és védelme a gyerekek nevelésének érdekében. Frappánsan fogalmazta meg Böjte Csaba a megoldást: Azok a családok, akik együtt tudnak dolgozni, együtt fognak maradni.

Az égetően szükséges ideális helyzet kialakulását, azonban nem támogatják a munkahelyek követelményei és munkaidő beosztásai.

Mit tehetünk, mint munkavállalók, és miben kellene változniuk a munkaadóknak, hogy láthatóvá váljon a társadalmi szintű változás? – kérdezem.

El kell ismerni a multi cégek követelményrendszere, nem kedvez a családi élet kialakításának. A munkája mindenkit, férfit és nőt egyaránt, a cégéhez köti, kényszerűségből is, a család másodlagossá válik, amelyben egy idő után mindenki talajt veszt. Fontos lenne, egy újfajta szövetség munkavállaló és munkaadó között. Mind két félnek fel kellene ismernie, az élet a család. A munkáját hibátlanul ellátó dolgozó, a munkaidő végén lelkiismeret-furdalás nélkül mehetne haza, és otthon a családjában élhetne. Másnap, kipihenten, feltöltődve, munkájával újra a cégét szolgálná, értéket teremt. A cég válik az egyén eszközévé, amely a család finanszírozását támogatja. Számos cégnél tartottam előadást, ahol a munkaadók felismerték ennek a szemléletnek a jelentőségét. Mint ahogy azt is, hogy a férfi világa hiearchikus világ, igen nehéz őket az önfejlesztésbe bevonni. Az egy napos, vezetett tréning, amit kínálunk, külön, csak a férfiaknak szól. Önismeretre épül. Mivel csak férfiak vesznek részt rajta, - 10-12 fő az ideális létszám - így problémájukat rájuk jellemző módon oldják meg. Minden résztvevő megtapasztalja a megélhető Férfi-erőt, a fizikai győzelmet önmaga és a körülmények felett. Összekovácsolja a munkatársakat, de az egymás számára idegen résztvevőket is. Elérhetővé válik, hogy az együtt élő és dolgozó emberek felelősségvállalása, lojalitása megerősödik, egyéni erősségeiket saját boldogulásukon kívül a közösség javára is fordítják. Lassan újra épül egy olyan férfi közösség, akik motiváltak lesznek, a családi és társadalmi felelősségvállaláson túl, értékeik megtalálásában és örökítésében is, ahogy a nőkkel való összefogás megújításában is. – fejezzük be a beszélgetést Bedő Imrével

BEDŐ IMRE a Férfiak Klubja alapítója, a Kitörés tréning létrehozója mára már a motiváció elismert szakembere. Szaktudását és széles látókörét bizonyítja számos előadása, média megjelenései, megjelent könyvei. Vállalati előadásait, tréningjeit kifejezetten, mint társadalmi felelősséget érző közgazdász és vállalatvezetési, vállalkozói tapasztalattal rendelkező szakember alakítja ki.

Az interjút Pammer Stella készítette.